Quick Scan W&T

Er zijn de afgelopen jaren veel ontwikkelingen op het gebied van wetenschap en technologie. Het Techniekpact, dat stelt dat basisscholen in 2020 structureel W&T moeten aanbieden. Ook de SLO en Kennisnet besteden veel aandacht aan W&T, zoals aan de 21ste-eeuwse vaardigheden. En W&T is opgenomen in veel nieuwe kerndoelen in het voorstel van curriculum.nu. De vraag is nu wat deze ontwikkelingen voor scholen betekenen. Er lijkt van alles te moeten, maar wat is nu echt belangrijk? Onze Quick Scan W&T helpt daarbij.

Wat levert het op? 

De Quick Scan W&T geeft concreet advies en tips over het verdiepen, verbreden en verrijken van W&T onderwijs op een manier die past bij de school. We zetten op een rijtje wat jullie school al doet en geven antwoord op onderstaande vragen. De resultaten zetten we op papier en koppelen we terug in een evaluatie- en adviesgesprek.

1. In hoeverre voldoen we aan de eisen die de overheid/ inspectie aan ons onderwijs stelt?

  • Dekt ons onderwijs in aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek de kerndoelen?
  • Hoe sluit ons onderwijs in digitale geletterdheid aan bij de ontwikkelingen?
  • Op welke manier is er aandacht voor het ontwikkelen van vaardigheden? En sluit dit aan bij de ontwikkelingen die de SLO en curriculum.nu schetsen?

2. Welke ambitie heeft onze school op het vlak van W&T? Wat is onze visie en welke doelen streven we na?

3. Hoe is het gesteld met de randvoorwaarden om de gewenste/vereiste veranderingen op het vlak van W&T te realiseren?

Hoe pakken we het aan? 

De uitvoering van de Quick Scan W&T bestaat uit de volgende stappen:

  1. Het ABC bereidt de Quick Scan W&T voor aan de hand van het schoolplan en relevante visie/beleidsstukken.
  2. Samen inventariseren we aan de hand van een vragenlijst de beschikbare materialen en middelen, zoals gebruikte lesmethodes, projectweken of excursies.
  3. In gesprekken met de schoolleiding, coördinator, werkgroep en een steekproef van leerkrachten bespreken we hoe de materialen en middelen in de praktijk worden ingezet en verzamelen we informatie om de vragen te beantwoorden die staan bij het kopje 'Wat levert het op?'
  4. We stellen een rapport op dat antwoord geeft op bovenstaande vragen.
  5. We bespreken onze bevindingen in een evaluatie- en adviesgesprek.

Wie kan mij meer vertellen? 

Dylan Hyman is expert Wetenschap & Technologie en kan inhoudelijke vragen beantwoorden. Marijke van der Velde beantwoordt als klantmanager alle overige vragen.

Wil je meer weten hierover?

Marijke van der Velde
Klantmanager & Onderwijsadviseur

06 316 316 17

mvandervelde@hetabc.nl

Mijn profiel

Dylan Hyman
Onderwijsadviseur Wetenschap en Technologie

06 – 24 23 97 26

dhyman@hetabc.nl

Mijn profiel