Woordenschatontwikkeling

 

 

Aan de slag met woordenschat! 

Leer meer over het belang van woordenschat en de doelstellingen van goed woordenschatonderwijs. Welke leerstrategieën voor het aanleren van nieuwe woorden zijn effectief? We gaan in op de didactiek van woordenschatuitbreiding zoals beschreven in Verhallen en Van den Nulft.

Er is ruimte om te oefenen met leerkrachtvaardigheden voor het selecteren, aanbieden en oefenen van woorden. We gaan in op het stimuleren van brede én diepe woordkennis bij kinderen. Leerlingen vergroten zo hun woordenschat, verbeteren de kwaliteit van hun woordenschat en ontwikkelen hun woordenschatnetwerk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lijgien Bos.

Wilt je meer weten hierover?