Subsidietraject Amsterdamse Scholen- en Lerarenbeurs

Heb jij al nagedacht over de Amsterdamse Scholen- of Lerarenbeurs? Wij helpen je graag verder, door hieronder een aantal concrete mogelijkheden toe te lichten en je te inspireren op het gebied van professionaliseringstrajecten.

Wat denk jij dat er op jouw school nog beter kan?
Deze beurs, vergoed vanuit de gemeente, geeft je de mogelijkheid hiermee aan de slag te gaan. Waarin wil jij, individueel of als team, gaan professionaliseren? Welk thema wil je verder gaan ontwikkelen?

Wil je meer informatie of vind je niet datgene waar je naar op zoek bent? Neem dan contact op met een van onze klantmanagers, zij denken graag met je mee.
Ook kunnen zij verder helpen bij het invullen van een bepaalde aanvraag.

 

 

 

Wat is de Scholen- en Lerarenbeurs?Scholenbeurs

Tussen 14 maart en 22 april 2017 kunnen leraren en schoolleiders van een Amsterdamse school (PO/VO/MBO incl. speciaal onderwijs) een Amsterdamse Scholen- en Lerarenbeurs aanvragen voor het schooljaar 2017-2018 of de komende twee schooljaren, dus 2017-2018 en 2018-2019. Kijk hieronder voor meer informatie over deze subsidiemogelijkheden.

 

Wat kan Het ABC jou of jouw school bieden?

 • Samen bouwen aan een Virtuoze School
  Een (nieuwe) manier van professionaliseren, waarmee waardegedreven onderwijs concreter wordt door het vormen van het professioneel kompas.
 • Dyslexie - Signaleren en begeleiden
  Een van de, of misschien wel de belangrijkste kerntaak van de basisschool is leren lezen. Vergroot daarom je kennis over leesproblemen en dyslexie, en het signaleren hiervan.
 • Gedrag & Positief Schoolklimaat 
  Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Dat kan met behulp van programma's als 'De nieuwe koers', 'Weer een gelukkige klas' en 'Vreedzame School'.
 • Maakonderwijs
  Ontwerpend en ontdekkend leren. Op nieuwe technologie gebaseerd onderwijsprogramma. Oplossingsgericht nieuwe technologie gebruiken in een duurzame samenleving.
 • Zien is snappen en NT2
  Leer hoe je anderstalige kinderen met eenvoudige middelen het Nederlands kunt onderwijzen.
 • (Hoog)Begaafdheid
  Leer (hoog)begaafdheid beter signaleren en kijk hoe je een gedegen en verantwoordelijke plusklas binnen de school opzet of een bestaande plusklas sterker en meer verantwoord maakt.
 • Leergang Ontwikkeling Jonge Kind
  Meer kennis en inzicht in de doorgaande ontwikkeling van het jonge kind van 0 tot 7 jaar.
 • Aan de slag met moderne projecttechnieken
  Het ABC verzorgt workshops, trainingen en coaching op maat in het werken met eigentijdse projecttechnieken (oa. scrummen en het gebruik van een storyboard).
 • Met Woorden in de Weer
  Scholingsaanbod, bestaande uit o.a. een vaardigheidstraject Met Woorden in de Weer, voor leerkrachten van verschillende nieuwkomersklassen.

Er zijn nog veel meer mogelijkheden. Neem een kijkje op onze website of neem direct contact met een van onze klantmanagers of adviseurs op. Zij helpen graag verder.

Amsterdamse Scholenbeurs

Tussen 14 maart en 22 april 2017 kunnen alle door het rijk bekostigde Amsterdamse scholen in het basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs een Amsterdamse Scholenbeurs aanvragen. De hoogte van de scholenbeurs is afhankelijk van het leerlingenaantal dat op de school staat ingeschreven en varieert van 30.000 tot 90.000 euro per school. Bij een aanvraag voor een scholenbeurs dient een school 25% van de totale begroting zelf te financieren.

Scholen kunnen de beurs aanvragen voor bijvoorbeeld de volgende initiatieven:

 • Impuls om een verbeter- of professionele cultuur te realiseren waarin leraren met en van elkaar leren.
 • Aanscherpen van de onderwijsvisie of het onderwijskundig profiel van de school en dat operationaliseren in het onderwijs.
 • Inzet op een specifiek thema, zoals versterken taalonderwijs
 • Het inzetten van extra expertise om de basiskwaliteit op orde te krijgen.
 • Extra inzitten op training of activiteiten om te voldoen aan het afgesproken ondersteuningsprofiel van de school (passend onderwijs).

Het ABC begeleidt graag bij de verdere invulling van dit traject en de specifieke subsidie aanvraag. Bekijk hier hoe je de subsidie aanvraagt.

Amsterdamse Lerarenbeurs

Tussen 14 maart en 22 april 2017 kunnen bevoegde leraren en schoolleiders die werken op een Amsterdamse school voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs (incl. speciaal onderwijs) een Amsterdamse Lerarenbeurs aanvragen voor het schooljaar 2017-2018. Ook leraren van het middelbaar beroepsonderwijs kunnen zo'n beurs aanvragen.  Aanvragers moeten een aanstelling van minimaal 0,4 fte hebben. Schoolleiders kunnen ook gebruik maken van de Amsterdamse Lerarenbeurs.

De Amsterdamse Lerarenbeurs kan zowel worden aangevraagd door een individuele leraar, als door een groep leraren voor een gezamenlijk professionaliseringstraject.

Individuele leraren kunnen de beurs aanvragen voor bijvoorbeeld de volgende initiatieven:

 • Het volgen van een leergang.
 • Het volgen van een cursus/coaching traject.
 • Het starten van een innovatietraject in de school.
 • Het verdiepen of vernieuwen van een curriculum of didactische aanpak.

Groepen leraren kunnen de beurs aanvragen voor initiatieven op basis van het principe ‘van en met elkaar leren’:

 • Het vormen van een professionele leergemeenschap (peer-feedback).
 • Een innovatieproject in de school of met meerdere scholen.
 • Curriculumontwikkeling, methode-verdieping, didactische/pedagogische onderwijsvernieuwing.

Het ABC begeleidt graag bij de verdere invulling van dit traject en de specifieke subsidie aanvraag. Deze financiering is in te zetten bij veel van onze trajecten en diensten. Bekijk hier hoe je de subsidie aanvraagt.