Subsidies MaakOnderwijs

Het ABC biedt in samenwerking met het Expertisecentrum Wetenschap & Technologie (EWT) en NEMO, op verzoek van scholen of schoolbesturen, ondersteuning bij de implementatie van Wetenschap & Techniek. In de nieuwe aanvraagronde voor de EWT subsidie kun je verschillende MaakOnderwijs trajecten inzetten. Dit zijn nascholingstrajecten waarbij ontwerpend leren gekoppeld wordt aan 3D-printing. 


Hieronder staan de mogelijkheden op een rij;

  • Aan de slag met onderzoeken en ontwerpen in de klas d.m.v. 3D-printen en Wetenschap en Techniek
  • Onderzoekend en ontwerpend leren gekoppeld aan taalonderwijs en techniek
  • W&T breed: onderzoeken, ontwerpen, 3D-printen en programmeren
  • Actief ontwerpen in de klas met 3D-printen. Startcursus met nieuwe technologie in de klas.

 

Het ABC biedt begeleiding bij het indienen van deze subsidie aanvraag. Neem voor meer informatie contact op met Annerose Groot of met een van onze klantmanagers, zij denken graag met je mee. Ook kunnen zij verder helpen bij het invullen van een bepaalde aanvraag. 

 

 

Aan de slag met onderzoeken en ontwerpen in de klas d.m.v. 3D-printen en Wetenschap en Techniek.

Challenges – vervolgtrajcet i.s.m. Nemo voor individuele scholen

Nascholingstraject voor alle leerkrachten van de school waarin ontwerpend leren gekoppeld wordt aan een lessenserie rondom wetenschap en techniek, onderwerpen en 3D-printen. Deze lessenserie kan direct in de klas ingezet worden en is bedoeld voor leerkrachten die al een 3D-printer op school hebben staan en basiskennis hebben over onderzoekend en ontwerpend leren. Daarnaast bieden we de leerkrachten de mogelijkheid eenmalig begeleid te worden bij de implementatie van het lesmateriaal in de klas. Hierbij werken Het ABC, NEMO en de school nauw samen. Binnen deze nascholing maken we gebruik van het lesmateriaal dat is ontwikkeld door Het ABC (MaakOnderwijs) en NEMO (maakkunde).

Het lesmateriaal integreert technische principes en vaardigheden met elementaire wetenschappelijk onderwerpen en de 21e-eeuwse vaardigheden. De leerlingen werken aan een uitdaging. Voordat de leerlingen de uitdaging aan gaan, doen ze onderzoek naar de wetenschap erachter. Het is geen wedstrijd tussen de leerlingen, het is een uitdaging om het probleem op te lossen of de wens invulling te geven. Het lesmateriaal geeft leerkrachten structuur en leerlingen vrijheid.

Onderzoekend en ontwerpend leren gekoppeld aan taalonderwijs en techniek.

Voor individuele scholen i.s.m. Het ABC en NEMO.

Nascholingstraject voor alle leerkrachten van de school waarin wordt ondervonden hoe je aan taalonderwijs kunt werken tijdens de techniekles. Welke mogelijkheden biedt de techniekles om aan taal te werken en wat kun je er mee bereiken? Dit wordt gedaan aan de hand van onderzoekend en ontwerpend leren, gekoppeld aan een lessenserie rondom wetenschap en techniek onderwerpen en 3D-printen.

Deze lessenserie kan direct in de klas ingezet worden en is bedoeld voor leerkrachten die al een 3D-printer op school hebben staan en basiskennis hebben over onderzoekend en ontwerpend leren. Daarnaast bieden we de leerkrachten de mogelijkheid eenmalig begeleid te worden bij de implementatie van het lesmateriaal in de klas. Hierbij werken Het ABC, NEMO en de school nauw samen. Binnen deze nascholing maken we gebruik van het lesmateriaal dat is ontwikkeld door Het ABC (MaakOnderwijs) en NEMO (maakkunde).

Het lesmateriaal integreert technische principes en vaardigheden met elementaire wetenschappelijk onderwerpen en de 21e -eeuwse vaardigheden. De leerlingen werken aan een uitdaging. Voordat de leerlingen de uitdaging aan gaan, doen ze onderzoek naar de wetenschap erachter. Het is geen wedstrijd tussen de leerlingen, het is een uitdaging om het probleem op te lossen of de wens invulling te geven. Het lesmateriaal geeft leerkrachten structuur en leerlingen vrijheid.

W&T breed: onderzoeken, ontwerpen, 3D-printen en programmeren.

Voor schoolbesturen en scholengroepen, i.s.m. Het ABC MaakOnderwijs, Designathon en NEMO.

Nascholingstraject voor alle leerkrachten van de school waarin het werken aan een onderzoekende en ontwerpende houding bij de leerlingen gekoppeld wordt aan W&T activiteiten voor in de klas en nieuwe vaardigheden zoals 3D-printen en programmeren. Deze lessenseries/activiteiten kunnen direct in de klas ingezet worden. In het door ons aangeboden lesmateriaal zijn technische principes en vaardigheden met elementaire wetenschappelijk onderwerpen en de 21e-eeuwse vaardigheden geïntegreerd. Voordat de leerlingen de uitdaging aan gaan doen ze onderzoek naar de wetenschap erachter. Het is geen wedstrijd tussen de leerlingen, het is een uitdaging om het probleem op te lossen of de wens invulling te geven. Het lesmateriaal geeft leerkrachten structuur en leerlingen vrijheid.

Naast deze begeleiding in de school werken we gezamenlijk aan ONDERSTEUNING BIJ TECHNIEKDAG OP SCHOOL. Samen met de school gaan Het ABC, Designathon Works en NEMO op zoek naar een moment in het jaar om een techniekdag in de school te organiseren. Tijdens deze dag brengen de leerkrachten het geleerde direct in praktijk met de leerlingen. Daarbij zijn trainers vanuit alle drie de organisaties aanwezig om de leerkrachten te ondersteunen waar nodig.

Actief ontwerpen in de klas met 3D-printen. Startcursus met nieuwe technologie in de klas.

Voor individuele scholen i.s.m. Het ABC en NEMO.

Nascholingstraject voor alle leerkrachten van de school waarin ontwerpend leren gekoppeld wordt aan een concrete  lessenserie rondom 3D-printen. Deze lessenserie kan direct in de klas ingezet worden. Daarnaast bieden we de leerkrachten  de mogelijkheid eenmalig begeleid te worden bij de implementatie van het lesmateriaal in de klas. Hierbij werken Het ABC, NEMO en de school nauw samen. Als basis voor de nascholing dient het lesmateriaal dat is ontwikkeld door MaakOnderwijs en in het project Engineer.

Het lesmateriaal integreert technische principes en vaardigheden met elementaire wetenschappelijk onderwerpen en de 21e-eeuwse vaardigheden. De leerlingen werken naar een uitdaging toe. Voordat de leerlingen de uitdaging aan gaan doen ze onderzoek naar de wetenschap erachter. Het is geen wedstrijd tussen de leerlingen, het is een uitdaging naar het probleem of de wens. Het lesmateriaal geeft leerkrachten structuur en leerlingen vrijheid.