Subsidies

Wil je weten hoe je in aanmerking kan komen voor bepaalde subsidies?
Hieronder staan de belangrijkste actuele mogelijkheden op een rij;

 • VLOA
 • Amsterdamse Scholen- en Lerarenbeurs
 • EWT subsidie
 • Ondersteuning bij Wetenschap en Technologie

Neem voor meer informatie contact op met een van onze klantmanagers, zij denken graag met je mee. Ook kunnen zij verder helpen bij het invullen van een bepaalde aanvraag.

 

 

VLOA

In de Verordening lokaal onderwijsbeleid Amsterdam (VLOA) worden een aantal subsidies geregeld die de gemeente onder bepaalde condities beschikbaar stelt voor het onderwijs

De VLOA heeft als doel de kwaliteit van het onderwijs in Amsterdam te verbeteren, door middel van het stimuleren van de onderwijs- en schoolontwikkeling van de Amsterdamse scholen. De hoogte van de subsidie voor een school is afhankelijk van het betreffende schooltype en het aantal leerlingen. Een subsidie kan worden aangevraagd door de directeur/rector van een school en is onder andere van toepassing op de volgende thema’s:

 • Meerkunners - kijk hier voor meer informatie
 • Hoogbegaafdheid (onderwijsaanbod)
 • Bevorderen burgerschap, diversiteit & gedeelde geschiedenis (activiteiten onder schooltijd)
 • Vroegschoolse educatie

Het ABC begeleidt graag bij de verdere invulling van dit traject en de specifieke subsidie aanvraag. Neem contact op met een van onze klantmanagers.

Amsterdamse Scholenbeurs

Actieplan wetenschap en technologie op koers!

(Gemeente Amsterdam)

Amsterdam zet de komende twee jaar in op méér aandacht voor wetenschap en technologie (W&T) in het basisonderwijs. Dit is het uitgangspunt van het actieplan W&T op koers! Het plan kan 60 tot 80 basisscholen ondersteuning bieden bij meer wetenschap en technologie in hun curriculum.

Kijk op de website van de Gemeente Amsterdam wat het is en hoe het precies werkt. 

Lees hier onze visie op wetenschap en technologie in het onderwijs.

Amsterdamse Lerarenbeurs

Tussen 14 maart en 22 april 2018 kunnen bevoegde leraren en schoolleiders die werken op een Amsterdamse school voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs (incl. speciaal onderwijs) een Amsterdamse Lerarenbeurs aanvragen voor het schooljaar 2018-2019. Ook leraren van het middelbaar beroepsonderwijs kunnen zo'n beurs aanvragen.

De Amsterdamse Lerarenbeurs kan zowel worden aangevraagd door een individuele leraar, als door een groep leraren voor een gezamenlijk professionaliseringstraject. Het gaat daarbij om activiteiten die plaatsvinden in het volgende schooljaar, met een maximum van € 2.000 per leraar.

Individuele leraren kunnen de beurs aanvragen voor bijvoorbeeld de volgende initiatieven:

 • Het volgen van een leergang.
 • Het volgen van een cursus/coaching traject.
 • Het starten van een innovatietraject in de school.
 • Het verdiepen of vernieuwen van een curriculum of didactische aanpak.

Groepen leraren kunnen de beurs aanvragen voor initiatieven op basis van het principe ‘van en met elkaar leren’:

 • Het vormen van een professionele leergemeenschap (peer-feedback).
 • Een innovatieproject in de school of met meerdere scholen.
 • Curriculumontwikkeling, methode-verdieping, didactische/pedagogische onderwijsvernieuwing.

Het ABC begeleidt graag bij de verdere invulling van dit traject en de specifieke subsidie aanvraag. Deze financiering is in te zetten bij veel van onze trajecten en diensten. Bekijk hier hoe je de subsidie aanvraagt.