Tijdelijke Aanpassing Toelatingscriteria Diagnostiek Dyslexie Vergoede zorg

In deze handreiking zijn aangepaste toelatingscriteria opgenomen voor leerlingen met een vermoeden van EED (ernstige enkelvoudige dyslexie) die als gevolg van de corona-maatregelen een achterstand dreigen op te lopen doordat er geen volledig leerlingdossier kan worden opgebouwd.

Deze aanpassing geldt vooralsnog tot uiterlijk 1 december 2020 voor de gemeente Amsterdam.

Het gaat hierbij specifiek om een gemis aan de juiste ondersteuning na het 2e meetmoment in het begeleidingstraject en/of het niet tijdig kunnen afnemen van een 3e meetmoment.

Voorwaarden: De 2 metingen (juni 2019 en januari 2020) zijn beide zwak (V-(min) of E-score) voor lezen (of voor spellen bij een V- of D-score voor lezen). Dit is voldoende voor doorverwijzing naar de poortwachter.
Er kan dan - indien de begeleiding op ondersteuningsniveau 2 en 3 voldeed aan de kenmerken van effectief handelen in de periode voorafgaand aan de Corona richtlijnen- toch een onderzoek plaatsvinden.
Indien de leerling wederom een E-score behaalt bij dit onderzoek kan er een proefbehandeling worden gestart. Na 12 behandelingen vindt er een evaluatie plaats en wordt er als de behandeling gecontinueerd wordt een dyslexieverklaring afgegeven óf wordt indien er een verrassend sterke groei wordt gezien de leerling alsnog terugverwezen naar school.

Met andere woorden, de volgorde wordt aangepast:

• Van: meting 1, meting 2, meting 3, diagnostiek, behandeling
• Naar: meting 1, meting 2, diagnostiek, testbehandeling, evaluatie (=meting 3)

Voor meer informatie zie hier de samenvatting of op de website van het NKD.