Workshop risicovol spel

Elke pedagogisch medewerker of leerkracht weet dat risicovol spel belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Toch blijkt het in de praktijk lastig te zijn om ‘risicovol spel’ aan te bieden. Niemand wil immers een gewond kind of boze ouders. Ook is risicovol spel niet altijd duidelijk vastgelegd in een beleidsplan.

De workshop is de ideale aanzet tot het proces om samen het risicovol spelen een plek geven binnen je organisatie. Of je nu werkt peuters of met wat oudere kinderen, dat maakt niet uit.

Aan bod komt:

 • De waarde van risicovol spel voor de ontwikkeling
 • Verschil tussen risicovol en gevaarlijk
 • Risicocategorieën
 • Kinderen begeleiden en begrenzen
 • Ouders betrekken in het proces
 • Verantwoordelijkheid van management en professionals.

Meer informatie? Neem voor een training op maat contact op met Miranda Corbiere

 

Heb je een vraag of interesse?
Neem dan contact met mij op:

Miranda Corbiere
Onderwijsadviseur jonge kind

06 83140903

mcorbiere@hetabc.nl

Mijn profiel

Ervaring van een leerkracht

“Het was voor mij de eerste keer in bijna 3 jaar dat er zo’n goede coach op mijn groep langskwam. Het heeft mij heel wat nieuwe handvatten opgeleverd en bepaalde inzichten in kinderen gegeven die ik zelf nog niet had gezien. Miranda heeft mij meer zelfvertrouwen gegeven en mij mijn eigen kracht laten beseffen.

(Kelly, leerkracht voorschool De Vijf Sterren)

Training taaldenken in spel

uitdagend taal leren 

In een taaldenkgesprek wordt de taalproductie en het denkproces van jonge kinderen optimaal gestimuleerd. En dit zonder druk op het kind. Het spel is immers de natuurlijke taal van kinderen. En in een taaldenkgeprek is een antwoord nooit fout. Klinkt eenvoudig, maar hoe stap je in het spel zonder het te verstoren, wat voor vragen stel je dan en wat doe je als jonge kinderen nog niet zo taalvaardig zijn?

In deze training leer je aan de hand van 10 technieken hoe je taaldenkgesprekken in spel kunt vormgeven.
De technieken worden verhelderd aan de hand van video’s.

Ook maken de deelnemers zelf video-opnames die we in de bijeenkomsten samen bekijken en bespreken.

Neem voor een training op maat contact op met Miranda Corbiere

 

Heb je een vraag of interesse?
Neem dan contact met mij op:

Miranda Corbiere
Onderwijsadviseur jonge kind

06 83140903

mcorbiere@hetabc.nl

Mijn profiel

Coördinatiepunt VVE Trainingen

Het coördinatiepunt VVE trainingen organiseert en coördineert namens opdrachtgever Gemeente Amsterdam.

Klik op de betreffende training voor meer informatie en het aanmeldformulier.

Vragen en aanmeldingen lopen via cursus@hetabc.nl

 

 

 

Heb je vragen over dit aanbod?

Anneke Legel
Projectbureau

06-82045955

alegel@hetabc.nl

Mijn profiel

Deze inhoud is beschermd met een wachtwoord. Vul hieronder je wachtwoord in om het te bekijken:

 

Taal: coaching en advies

De adviseurs van team Taal begeleiden zowel schoolteams als individuele leerkrachten. Dit kan op het gebied van een schoolbreed taalbeleid, of vakinhoudelijke leerkrachtvaardigheden.

Taalbeleid en methodes

Leerlingen zijn gebaat bij een goed doordacht en door het hele team gedragen taal- en/of leesbeleid.
Wil je aan de slag met het (her)schrijven van je taalbeleid of ben je op zoek naar een nieuwe aanpak voor het taalonderwijs op jouw school?

Wij bieden ondersteuning op maat om het beleid op jouw school verder vorm te geven of aan te scherpen. Ook kunnen we helpen bij het vinden van de best passende methoden voor jouw school/team en leerlingen.

Professionalisering en verdieping

Ben je op zoek naar professionalisering of verdieping op een bepaald onderwerp?

Team Taal biedt hulp bij het verbeteren van instructie- of leerkrachtvaardigheden door middel van coaching en/of observaties. Aan de hand van theorie over effectieve instructiemodellen begeleiden wij leerkrachten bij het verbeteren van taalonderwijs, bijvoorbeeld bij begrijpend en technisch leesonderwijs.
Ook geven wij handvatten om aan de slag te gaan met nieuwe methodes en aanpakken, zoals praktische werksessies en voorbeeldlessen over Zien is Snappen, Close reading, klankonderwijs of NT2-didactiek.

Wil je meer weten of heb je vragen, neem dan contact met ons op.

Heb je vragen hierover?
Neem dan contact met Janneke.

Janneke Oussoren
Relatiemanager

06 - 31 63 15 59

joussoren@hetabc.nl

Mijn profiel

Taal: leerlingbegeleiding

Naast leerkrachtprofessionalisering bieden we ook leerlingbegeleiding aan op het gebied van taal. We maken onderscheid tussen individuele taalbegeleiding en taalbegeleiding in groepsverband:

 • Individuele taalbegeleiding: ook wanneer er geen diagnose gesteld wordt bij een leerling, maar wanneer er wel extra ondersteuning nodig is, kan het ABC helpen. Wij bieden individuele taalbegeleiding op maat, voor verschillende taalgebieden.
 • Taalbegeleiding in groepsverband: wij bieden ook taalbegeleiding in de vorm van verlengde leertijd voor leerlingen die moeite hebben met onder andere begrijpend of technisch lezen. Denk bijvoorbeeld aan nieuwkomers, meertalige leerlingen of leerlingen uit een taalarme omgeving.

Meer weten of heb je vragen over leerlingbegeleiding op het gebied van taal, neem contact met ons op.
Lees hier wat Het ABC nog meer biedt op het gebied van leerlingbegeleiding.

Heb je vragen hierover?
Neem dan contact met Janneke.

Janneke Oussoren
Relatiemanager

06 - 31 63 15 59

joussoren@hetabc.nl

Mijn profiel

Taal: trainingen

Binnen Team Taal bieden wij trainingen op maat aan. Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever, stellen wij in overleg een passende training of werksessie samen. Tijdens trainingen bieden wij zowel theoretische onderbouwing als praktische handvatten. Na onze trainingen kunnen leerkrachten direct aan de slag met praktische voorbereide lessen en leerkrachtvaardigheden. Bij iedere training staat diversiteit in de klas centraal en ligt onze focus op het meertalige kind. Ook zijn er mogelijkheden om de training toe te spitsen op bijvoorbeeld nieuwkomersleerlingen of leerlingen met dyslexie of TOS.

Wij verzorgen trainingen op het gebied van:

 • Meertaligheid: zien is snappen, NT2-didactiek, klankonderwijs, nieuwkomers
 • Aanvankelijk en technisch lezen: klankonderwijs, didactiek, decoderen, nieuwkomers
 • Leesbegrip: begrijpend lezen/luisteren, close reading/listening, leesmotivatie
 • Woordenschat: Met woorden in de weer, NT2-didactiek
 • Gesproken taal: klankonderwijs, uitspraak, spreekvaardigheid en luisteren, communicatie, taaldenkgesprekken
 • Geschreven taal: schrijfonderwijs/stellen, creatief schrijven, zinsbouw, grammatica, spelling
 • Lees- en spellingsproblemen: dyslexie, TOS, taalachterstand

Wil je meer weten of heb je vragen, neem dan contact met ons op.

Heb je vragen hierover?

Janneke Oussoren
Relatiemanager

06 - 31 63 15 59

joussoren@hetabc.nl

Mijn profiel

Deze inhoud is beschermd met een wachtwoord. Vul hieronder je wachtwoord in om het te bekijken:

Jonge kind: spelend taal leren

Hoe stimuleer je, spelenderwijs, de taalontwikkeling van jonge kinderen? Peuters en kleuters leren taal spelenderwijs en in interactie.

Een goed begin is het halve werk. Hoe pak je dat aan? Wij zijn gespecialiseerd in de ontwikkeling van het jonge kind. De brede ontwikkeling en het spelenderwijs leren zijn voor ons het uitgangspunt. Wij adviseren bij het inrichten van een omgeving vol taalleerkansen.

Hier geloven wij in:

 • Spelenderwijs en ontdekkend leren
 • Eigenaarschap en betrokkenheid
 • Ontwikkelen en leren met hoofd, hart en handen
 • Bevlogen professionals

Wij ondersteunen professionals bij het versterken van hun pedagogische en didactische vaardigheden en bij het vergroten van hun kennis van de ontwikkeling van het jonge kind. Om van daaruit weloverwogen keuzes te maken: de ontwikkeling volgen waar mogelijk en stimuleren waar nodig. Dit komt terug in onze aanpak. Ondersteuning op maat vormt het hart van ons werk.
Kijk voor meer informatie op www.hetabc.nl/jongekind of neem direct contact met ons op.

 

Wat er ook speelt in een land, laat het vooral de kinderen zijn.

Loesje

Heb je vragen hierover?
Neem dan contact op met Ineke.

Deze inhoud is beschermd met een wachtwoord. Vul hieronder je wachtwoord in om het te bekijken: