Deze inhoud is beschermd met een wachtwoord. Vul hieronder het wachtwoord in om het te bekijken:

Dé ABC onderwijspodcast 'Meertaligheid Plus'

Het onderwijs is op meerdere fronten toe aan verandering. We willen meer aandacht besteden aan de individuele talenten en kwaliteiten van kinderen. Leerkrachten geven regelmatig aan handelingsverlegen te zijn op het gebied van meertaligheid. In de onderwijspodcast 'Meertaligheid Plus' belicht Femke Danse zowel de praktische als de positieve kant van meertaligheid. Onderwijs passend maken voor ieder kind, zodat het zich dieper kan ontwikkelen.

In deze podcast aflevering(en) betrekken we experts en onderwijsprofessionals uit de praktijk en bieden zowel informatie als inspiratie. Centraal staan het inzetten en benutten van de kracht van meertaligheid, door meer aandacht te creëren voor taal- en cultuurbewust lesgeven.

Meertaligheid Plus podcast
Trailer

Een podcast waarin we in gesprek gaan met onderwijsprofessionals om de mooie kanten van meertaligheid te belichten.

Aflevering 1 'Meertalige kansen voor het onderwijs'

Femke Danse, onderwijsadviseur meertaligheid bij het ABC in Amsterdam, gaat in gesprek met mensenrechten advocaat en oprichter van de taalvriendelijke scholen, Ellen-Rose Kambel en adjunct-directeur van de St. Jan school Dieneke Blikslager. Waar zien zij meertalige kansen voor het onderwijs?

Interessante links over onderwerpen die in deze aflevering aan bod komen:

 

 

Taal & Teach podcast aflevering over meertaligheid in het onderwijs

Leerkracht en Meertaligheidsspecialist Jaimy Ottevanger gaat in gesprek met Femke Danse over de rol van de moedertaal in het primair onderwijs. "Mensen beschreven het als een ‘onderbuik gevoel’, maar als we het hebben over iets zo essentieels als de taal die we gebruiken in een school dan moet het toch op iets meer gebaseerd zijn dan een ‘onderbuik gevoel’. We hebben het vaak over kansengelijkheid, investeer daarbij ook in meertaligheid."

Wil je meer weten?

In onze podcasts maken we een koppeling tussen theorie en praktijk en bieden, op zowel team- als individueel niveau, handvatten om in de dagelijkse onderwijssituatie toe te passen. Heb je specifieke vragen? Geef het in onderstaand formulier aan.

Wil je meer weten over Meertaligheid in het onderwijs? Femke denkt graag met je mee over de beste aanpak voor jouw situatie. Kijk ook op www.hetabc.nl/meertaligheid.

Vragen & ideeën voor de ABC Podcast Meertaligheid Plus

Heb je vragen hierover?
Neem dan contact op met Femke.

Femke Danse
Onderwijsadviseur

06 57165023

fdanse@hetabc.nl

Mijn profiel

 

Taalportret tekenen? Download hier het format

 

Taalportret Het ABC

Voorafgaand aan het podcast gesprek, vragen we onze gasten om een taalportret te tekenen. Dit is ook een leuke activiteit om met meertalige leerlingen te doen.

 

 

Zin in leren met taalambitie

Kinderen die iets willen leren of voor elkaar willen krijgen, hebben taal nodig om dat kenbaar te maken en daarmee iets te bereiken. Als zij dat inzien, ontstaat ‘taalambitie’. Inspelen op deze taalambitie zorgt voor kinderen met ‘leerenergie’.

Wil je meer weten over ambitiebewust taalonderwijs of de taalambitieclub? Neem contact op met Femke via fdanse@hetabc.nl.

 

Heb je vragen hierover?
Neem dan contact op met Froukje.

Femke Danse
Onderwijsadviseur

06 57165023

fdanse@hetabc.nl

Mijn profiel

Janneke Oussoren
Onderwijsadviseur

06 - 31 63 15 59

joussoren@hetabc.nl

Mijn profiel

Taal is overal

Taal is de basis voor alle vakken: we leren door er over te spreken, over na te denken, over te lezen en te schrijven, allemaal in taal. Elk vak kent bovendien zijn eigen taal: vaktaal. Het mooie is, dat elk vak op die manier kansen biedt om op een functionele manier taal te leren. Andersom verdiep je door een grotere taalvaardigheid ook de kennis van het vak. Het mes snijdt dus aan twee kanten!

Wil je weten hoe je taalgericht onderwijs vormgeeft? Neem dan contact op met Froukje. Zij denkt mee met taal in alle vakken in zowel PO als VO. Ook voor advies bij taalgericht rekenen, Wetenschap & Techniek en spelend taal leren.

Neem voor vragen of advies contact op met Femke, via fdanse@hetabc.nl.

Heb je vragen hierover?
Neem dan contact op met Femke of Janneke.

Femke Danse
Onderwijsadviseur

06 57165023

fdanse@hetabc.nl

Mijn profiel

Janneke Oussoren
Onderwijsadviseur

06 - 31 63 15 59

joussoren@hetabc.nl

Mijn profiel

Spreken & luisteren

Spreken en luisteren leer je al vanaf je geboorte. Toch is er genoeg reden er les in te krijgen. Goede gesprekken bieden de kans om te leren van en met elkaar. Goed kunnen communiceren is een voorwaarde om mee te kunnen doen in deze maatschappij. Wij helpen je graag bij het vormgeven van zinvol spreek- en luisteronderwijs, ook in meertalige groepen.

Daarbij kun je denken aan Taal-leergesprekken en een (digitale) training ‘Taaldenkgesprekken voeren’, ook voor nieuwkomers. Klik hier voor meer informatie.

Neem voor vragen of advies contact op met Femke via fdanse@hetabc.nl.

Heb je vragen hierover?
Neem dan contact op met Femke of Janneke.

Femke Danse
Onderwijsadviseur

06 57165023

fdanse@hetabc.nl

Mijn profiel

Janneke Oussoren
Onderwijsadviseur

06 - 31 63 15 59

joussoren@hetabc.nl

Mijn profiel

Meer & beter schrijven

Schrijven verdiept het leren. En wil je zorgen dat je leerlingen mee kunnen komen in de eisen die de maatschappij stelt, dan is schrijfvaardigheid van groot belang Hoe bied je ruimte aan goed schrijfonderwijs? Spellen en schrijven zijn immers geen doel op zich, maar een functioneel middel: we leren schrijven om bijvoorbeeld informatie te verwerken en om te communiceren. Wij denken graag mee bij het vormgeven van functioneel schrijfonderwijs, op het gebied van bijvoorbeeld:

 • Functionele teksten schrijven & meertaligheid
 • Klankonderwijs
 • Taalrondes, ook voor nieuwkomers
 • Schrijven als verdieping van lezen
 • Spelling
 • Werkwoordspelling
 • Dyslexie

Neem voor vragen of advies contact op met Femke via fdanse@hetabc.nl.

Heb je vragen hierover?
Neem dan contact op met Femke of Janneke.

Femke Danse
Onderwijsadviseur

06 57165023

fdanse@hetabc.nl

Mijn profiel

Janneke Oussoren
Onderwijsadviseur

06 - 31 63 15 59

joussoren@hetabc.nl

Mijn profiel

Jonge kind: spelend taal leren

Hoe stimuleer je, spelenderwijs, de taalontwikkeling van jonge kinderen? Peuters en kleuters leren taal spelenderwijs en in interactie.

Een goed begin is het halve werk. Hoe pak je dat aan? Wij zijn gespecialiseerd in de ontwikkeling van het jonge kind. De brede ontwikkeling en het spelenderwijs leren zijn voor ons het uitgangspunt. Wij adviseren bij het inrichten van een omgeving vol taalleerkansen.

Hier geloven wij in:

 • Spelenderwijs en ontdekkend leren
 • Eigenaarschap en betrokkenheid
 • Ontwikkelen en leren met hoofd, hart en handen
 • Bevlogen professionals

Wij ondersteunen professionals bij het versterken van hun pedagogische en didactische vaardigheden en bij het vergroten van hun kennis van de ontwikkeling van het jonge kind. Om van daaruit weloverwogen keuzes te maken: de ontwikkeling volgen waar mogelijk en stimuleren waar nodig. Dit komt terug in onze aanpak. Ondersteuning op maat vormt het hart van ons werk.
Kijk voor meer informatie op www.hetabc.nl/jongekind of neem direct contact op met Femke of Ineke.

 

Wat er ook speelt in een land, laat het vooral de kinderen zijn.

Loesje

Heb je vragen hierover?
Neem dan contact op met femke of Ineke.

Femke Danse
Onderwijsadviseur

06 57165023

fdanse@hetabc.nl

Mijn profiel

Ineke van der Schuyt
Onderwijsadviseur & Expert VVE / Jonge Kind

06 - 46 61 03 15

ivanderschuyt@hetabc.nl

Mijn profiel

Taalbeleid op maat

Wil je een andere of betere aanpak van het taalonderwijs op jouw school?

Leerlingen zijn gebaat bij een goed doordacht en door het hele team gedragen taal- en/of leesbeleid. Wij bieden ondersteuning op maat om het beleid op jouw school verder vorm te geven of aan te scherpen. Wij begeleiden zowel managementteams als taalwerkgroepen of taalcoördinatoren bij het ontwikkelen en implementeren van beleid op maat voor taal, lezen, meertaligheid, nieuwkomers en dyslexie.

Daarbij kun je specifiek denken aan:

 • Taalbeleid
 • Leesbeleid
 • Nieuwkomersbeleid
 • Meertaligheidsbeleid
 • Dyslexiebeleid

Neem voor vragen of advies contact op met Froukje via fhoobroeckx@hetabc.nl

Heb je vragen hierover?
Neem dan contact op met Femke of Janneke.

Femke Danse
Onderwijsadviseur

06 57165023

fdanse@hetabc.nl

Mijn profiel

Janneke Oussoren
Onderwijsadviseur

06 - 31 63 15 59

joussoren@hetabc.nl

Mijn profiel

Beter lezen

Vloeiend lezen met begrip en plezier is misschien wel het belangrijkste wat kinderen leren op school. Maar wat doe je als technisch of begrijpend lezen voor bepaalde leerlingen lastig blijft? Hoe verbeter je het leesonderwijs bij zowel Nederlandstalige als meertalige leerlingen?
Resultaten verbeteren niet vanzelf, dat vraagt soms om een specifieke aanpak en extra begeleiding. Wij helpen graag om het leesonderwijs, ook in meertalige klassen, verder te verbeteren. Daarbij kun je denken aan:

 • Technisch lezen met plezier, in reguliere én meertalige groepen
 • Begrijpend luisteren en lezen met plezier, ook in meertalige groepen
 • Leesmotivatie
 • Klankonderwijs

We maken een koppeling tussen theorie en praktijk en bieden, zowel op team- als individueel niveau, handvatten voor de dagelijkse onderwijssituatie. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een webinar, individuele coaching, observaties in de klas of een gezamenlijke aanpak om ouderbetrokkenheid te stimuleren. Stel jouw vraag aan Froukje en ze denkt graag met je mee over de beste aanpak voor jouw situatie.

Dyslexie & leesbegeleiding
Heb je vragen over individuele leesbegeleiding en dyslexie? Kijk dan op: www.hetabc.nl/dyslexie

Heb je vragen hierover?
Neem dan contact op met Femke of Janneke.

Femke Danse
Onderwijsadviseur

06 57165023

fdanse@hetabc.nl

Mijn profiel

Janneke Oussoren
Onderwijsadviseur

06 - 31 63 15 59

joussoren@hetabc.nl

Mijn profiel

Deze inhoud is beschermd met een wachtwoord. Vul hieronder het wachtwoord in om het te bekijken: