Uk & Puk

Informatie/aanmelden

Het is mogelijk een ‘incompany training’ te verzorgen of een traject op maat te volgen.Hiervoor wordt in overleg een offerte opgesteld.

 

Meer informatie?

Bij interesse, vragen of voor advies kun je contact opnemen met Ineke van der Schuyt. Per e-mail (ivanderschuyt@hetabc.nl), telefonisch (06 466 103 15) of via onderstaand contactformulier.

Contactformulier - VVE

 • We nemen zo snel mogelijk contact met je op!

 

Heeft u vragen over dit aanbod?

Ineke van der Schuyt
Onderwijsadviseur & Expert VVE / Jonge Kind

06 - 46 61 03 15

ivanderschuyt@hetabc.nl

Mijn profiel

Piramide

Informatie/aanmelden

Het is mogelijk een ‘incompany training’ te verzorgen of een traject op maat te volgen.Hiervoor wordt in overleg een offerte opgesteld.

 

Meer informatie?

Bij interesse, vragen of voor advies kun je contact opnemen met Ineke van der Schuyt. Per e-mail (ivanderschuyt@hetabc.nl), telefonisch (06 466 103 15) of via onderstaand contactformulier.

Contactformulier - VVE

 • We nemen zo snel mogelijk contact met je op!

 

Heeft u vragen over dit aanbod?

Ineke van der Schuyt
Onderwijsadviseur & Expert VVE / Jonge Kind

06 - 46 61 03 15

ivanderschuyt@hetabc.nl

Mijn profiel

Koptrainingen VVE

 

Na de Basistraining VVE volgt de Koptraining in één van de erkende VVE programma's.

Koptrainingen VVE kunt u rechtstreeks bij de trainers van uw keuze aanvragen.

Een actueel overzicht van gecertificeerde trainers is te vinden op de website van de gemeente Amsterdam.

Heeft u vragen over dit aanbod?

Veelgestelde vragen over onderzoek en behandelingen

Dyslexie, rekenen en intelligentie

Voordat een onderzoek naar dyslexie of dyscalculie gedaan kan worden zijn er eisen aan behaalde testresultaten over de loop der tijd en de inspanning die is gedaan om het kind extra te begeleiden (minimaal 2 keer 10 weken, driemaal per week twintig minuten extra begeleiding). Een dyslexie- of rekenbehandeling bij Het ABC kan ook gebruikt worden om de extra begeleiding van minimaal zes maanden vol te maken. Voor deze behandelingen is echter geen vergoeding mogelijk, wel kan het zo zijn dat de school meebetaalt aan de kosten. Hierna kan een onderzoek naar dyslexie of dyscalculie gedaan worden.

Wat kost een onderzoek of behandeling?
De kosten voor een onderzoek of behandeling verschillen. Voor meer informatie over de tarieven kun je contact opnemen met onze advieslijn (06 316 316 04 | advies@hetabc.nl). Alleen bij dyslexie zijn voor sommige onderzoeken/behandelingen ook vergoedingen mogelijk.

Wordt een onderzoek of behandeling vergoed?
Er is alleen een vergoed zorgtraject voor dyslexieonderzoek (en behandeling) mogelijk. Er kan een beschikking aangevraagd worden bij de gemeente. Hiervoor kun je eerst contact opnemen met Het ABC (advieslijn). Per gemeente verschilt de procedure van de aanvraag. Voor een rekenonderzoek en behandeling en intelligentietest bestaan geen vergoedingen. Bij rekenonderzoek en behandeling, intelligentietest en een particulier dyslexietraject is het mogelijk dat een school (een gedeelte) betaalt.

Wat zijn de criteria om voor een vergoed dyslexieonderzoek in aanmerking te komen?
Aan de toelating voor deze zorg zijn (strenge) eisen verbonden. Onder andere:

 • Het kind moet tussen de 7 en 13 jaar oud zijn en op de basisschool zitten.
 • Er moet er een duidelijk vermoeden zijn van ernstige dyslexie. Dit wordt beoordeeld aan de hand van de behaalde testresultaten over 3 hoofdmeetmomenten (januari/juni toetsen):
  • 3xE of 3xV-(min) scores op de DMT (Drie Minuten Toets)

OF

  • 3x lage D (laagste 20%) of 3x V-scores op de DMT ÉN daarbij 3xE of 3xV-(min) scores (laagste 10%) op de CITO spellingtoets.
 • en de inspanning die is gedaan om uw kind extra te begeleiden (minimaal 2 keer 10 weken, 3x per week 20 minuten extra begeleiding door een onderwijsprofessional).
 • Een andere eis die wordt gesteld is dat er geen andere 'problemen' mogen zijn die een eventuele behandeling in de weg staan. Hierbij kunt u denken aan ADHD of autisme gerelateerde stoornissen. Deze moeten eerst aangetoond onder controle zijn voordat dyslexieonderzoek kan plaatsvinden.
 • Ook mag er geen sprake zijn van een algehele leerachterstand of breder leerprobleem (lage scores op alle vakken)

De school van je kind kan u alles vertellen over wat er nodig is voor een aanmelding. Veel informatie moet ook bij hen vandaan komen, vandaar dat de aanmelding in de meeste gevallen door de school wordt ingestuurd. De ouder blijft echter altijd de opdrachtgever, en moet hier ook voor tekenen.

Veel informatie over dyslexie en de vergoedingen hierbij vind je op de website van Balans, de oudervereniging voor ouders van kinderen met dyslexie.

Lees hier de toelichting vergoedingsregeling dyslexie.

Hoe ziet een onderzoeks- en behandeltraject eruit?

Dyslexie:
De basisschool meldt samen met de ouders het kind aan bij het Samenwerkingsverband Amsterdam (SWV) voor een dyslexieonderzoek. Het SWV beoordeelt de aanvraag en als het dossier aan de eisen voldoet wordt er een beschikking aangevraagd bij de gemeente (dit duurt +/- 2 tot 3 weken) en wordt het onderzoek ingepland. Na het onderzoek volgt een uitgebreid verslag en overleg met ouders en school. Indien uw kind voor vergoede behandeling in aanmerking komt, zal dit worden ingepland.

Rekenbehandeling:
Bij de start van de behandeling bepalen we aan de hand van een kort onderzoek het niveau van het kind en maken we een plan van aanpak Hierna volgt een begeleidingstraject van twintig weken.

Is er een wachtlijst of kan mijn kind meteen geholpen worden?
Na aanmelding is ons streven zo snel mogelijk een afspraak in te plannen. Dat moment is mede afhankelijk van de vraag en de beschikbaarheid van onze adviseurs. Op dit moment hebben wij geen wachtlijst voor de dyslexieonderzoeken of -behandelingen.

Waar vinden onderzoeken en behandelingen plaats?
Het ABC heeft meerdere locaties, verspreid over de stad Amsterdam: Behandellocaties van Het ABC.  Dit fluctueert. Neem voor de meest nabije locatie bij u in de buurt contact op met onze advieslijn. In sommige gevallen komen wij ook op school langs. 

Hoe lang duurt een onderzoek/behandeling?
Onderzoek
Een onderzoek voor dyslexie, dyscalculie of intelligentie (capaciteitentoets) wordt ingepland van 09:00 tot 12:00 en duurt meestal drie uur. Bij een intelligentietest kan de tijdsduur afhangen van de onderzoeksvraag. Voor alleen het intelligentieonderzoek staat ruim twee uur. Echter zullen er meestal ook vragenlijsten ingevuld moeten worden of een aanvullend gesprek gevoerd worden: bijvoorbeeld om het sociaal-emotionele gedrag van uw kind in kaart te brengen.

Behandeling
Dyslexie en rekenen: De behandelingen zijn individueel, eenmaal per week 50 minuten, de laatste 5 minuten wordt het huiswerk met het kind en ouders besproken.

Moet ik als ouder aanwezig zijn tijdens het onderzoek/behandeling?
Als ouder bent u niet aanwezig bij het onderzoek. Bij de behandeling word je meestal wel gevraagd ongeveer 10 minuten voor het einde van de behandeling weer aanwezig te zijn: de laatste vijf minuten van de behandeling worden ook de vorderingen en het huiswerk doorgesproken met de ouders.

Is het mogelijk om een leerling met een andere stoornis (bijv. ADHD, angststoornis) aan te melden bij ons voor een (dyslexie)onderzoek?
Er mag geen sprake zijn van andere stoornissen die een onderzoek mogelijk kunnen beïnvloeden. Hierbij kun je denken aan ADHD of autisme gerelateerde stoornissen. Deze moeten eerst aangetoond onder controle zijn voordat dyslexieonderzoek kan plaatsvinden.

Mijn kind is ergens anders in behandeling op dit moment, maar ik wil de behandeling graag voortzetten bij Het ABC (bijvoorbeeld wegens een verhuizing). Kan dit en hoe gaat dit proces in zijn werk?
Dit kan inderdaad. De ouders moeten opdracht en toestemming geven aan het vorige behandelinstituut om alle verslagen, informatie door te geven aan het ABC. De beoordelaar van Het ABC bekijkt daarna of dit kind ook bij ons in behandeling kan komen (of het kind voldoet aan de criteria) en dan wordt het kind met ouder opgeroepen voor een kort intakegesprek/onderzoek. Het ABC vraagt de beschikking aan bij de gemeente (Amsterdam).

Meer informatie is ook te vinden op de webpagina's van: dyslexie, rekenen en intelligentieonderzoek.

Staat je vraag hier niet tussen, of heb je aanvullende vragen? Dan kun je contact opnemen met de advieslijn via e-mailadres advies@hetabc.nl of telefoonnummer 06 316 316 04.

Welkom in mijn klas 

Hoe laat je een tweedejaars nieuwkomer of vluchtelingenkind gelukkig landen in de klas? Hoe bevorder je een positieve groepsdynamiek? Hoe weet je wat er nodig is in bepaalde situaties, zowel preventief als curatief, en hoe ga je om met spanningen en stress bij kinderen? Hoe worden deze nieuwe kinderen zo goed mogelijk opgenomen in het onderwijs in de reguliere groep? Hoe kun je de tweede taalverwerving van de kinderen verder stimuleren, terwijl ze zo veel mogelijk meedoen aan het onderwijs in de klas?

Deze bijeenkomst zorgt ervoor dat je je als onderwijsprofessional krachtiger en vaardiger voelt in de omgang met deze groeiende groep kinderen.

Voor wie?

Voor onderwijsprofessionals en andere betrokkenen die te maken hebben met tweedejaars nieuwkomers/vluchtelingenkinderen. Met name leerkrachten PO, die te maken krijgen met tweedejaars nieuwkomers/vluchtelingenkinderen in hun bestaande groep. Daarnaast ook interessant voor onderwijsprofessionals in het algemeen (IB’er, directeur, schoolmaatschappelijk werker) en betrokken zorgverleners.

Programma

Na een korte introductie en situatieschets, zijn er vanuit verschillende perspectieven korte presentaties, gevolgd door praktische uitwisseling in tafelgroepen. Wat leeft er op school en in de groep? De invalshoeken die aan bod komen zijn groepsdynamiek, omgang met traumatische gebeurtenissen en (de kracht van) meertaligheid.

 • Groepsdynamiek
  Hoe laat je een kind prettig landen in een al bestaande groep? Wat betekent het voor de ontvangende groep, de nieuwkomer en de leerkracht? Wat doet het met mij als leerkracht > wat te doen? Wat doe je de eerste dag en wat doe je in een later stadium? Hoe ga je om met getraumatiseerde kinderen?
 • NT2
  Taal (NT2-leren, aansluiten bij niveau van het kind in de reguliere groep)/meertaligheid: Wat is belangrijk voor een kind als tweede taalleerder? Met welk niveau komt een kind de groep binnen en hoe kun je daarop inspelen? Wat is de plek van de eigen taal en de rol van ouders hierbij? De kracht van meertaligheid.

Aansluitend bespreken we de verschillende praktijksituaties. Hoe ga je hier in de klas mee om? Wat werkt? Waar wil je naartoe en wat is daarvoor nodig?

Meer informatie

Deze bijeenkomst kan bij Het ABC gegeven worden op elk gewenst moment. Maatwerk met een eigen team op locatie is ook mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Eva Malkus of Fleur Runeman. Of vul onderstaand formulier in.

Voor het traject Welkom in mijn klas kan mogelijk een arrangement aangevraagd worden. Lees hier meer over de aanvraag van een arrangement.

Interesseformulier Welkom in mijn klas

 • Contactgegevens


Heb je vragen of wil je inhoudelijk meer weten? Neem dan contact op met Eva of Fleur.

Eva Malkus
Onderwijsadviseur

06-31631625

emalkus@hetabc.nl

Mijn profiel

Fleur Runeman
Onderwijsadviseur, Registerpsycholoog NIP / Kinder & Jeugd

06 - 31 63 15 63

fruneman@hetabc.nl

Mijn profiel

meertaligheid en NT2 (peuters/onderbouw)

Werk je met nieuwkomers, vluchtelingen of asielzoekerskinderen in een peutergroep of de onderbouw? Heb je behoefte aan meer kennis op gebied van NT2-onderwijs om je onderwijsaanbod te versterken op een of meerdere gebieden van de taalverwerving (zoals woordenschatverwerving, mondelinge taalvaardigheid of lezen), maar heb je niet direct tijd of gelegenheid een uitgebreide NT2-opleiding te volgen? Dan biedt het ABC jou of je team de mogelijkheid tot coaching/scholing/begeleiding op maat op basis van de vragen die er leven en de praktijksituatie waar je mee te maken hebt.

De volgende onderwerpen kunnen bijvoorbeeld aan bod komen:

Module 1 NT2 en meertaligheid (introductiemodule)

Wat is taalverwerving, wat is het verschil tussen het leren van je moedertaal (eerste taalverwerving) en het leren van een tweede taal (tweedetaalverwerving). Wat is een goede didactiek voor het leren van Nederlands als tweede taal? Hoe ga je om met de meertaligheid van kinderen?

Module 2 Mondelinge Taalvaardigheid: Total Physical Response + gesprekken voeren

Op welke manier werk je aan de mondelinge taalvaardigheid van een nieuwkomerskind? Wat is de Total Physical Response en hoe kun je de principes uit deze aanpak toepassen?

Hoe kun je gesprekjes voeren met kinderen die nog een kleine taalvaardigheid in het Nederlands hebben?

Module 3 Woordenschatverwerving

Wat is het belang van woordenschat, hoeveel woorden kunnen jonge nieuwkomers leren in een jaar eerste opvang en wat is een effectieve didactiek om jonge kinderen woorden te leren? Wat is het verschil tussen incidenteel en intentioneel woordenschatonderwijs?

Module 4: Klankvaardigheid (uit Zien is snappen)

Welke klanken heeft het Nederlands en op welke manier kun je (jonge) kinderen de klanken uit het Nederlands leren?

Heb je praktische vragen over deze training?

Heb je inhoudelijke vragen over dit aanbod?

Froukje Hoobroeckx
Onderwijsadviseur

0631631583

fhoobroeckx@hetabc.nl

Mijn profiel

 

Oriënterend consult ICT-hulpmiddelen Dyslexie

Voor kinderen met ernstige dyslexie is het erg belangrijk dat ze tijdig starten met het gebruik van hulpmiddelen op school. ICT-hulpmiddelen bevorderen de zelfredzaamheid van een leerling, versterken het gevoel van eigenwaarde en motiveren de leerling om te blijven lezen en/of spellen. Ook hebben ICT-hulpmiddelen een remediërend effect: het kind wordt niet lui maar juist beter in lezen en spellen. Voor een consult op het gebied van ICT-hulpmiddelen kun je terecht bij het ABC.

Werkwijze

Bij een oriënterend consult kijken we naar de mogelijkheden voor ICT-hulpmiddelen voor leerlingen op school. Indien gewenst kan hierna ook geholpen worden bij de implementatie van deze hulpmiddelen. Wij bieden begeleiding van de IB-er om expertise te vergroten voor het opstellen van handelingsplannen en het maken van een groepsplan, waarin gewerkt wordt aan het verbeteren van spellingvaardigheden van de leerlingen en het leren werken met aangepaste dyslexiesoftware (Kurzweil). Daarnaast worden de leerkrachten gecoacht bij het opstellen van groepsplannen en vindt er casuïstiekbespreking plaats.

Data en locatie

Nader te bepalen.

Aanmelden

Heb je interesse in een oriënterend consult, neem dan contact op met Hilde Noordam.

Voor de begeleiding/ondersteuning bij implementatie van ICT-hulpmiddelen kan mogelijk een arrangement aangevraagd worden. Lees hier meer over de aanvraag van een arrangement.

 

 

 

Hilde Noordam
Onderwijsadviseur & Behandelaar Dyslexie

06 - 31 63 16 61

hnoordam@hetabc.nl

Mijn profiel

Ouders aan het woord

"Ik zie mijn zoon al jaren worstelen zonder dat iemand kon helpen. Nu het blijkt om dyslexie te gaan kunnen we wel gericht helpen. Voor Lucas scheelt het ook enorm, hij gaf laatst zich aan 'zich niet langer dom te voelen'. Best hartverscheurend, maar ik ben blij dat we eindelijk weten wat het is."

Marieke, Moeder van Lucas (10 jaar)

Taal en VVE

Spelen met taaldoelen met peuters en kleuters

Op alle VVE locaties wordt dag in dag uit gewerkt aan de taalontwikkeling van jonge kinderen. En op alle VVE locaties wordt er door kinderen veel gespeeld. Ieder kind heeft recht op een goede start in het onderwijs waarbij de Nederlandse taal onontbeerlijk is. Voor veel kinderen is het Nederlands niet de enige taal die zij horen en gebruiken, daarom is bewust bezig zijn met taalstimulering van ieder kind een onmisbare vaardigheid van pedagogisch medewerkers en leerkrachten.

Naar aanleiding van recente onderzoeken concludeert staatsecretaris Dekker dat het zinvol is om in te zetten op voorschoolse educatie voor kinderen met risico op (taal)achterstand. De kwaliteit van de instelling is bepalend voor de effectiviteit, vooral doelgroepkinderen blijken te profiteren van de vroege stimulering.

De training ‘Taal en VVE’ voor pedagogisch medewerkers/leerkrachten op een VVE-locatie zet in op deze educatieve kwaliteit. De focus ligt op de stimulering van de taalontwikkeling in een speel-leerrijke omgeving, waarbij de kwaliteit van de interactie tussen kinderen en pedagogisch medewerkers en leerkrachten direct onderwerp van de begeleiding is. Daarnaast bieden wij ook de cursus ‘Train de trainer - Taal en VVE’ aan voor interne begeleiders/coaches die een traject op een locatie hebben meegelopen en andere pedagogisch coaches binnen de instellingen.

 

Taal & VVE

De training ‘Taal en VVE’ is voor pedagogisch medewerkers/leerkrachten op een VVE-locatie.

Programma

 • Minimaal drie bijeenkomsten met een VVE team inclusief interne begeleider of interne coach rond werken met de kijkwijzer taal en VVE.
 • Twee observaties in de groepen om de beginsituatie vast te stellen.
 • Drie individuele coachingsmomenten per pm/leerkracht waarbij zij een eigen leervraag formuleren vanuit de kijkwijzer. Bij de individuele coaching is maken van beeldopnames onderdeel van de coaching.
 • Drie gesprekken met de interne begeleider/coach van de instelling;
  een intake en maken van afspraken,
  een gesprek over voortgang op de locatie na de introductie bijeenkomst en de observaties,
  een gesprek over borging van de opbrengsten van het traject.
 • Extra inhoudelijke workshops over onderdelen van de kijkwijzer zijn mogelijk.

Offerte op maat afhankelijk van het aantal deelnemers.

Het traject maakt gebruik van de Kijkwijzer Taal en VVE waarin alle SLO-taaldoelen voor kinderen van 2,5 tot 7 jaar gekoppeld zijn aan kennis en vaardigheden van de pedagogisch medewerkers (pm) en leerkrachten. Deze kijkwijzer kan gebruikt worden bij ieder VVE-programma en bij iedere pedagogische werkwijze, de taaldoelen zijn universeel.

Resultaten

 • Je bent je bewust van jouw werkwijze met betrekking tot de ontwikkeling van de Nederlandse Taal van jonge kinderen; Je kunt de kijkwijzer inzetten op elk gewenst moment in jouw groepen.
 • Je kunt de kijkwijzer gebruiken bij het maken van de gezamenlijke planning op locatie en bij het volgen van de taalontwikkeling jouw leerlingen.
 • Jouw leerlingen hebben gedurende de VVE periode kennis gemaakt met alle taaldoelen en daarin duidelijke stappen gezet.

 

Train de trainer

'Train de trainer' biedt een vervolg voor intern begeleiders/coaches die een traject op een VVE-locatie hebben meegelopen. Maar is ook beschikbaar als een op zichzelf staand programma voor andere pedagogisch coaches binnen de instellingen.

Programma

Deze training bestaat uit 11 of 6 bijeenkomsten afhankelijk van de startsituatie van de deelnemer. In de verkorte variant is meer voorkennis vereist, ligt het tempo hoger en dienen de deelnemers meer zelfstudie te verrichten. Tijdens de training heeft de deelnemer een VVE locatie die start met werken met Taal en VVE onder haar hoede om het traject stapsgewijs te kunnen oefenen.

De trainer moet met behulp van verslagen en beeldmateriaal laten zien dat zij in staat is een compleet traject op locatie uit te voeren. Zij kan hierna nieuwe Taal en VVE trajecten starten.

Bij de volledige training krijgt de deelnemer na elk dagdeel praktijkopdracht(en) mee naar huis aansluitend op het onderwerp van het dagdeel. Daarbij gaat het om het lezen van materialen en voorbereiden en uitvoeren van praktijkopdrachten aansluitend op hun situatie. Bij de opvolgende bijeenkomst wordt deze praktijkopdracht besproken.

Resultaten

 • Je krijgt vakinhoudelijke kennis, een introductie op werkmap en kijkwijzer
 • Je hebt training in de praktijk op een VVE-locatie
 • Je oefent begeleiders- en coachingsvaardigheden, en observaties en reflecties op de eigen coachingsvaardigheden
 • Je vormt een advies- en borgingsplan voor de organisatie
 • Je bespreekt casuïstiek en komt na de training samen in kleine groepen.

 

Werkwijze

Een traject (zowel 'Taal & VVE' als 'Train de trainer') kan uitgevoerd worden op één of op meerdere locaties van de organisatie zelf. Coaching bijeenkomsten en observaties vinden plaats op locatie. Data in onderling overleg met betrokkenen.

Meer informatie of aanmelden?

Neem voor meer informatie contact op met Klaartje Kuitenbrouwer.

Wil je meer weten hierover?

Klaartje Kuitenbrouwer
Onderwijsadviseur

06 - 31 63 15 49

kkuitenbrouwer@hetabc.nl

Mijn profiel

Training 'Goed taalonderwijs'

Wil je als leerkracht/docent dat jouw leerlingen mondige, communicatief vaardige burgers worden die hun weg kunnen vinden in de informatiemaatschappij en hun talenten volop kunnen ontwikkelen? De modules Goed Taalonderwijs bieden jou handvatten om in je dagelijkse onderwijspraktijk aan te sluiten op de grootstedelijke diversiteit.

Essentie

Een goed taalniveau vraagt meer dan het kunnen uitvoeren van methodes in de klas. Dat vraagt inzicht in taalverwervingsprocessen van de diverse en meertalige populatie in de grote stad. De training Goed Taalonderwijs bevat de volgende modules:

 1. Taalverwerving (eerste en tweede taalverwerving) en de Referentieniveaus Taal in het Onderwijs
 2. Omgaan met meertaligheid
 3. Woordenschatontwikkeling
 4. Didactiek van Begrijpend Lezen (basismodule en verdiepingsmodule)
 5. Taaldenkgesprekken in de klas (basismodule en verdiepingsmodule)
 6. Tweedejaars nieuwkomersin de reguliere klas
 7. Coachen van collega’s op taaldidactiek in de klas (voor taalcoördinatoren)

Module 1 is de basismodule en voorwaardelijk voor het volgen van de overige modules. De andere moduleszijn naar keuze. Ook is er de mogelijkheid op een aantal onderwerpen een extra verdiepingsmodule te volgen en gebruik te maken van coaching op de werkvloer, desgewenst met videobegeleiding.

Resultaten

 • Je bent bekend met het proces van eerste en tweede taalverwerving
 • Je kent het Referentiekader Taal en Lezen en weet welke niveaus kinderen eind PO moeten beheersen
 • Je bent op de hoogte van het theoretisch kader van taalverwerving en meertaligheid en kent voorbeelden van meertalige opvoeding in de praktijk.
 • Je bent op de hoogte van de belangrijkste principes van woordenschatontwikkeling en kunt deze toepassen op de situatie in de eigen school.
 • Je bent op de hoogte van de belangrijkste uitgangspunten van goed begrijpend leesonderwijs (leesstrategieën, modelen) en kunt deze toepassen in de eigen lessituatie (verdieping + coaching).
 • Je weet dat taal en denken nauw verwant zijn en dat goede gesprekken noodzakelijk zijn voor taal- en kennisontwikkeling van leerlingen.
 • Je beschikt over de vaardigheden om taalverwervingsgerichte gesprekken in de klas te voeren (verdieping + coaching).
 • Je kunt een individueel handelingsplan maken voor tweedejaars nieuwkomers in je groep.
 • Je kunt collega’s coachen in de klas bij het invoeren van taaldidactische vernieuwingen.

Werkwijze

6 modules van 3 uur, met de mogelijkheid tot verdiepingsmodules en coaching op de werkvloer. Minimaal 10, maximaal 20 deelnemers.

Data/contact

Maatwerk met een eigen team en data is mogelijk. Neem daarvoor contact op met Carola Rooijmans, crooijmans@hetabc.nl.

 

Heb je vragen hierover?

Froukje Hoobroeckx
Onderwijsadviseur

0631631583

fhoobroeckx@hetabc.nl

Mijn profiel

 

 

 

 blog-moniek

NT2 en meertaligheid in een nieuwkomersgroep

Werk je met je met nieuwkomers, asielzoekerskinderen of andere meertalige kinderen? Heb je behoefte aan meer kennis op het gebied van NT2-onderwijs, maar niet direct tijd om een uitgebreide opleiding te volgen? Wij bieden de mogelijkheid om jou of je team op dit punt te scholen/coachen/begeleiden. Inzichten op gebied van NT2-onderwijs en meertaligheid vertalen we samen naar de praktijk op jouw school, zodat je snel aan de slag kunt met de nieuw opgedane kennis. Op basis van de situatie op jouw school en de vragen die bij leven, ontwerpen we de begeleiding op maat.

De volgende onderwerpen kunnen bijvoorbeeld aan bod komen:

·        Meertaligheid, tweede taalverwerving en taaldidactiek bij NT2-leerders

·        Mondelinge taalvaardigheid: taaldenkgesprekken

·        Klankonderwijs als basis voor spellen en lezen

·        Woordenschatontwikkeling

·        Nederlandse grammatica: enkele onderdelen uit Zien is snappen

 

Heb je praktische vragen over deze training?

Heb je inhoudelijke vragen over dit aanbod?

Froukje Hoobroeckx
Onderwijsadviseur

0631631583

fhoobroeckx@hetabc.nl

Mijn profiel

Ik verwachtte actuele kennis, leuke werkvormen in een informele sfeer. Dat is prima gelukt!

Deelnemer NT2 / tweedejaars nieuwkomers