Nieuwe training voor leidinggevenden en coaches VVE

Leidinggevenden en HBO-coaches VVE geven regelmatig aan behoefte te hebben aan meer kennis rond de uitgangspunten, werkwijze en terminologie van de Basistraining VVE. Zodat zij goed zijn toegerust om dit te vertalen naar het eigen VVE-beleid binnen de organisatie en dit goed te kunnen borgen, overeenkomstig het cyclisch model van opbrengstgericht werken.

In opdracht van de gemeente Amsterdam wordt momenteel een korte training ontwikkeld om in deze behoefte te voorzien.

De training bestaat uit één dag (twee dagdelen) waarbij leidinggevenden de keus hebben om slechts één dagdeel te volgen. De inhoud bestaat uit kennis van de essentie en theorie Basistraining, toepassing in en ervaring uit de praktijk. Daarnaast komen de consequenties voor beleid en borging aan de orde en  is er tevens ruimte voor inbreng van eigen praktijk en vragen.

De training wordt vanaf maart 2021 aangeboden, inschrijving voor deze training is vanaf eind januari mogelijk, hou hiervoor de website in de gaten.

Deelnemerskosten

Voor coaches (2 dagdelen)  € 230,=
Voor leidinggevenden (1 dagdeel)  € 120,=

De trainingen starten in maart en inschrijven is mogelijk vanaf eind januari via het Coördinatiepunt VVE trainingen.

Heeft u belangstelling voor deze training dan kunt u zich aanmelden voor de wachtlijst. Zodra bekend is wanneer de trainingen ingepland zullen worden ontvangt u bericht.

Aanmelden leidinggevenden en coaches VVE

 • Gegevens organisatie

 • LET OP! Naar dit adres wordt de (automatische) ontvangstbevestiging van de aanmelding gestuurd.

Heeft u vragen over dit aanbod?

2-jarigen op de voorschool

Doelgroep
pedagogisch medewerkers (in bezit van certificaat Basistraining VVE) en Coaches op de voorschool.

Duur van de training
Pedagogisch medewerkers:  twee dagdelen met praktijkopdracht tussendoor
Coaches VVE: één dagdeel

Sinds de verruiming van de subsidieregeling VVE nemen kinderen vanaf 2-jarige leeftijd deel aan voorschoolse educatie in plaats van de eerdere grens op 2,5 jaar.
Hierdoor lopen de leeftijden van kinderen op de groep meer uiteen en is de range van verschillende ontwikkelingsbehoeften vergroot.
Daarnaast is er meer diversiteit in de groepsdynamiek en ook de impact van wisselingen in de groepssamenstelling is groter dan voorheen. Dit alles stelt het professioneel handelen van pedagogisch medewerkers op de proef.
In opdracht van de gemeente Amsterdam is een korte aanvullende training ontwikkeld door Het ABC en Vijn in Beweging waarin op bovenstaande aspecten wordt ingegaan.

Korte inhoud

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Kennis over (brein-)ontwikkeling van het 2-jarige kind
 • Aanpassen inrichting speelleeromgeving aan ontwikkelingsbehoeften 2-jarigen
 • Kennis van groepsdynamiek en handvatten om deze positief te beïnvloeden
 • Goed en gedifferentieerd aanbod in een VVE groep voor kinderen van 2-4 jaar

De bijeenkomsten sluiten aan bij de uitgangspunten van de Basistraining en bestaan uit een mix van theoretische kennis en een praktische toepassing daarvan in de eigen praktijk.

Deelnemerskosten

Voor pm-ers (2 dagdelen)  € 230,=
Voor coaches (1 dagdeel)  € 120,=

Wanneer?

Ochtendtraining voor pm-ers, aanvang 09.00 tot 13.00 uur
bijeenkomst 1: woensdag 24 maart 2021
bijeenkomst 2: woensdag 14 april 2021

Middagtraining voor pm-ers, aanvang 13.30 tot 17.30 uur
bijeenkomst 1: woensdag 31 maart 2021
bijeenkomst 2: woensdag 28 april 2021

Ochtend of middagtraining voor coaches
ochtendtraining is op maandag 17 mei 2021, aanvang 09.00-13.00 uur
middagtraining is op dinsdag 18 mei 2021, aanvang 13.30-17.30 uur

Optioneel coaching
€ 210,= coaching op locatie
€ 105,= coaching digitaal

Locatie

Het ABC, Baarsjesweg 224 op de 3e etage (in de grote zaal).

De training start bij minimaal 10 deelnemer en het maximaal aantal deelnemers is 14. De locatie is "corona proof"

Aanmelden 2-jarigen

Aanmelden 2-jarigen op de voorschool

 • Gegevens organisatie

 • LET OP! Naar dit adres wordt de (automatische) ontvangstbevestiging van de aanmelding gestuurd.

Heeft u vragen over dit aanbod?

Schoolkracht subsidieregeling

School- en onderwijsontwikkeling is essentieel voor de onderwijskwaliteit. Schoolleiders en leraren vinden niet altijd tijd, budget en focus om verander- en verbeterideeën uit te werken en/of uit te voeren. Of om goede veranderingen duurzaam te borgen in de onderwijspraktijk.

De nieuwe subsidieregeling 'Schoolkracht' wil schoolleiders en leraren ondersteunen met hun schoolontwikkeling. Zodat scholen lerende, professionele organisaties worden én blijven en duurzame schoolontwikkeling in het funderend onderwijs wordt versterkt.

Subsidie aanvragen

Scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs kunnen maximaal 30.000 euro aanvragen voor een plan voor schoolontwikkeling. Van 25 november 2020 tot en met 15 januari 2021 kun je deze subsidie aanvragen. De subsidie moet worden besteed van maart 2021 tot en met augustus 2022.

Voorwaarden

De aanvraag moet zijn voorzien van een plan voor schoolontwikkeling en een begroting, gericht op één of meerdere van de volgende thema’s:

 • verbeteren onderwijskwaliteit;
 • omgaan met leraren- en schoolleiderstekort;
 • kansen(on)gelijkheid;
 • digitalisering.

Er kan subsidie worden aangevraagd voor personele kosten en materiële kosten die direct aan het project verbonden zijn.

Een aantal mogelijkheden, ter inspiratie:

 • Schoolontwikkeling
 • Taal- en lees ontwikkeling versterken
 • Reken ontwikkeling versterken
 • Taalonderwijs betekenisvol maken met W&T
 • W&T onderwijs verrijken met taalaanbod
 • Meertaligheid als kans
 • Burgerschap & gelijke kansen

Waar kan Het ABC jouw school mee helpen?
Neem voor advies en begeleiding bij deze subsidie aanvraag én voor meer informatie over de mogelijke invulling contact op met Dylan Hyman via dhyman@hetabc.nl

Wilt je meer weten hierover?

Dylan Hyman
Onderwijsadviseur Wetenschap en Technologie

06-30 95 03 80

dhyman@hetabc.nl

Mijn profiel

Tijdlijn subsidieregeling

 

Groepsdynamiek: wat doet het met jou?

Aan de slag met de groepsdynamiek in jouw groep!

Het interactief Zoom webinar voor Dynamo medewerkers, gegeven door Ineke van der Schuyt & Rachelle Solomons, vond plaats op woensdag 28 oktober.

Bekijk & download de bijbehorende bestanden hieronder, door op de link te klikken:

Vervolg opdracht


Programma woensdag 28 oktober

Wat gaan we doen?

In dit interactieve webinar gaan we aan de slag met de groepsdynamiek van je groep. Je leert de fasen van groepsvorming herkennen én wat jouw rol daarbij kan zijn. Je krijgt tips en concrete voorbeelden.

Ook staan we stil bij kenmerken  van effectief groepsmanagement en denk je na over wat er wellicht nog te verbeteren is aan je eigen groepsmanagement.

Tijdens het webinar vragen we je ook om mee te doen!

Voorbereiding
We vragen je om van tevoren al even stil te staan bij het functioneren van je groep (of de groep waar je invalt).

Bekijk hier het instructiefilmpje en beantwoord de vragen voor jouw eigen situatie.
(Bekijk deze via je laptop/computer/tablet en niet via je telefoon.)

 

 

Korte instructie voor de Zoom sessie woensdag: Hoe werkt het?

 • Om deel te nemen aan dit online programma, klik je voorafgaand aan de Zoom bijeenkomst op deze link:
  https://us02web.zoom.us/j/81005636954?pwd=Zko3ZG83ZXRnWkxZNy9ZeG1nRkk0UT09In sommige gevallen heb je meer info nodig:
  Meeting ID: 810 0563 6954 / Passcode: 132915
 • Je hoeft geen account te hebben bij Zoom. Maar Zoom werkt wel het beste als je van te voren het programma downloadt via deze link: https://zoom.us/support/download
 • Het is een interactieve digitale bijeenkomst. Deelname werkt het beste via een computer, laptop of iPad. Via je mobiele telefoon kun je het ook volgen en bekijken, alleen zijn de functionaliteiten dan niet optimaal en kun je helaas niet zo goed actief meedoen.
  Neem dus, indien mogelijk, deel via computer/laptop én Zoom werkt het beste via Chrome.
 • Mocht iets technisch niet goed werken, neem dan contact met ons op via: communicatie@hetabc.nl of via WhatsApp/tel. 06 – 836 627 77

Wil je inhoudelijk meer weten hierover?

Ineke van der Schuyt
Onderwijsadviseur & Expert VVE / Jonge Kind

06 - 46 61 03 15

ivanderschuyt@hetabc.nl

Mijn profiel

Mail bij praktische of technische vragen over dit webinar naar communicatie@hetabc.nl 

Training bouwen aan ouderbetrokkenheid

Deelnemers leren in de training ‘bouwen aan ouderbetrokkenheid’ dat er veel momenten en manieren zijn om aan ouderbetrokkenheid te werken. Door je bewust te zijn van deze momenten en manieren kun je veel gerichter werken aan het realiseren van ouderbetrokkenheid. En dat betekent winst voor het kind!

In deze training ligt de focus op het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van het kind, ook thuis. Er is speciale aandacht voor moeilijk bereikbare ouders. De training sluit aan bij het onderdeel ouderbetrokkenheid van de basistraining VVE maar kan heel goed ook zonder deze achtergrond gevolgd worden. Na het afronden van deze training:

 • Beschikt de deelnemer over kennis, vaardigheden en praktische handvatten om ouderbetrokkenheid op de groep een stevige impuls te geven en
 • Beschikt de leidinggevende/coach/coördinator over voldoende  tools om er voor te zorgen dat ouderbetrokkenheid blijvend op de agenda kan worden gehouden

In totaal bestaat de training uit 3 bijeenkomsten; één voor de leidinggevende/coach/coördinator en twee voor de medewerkers.

De training wordt u kosteloos (per locatie 1 medewerker) aangeboden door de gemeente Amsterdam en wordt gegeven door Impact training & Advies, aanmeldingen gaan via het Coördinatiepunt VVE.

Voor wie? Alle voor- en vroegscholen

Wanneer?

De bijeenkomsten zijn aangepast en kunnen per bijeenkomst maximaal 12 deelnemers op de trainingslocatie deelnemen.

Ochtendtraining bouwen aan ouderbetrokkenheid voor medewerkers
bijeenkomst 1: dinsdag 15 september 2020  van 09.00 tot 13.00 uur
bijeenkomst 2: dinsdag 1 december 2020 van 09.00 tot 13.00 uur  (was voorheen 6-10-2020)

Ochtend of middagtraining bouwen aan ouderbetrokkenheid voor medewerkers  
bijeenkomst 1: woensdag 16 september 2020  van 09.00 tot 13.00 uur of van 14.00 tot 18.00 uur
bijeenkomst 2: woensdag 2 december 2020  van 09.00 tot 13.00 uur  (was voorheen 7-10-2020)

 

Locatie
BSO het Groeiparadijs (op de 1e etage)
Krelis Louwenstraat 4, 1055 KA  Amsterdam

Parkeren en OV 
Parkeren kan in de directe omgeving van de trainingslocatie. Er geldt betaald parkeren in de wijk Bos en Lommer. Zie Routeplanner voor auto en OV.

Kosten
De gemeente Amsterdam biedt de training bouwen aan ouderbetrokkenheid, per locatie 1 medewerker, kosteloos aan.
Wilt u meerdere deelnemers per locatie aanmelden voor de bijeenkomst voor leidinggevenden of de ochtend/middag training dan zijn hier kosten aan verbonden, de deelnemersprijs is € 299,=
Bij "no show" worden kosten (€ 50,= ) aan de organisatie in rekening gebracht.

 

Aanmelden: training bouwen aan ouderbetrokkenheid

Aanmelden training bouwen aan ouderbetrokkenheid

 • Gegevens organisatie

 • Naar dit adres wordt de (automatische) ontvangstbevestiging van de aanmelding gestuurd.
 • Deelnemer 1

 • Deelnemer 2

 • Opmerkingen

 

Heeft u vragen over dit aanbod?

Coaching VVE voor HBO coaches

Als een medewerker in het bezit is van een theoriecertificaat basistraining VVE zal de medewerker nog 5 coaching momenten op de werkvloer moeten volgen om volledig te certificeren voor de basistraining VVE.

De coaching bestaat uit 2 momenten vanuit een erkende VVE basistraining trainer en 3 coachingsmomenten vanuit de werkplek (door de HBO coach op de voorschool).

Om de HBO coach van de VVE locatie (in Amsterdam) zo goed mogelijk voor te bereiden op de 3 coachingsmomenten is er een coachingsbijeenkomst van een dagdeel.

De gemeente Amsterdam biedt deze coaching kosteloos aan.

 

Voor wie?
Voor HBO coaches of interne trainer.

 

Wanneer?

Wachtlijst (zodra datum bekend is krijg je bericht)

 

De training gaat van start bij minimaal 12 deelnemers, maximaal 14 deelnemers.

De training wordt gegeven door Peter de Vries en Marlies van Dolderen.

 

Locatie
Het ABC, Baarsjesweg 224,  3e etage, Amsterdam.

Kosten
De gemeente Amsterdam biedt de coaching VVE voor HBO coaches kosteloos aan.

Bij "no show" worden kosten (€ 50,= ) aan de deelnemer in rekening gebracht.

 

Aanmelden Coaching VVE voor HBO coaches

Aanmelden coaching VVE voor HBO coaches

 • Gegevens organisatie

 • LET OP! Naar dit adres wordt de (automatische) ontvangstbevestiging van de aanmelding gestuurd.

Heeft u vragen over dit aanbod?

Taal en Wetenschap & Technologie

Leer meer over de verschillende mogelijkheden om taalonderwijs betekenisvol te maken met W&T én om W&T onderwijs te verrijken met taalaanbod. 

Lessen wereldoriëntatie lenen zich uitstekend voor het uitbreiden  van de taalvaardigheid. Het werken met echte materialen, samenwerken, nadenken en verwoorden bieden daar immers prachtige kansen voor. Het vakgebied W&T heeft bovendien een eigen vaktaal die kinderen niet zo gauw leren buiten de lessen om. Hoe meer een kind zich in die vaktaal thuis voelt, hoe meer hij of zij zich ook thuis zal voelen in de wereld van wetenschap en technologie. Al met al drie goede redenen om je lessen 'taalbewust' te geven.

Bij Het ABC kun je terecht voor workshops en trainingen om je taalonderwijs betekenisvol te maken met W&T én om W&T onderwijs te verrijken met taalaanbod:

 • Voor taalzwakke kinderen en nieuwkomers biedt de visuele en ervaringscontext van Wetenschap & Technologie mogelijkheden voor vakgericht taalonderwijs en taalgericht vakonderwijs.
 • Gespreksvoering bij Wetenschap & Technologie kan bijdragen aan de taalvaardigheid en hogere orde denken van alle kinderen: jong en oud en taalzwak en taalsterk.
 • Projectmatig werken bij Wetenschap & Technologie is een betekenisvolle contact voor het vergroten van de leesvaardigheid (begrijpend lezen en bronnenonderzoek).
 • Teksten schrijven en structureren is essentieel bij het uitvoeren van projecten bij Wetenschap & Technologie en kan in deze context stap voor stap worden aangeleerd.

Voor advies en meer informatie over workshops of trainingen kan contact worden opgenomen met Froukje Hoobroeckx of Dylan Hyman.

Wilt je meer weten hierover?

Dylan Hyman
Onderwijsadviseur Wetenschap en Technologie

06-30 95 03 80

dhyman@hetabc.nl

Mijn profiel

 

Froukje Hoobroeckx
Onderwijsadviseur

0631631583

fhoobroeckx@hetabc.nl

Mijn profiel

 

 

Woordenschatontwikkeling

 

 

Aan de slag met woordenschat! 

Leer meer over het belang van woordenschat en de doelstellingen van goed woordenschatonderwijs. Welke leerstrategieën voor het aanleren van nieuwe woorden zijn effectief? We gaan in op de didactiek van woordenschatuitbreiding zoals beschreven in Verhallen en Van den Nulft.

Er is ruimte om te oefenen met leerkrachtvaardigheden voor het selecteren, aanbieden en oefenen van woorden. We gaan in op het stimuleren van brede én diepe woordkennis bij kinderen. Leerlingen vergroten zo hun woordenschat, verbeteren de kwaliteit van hun woordenschat en ontwikkelen hun woordenschatnetwerk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lijgien Bos.

Wilt je meer weten hierover?

Lijgien Bos
Klantmanager & Onderwijsadviseur

06 - 21 80 95 52

lbos@hetabc.nl

Mijn profiel

 

 

Training voor VVE-coördinatoren

 

Voor wie?

Deze training is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Amsterdam en is bestemd voor de VVE-coördinatoren binnen het basisonderwijs.

 

Doel:
In deze training leert de VVE-coördinator gefundeerde keuzes te maken in het afstemmen van activiteiten op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie: dat te doen wat nodig is voor behoud of versterking van de kwaliteit in de VVE zodat dit leidt tot een optimale doorgaande ontwikkeling van de kinderen.

Inhoud:
De training richt zich op de vaardigheden die nodig zijn voor de coördinerende rol. De VVE-inhoud maakt geen onderdeel uit van de training. In de training werken we aan het vergroten van bewustzijn en (zelf)inzicht, versterken van communicatieve vaardigheden leiderschapsvaardigheden en benodigde competenties.
De training bestaat uit vijf bijeenkomsten van een 3 uur (vier trainings- en één intervisiebijeenkomst) en één coachingsgesprek per deelnemer (optioneel) .
De volgende vragen staan centraal:

• ‘Wie ben ik als VVE-coördinator?
• ‘Wie ben ik en hoe vul ik mijn taak in als VVE-coördinator binnen mijn organisatie/school?’
• ‘Hoe betrek ik de collega’s van voor- en vroegschool bij het borgen of versterken van de kwaliteit van onze voorziening?’
• ‘Hoe kunnen we doen wat nodig is in het gezamenlijk realiseren van een optimale doorgaande ontwikkeling voor onze (doelgroep)kinderen?’
• ‘Welke competenties heb ik daarvoor nodig, hoe en wanneer zet ik deze in en hoe kan ik deze versterken?’

Datum 
Startdatum training VVE coördinatoren is nog niet bekend, verwachting is in het eerste kwartaal 2021.

Locatie:

De bijeenkomsten worden gehouden op Het ABC, Baarsjesweg 224 (3e etage, in de grote zaal) Amsterdam.

 

Aanmelden (geen deelnemerskosten van toepassing)

Aanmelden Training VVE Coördinatoren

  Training voor VVE-Coördinatoren
 • Deelnemer gegevens

 

Wil je meer weten hierover?

Ineke van der Schuyt
Onderwijsadviseur & Expert VVE / Jonge Kind

06 - 46 61 03 15

ivanderschuyt@hetabc.nl

Mijn profiel

Wil je meer weten hierover?

Lijgien Bos
Klantmanager & Onderwijsadviseur

06 - 21 80 95 52

lbos@hetabc.nl

Mijn profiel

 

Schakeldag VVE voor invalkrachten

Door de wetswijziging IKK is met ingang van 1 januari 2018 de volledige Basistraining VVE van 12 bijeenkomsten verplicht voor alle beroepskrachten (en dus ook de invalkrachten).

De Basistraining VVE bestaat uit 2 modules van 6 bijeenkomsten.

In de praktijk is gebleken dat de Basistraining voor invalkrachten niet geheel overeenkomt met module 1 en dus onvoldoende aansluit op de huidige module 2.

De gemeente Amsterdam biedt kosteloos een Schakeldag VVE aan om eerder gecertificeerde invalkrachten zo goed mogelijk voor te bereiden op het volgen van module 2 van de Basistraining VVE.

Voor wie?
Voor deelnemers die gecertificeerd zijn voor de Basistraining VVE voor invalkrachten (6 dagdelen).

Waarom Schakeldag VVE?
Door deelname aan deze dag vul je de ontbrekende kennis aan, ben je goed voorbereid op module 2 en verklein je daarmee de kans op uitval of niet kunnen voldoen aan de certificeringseisen.

Na deze dag ontvang je een bewijs van deelname.

Wanneer

datum is nog niet bekend, aanvang is om 09.00 tot 15.30 uur

 

De training gaat van start bij minimaal 12 deelnemers.

Locatie
Het ABC, Baarsjesweg 224,  3e etage, Amsterdam.

Voor een lunch wordt gezorgd, mocht u dieet wensen hebben wilt u dit aangeven in het veld opmerkingen!

Kosten
De gemeente Amsterdam biedt de Schakeldag VVE kosteloos aan.

Bij no show worden kosten (€ 50,= ) aan de deelnemer in rekening gebracht.

De Schakeldag VVE is niet verplicht maar wel wenselijk, je kunt aan deze dag deelnemen om zo de ontbrekende kennis aan te vullen.

Aanmelden Schakeldag VVE

Heeft u vragen over dit aanbod?