Ondersteuning in de opzet van beleid rondom begaafdheid 

Werkt je school op meerdere fronten op het gebied van begaafde kinderen, maar staat er nog niets op papier? Wij kunnen je helpen met het opzetten van een multifunctioneel en schoolbreed beleidsplan. Dit kan een algemeen beleid voor meerkunners of begaafden zijn. Ook kan het beleid zijn dat zich speciaal richt op een plusklas binnen de school.

Werkwijze

Na een intakegesprek op school wordt gezamenlijk een plan van aanpak opgesteld. Hierin wordt de rolverdeling afgesproken en een inschatting gemaakt van het aantal te besteden uren om tot een gedegen en functioneel beleidsplan te komen. Vaak werken we samen met een door de school gevormende werkgroep HB. Deze werkgroep komt een aantal maal per jaar bijeen om het beleidsplan in te vullen.

Informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jaap Verouden of Annelies de Muijnck.

Heeft u vragen over dit aanbod?

Jaap Verouden
Onderwijsadviseur

06 - 31 63 16 26

jverouden@hetabc.nl

Mijn profiel

Ondersteuning in de opzet of verbetering van een plusklas 

Heeft jouw school een plusklas of wil je een plusklas gaan opzetten? Wil je advies in welke doelen je als plusklas zou willen nastreven, welke materialen je kunt inzetten en welke leerkrachtvaardigheden er nodig zijn? Of wil je ondersteuning bij de organisatie van praktische zaken die komen kijken bij het
opzetten van een plusklas? Leer hier hoe je een gedegen en verantwoordelijke plusklas binnen de school opzet of een bestaande plusklas sterker en meer verantwoord maakt.

Essentie

Tijdens deze begeleiding behandelen we de volgende aspecten:

 • Doelen en vaardigheden van de plusklas
 • Leerkrachtvaardigheden van een plusklasleerkracht
 • (Verrijkende) materialen voor in de plusklas
 • Structuur, opbouw en geschikte werkvormen voor in de plusklas
 • Selectiemethodieken voor de plusklas
 • Opstellen van individuele leerdoelen van de plusleerlingen
 • Organisatorische en praktische zaken bij de opzet van een plusklas

Resultaten

 • Je weet welke doelen je nastreeft met je plusklas
 • Je kunt geschikte (verrijkings-)materialen inzetten in de plusklas
 • Je bent je bewust van belangrijke leerkrachtvaardigheden voor in de plusklas
 • Je kunt op een verantwoorde manier de juiste kinderen selecteren voor de plusklas
 • Je kunt samen met de leerlingen individuele leerdoelen opstellen
 • Je weet welke werkvormen en structuur je in de plusklas kunt gebruiken en hoe dit bijdraagt aan een brede ontwikkeling van de leerlingen.

Werkwijze

Deze ondersteuning is maatwerk. Samen bepalen we hoe we de ondersteuning concreet gaan invullen en hoeveel begeleidingsuren daar voor nodig zijn.

Informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Annelies de Muijnck. Ook kun je hier de digitale flyer downloaden.

Voor het opzetten van een plusklas kan mogelijk een arrangement aangevraagd worden. Lees hier meer over de aanvraag van een arrangement.

Heeft u vragen over dit aanbod?

Annelies de Muijnck
Onderwijsadviseur & Schoolpsycholoog

06 - 31 63 15 56

ademuijnck@hetabc.nl

Mijn profiel

 

 

 

 

 

Tip: De Gids. Met een hoofdstuk van ABC'er Jaap Verouden over peergroeponderwijs (bijvoorbeeld in de vorm van een plusklas)

3d-cover-de-gids

Specialistisch begaafdheidsonderzoek

 

Heb je een vermoeden van begaafdheid bij een of meer van je leerlingen?
Zijn er vragen over het juiste aanbod, bijvoorbeeld rondom compacten & verrijken?
En wil je weten hoe je deze leerling(en) passend begeleidt bij het aanbieden van je onderwijs?

Een begaafdheidsonderzoek kan dan inzicht bieden in de onderwijsbehoeften van de leerling. 

Dit kan bij een vermoedelijk onderpresterend kind, maar ook bij een kind dat zeer goed presteert.

Werkwijze

Bij een begaafdheidsonderzoek wordt er altijd een intelligentie/capaciteitenonderzoek uitgevoerd.
Hiernaast wordt er ook gekeken naar de volgende aspecten van de leerling:

 • het creatieve denkvermogen
 • de taakgerichtheid en motivatie
 • het (werk)geheugen

Als daar vraag naar is, worden ook het sociaal-emotioneel functioneren &/of de executieve functies in beeld gebracht. Op basis van dit begaafdheidsonderzoek schrijft de specialist een onderzoeksverslag. Met school en ouders wordt een adviesgesprek gevoerd en worden er handelingssuggesties gedaan voor op school en voor thuis.

Informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Annelies de Muijnck.

Heb je vragen hierover?

Annelies de Muijnck
Onderwijsadviseur & Schoolpsycholoog

06 - 31 63 15 56

ademuijnck@hetabc.nl

Mijn profiel

Linda Traudes
Onderwijsadviseur, GZ psycholoog, Orthopedagoog-Generalist

06 - 31 63 15 66

ltraudes@hetabc.nl

Mijn profiel

Vervolgworkshop (hoog)begaafdheid

Heb je als school de basiscursus (hoog)begaafdheid gevolgd of is er voldoende basiskennis aanwezig, maar wil je meer verdieping en informatie over de begeleiding en verrijking van je (hoog)begaafde leerlingen? Wil je weten welke typen (hoog)begaafden er zijn en wat hun behoeften zijn op sociaal-emotioneel en didactisch gebied? Wil je leren hoe je de (hoog)begaafde kinderen meer kunt uitdagen met behulp van hogere orde denkvragen (Taxonomie van Bloom)? Wil je meer weten over de mindset van (hoog)begaafde kinderen en hoe je hier invloed op uit kunt oefenen? Leer in deze werkshop welke concrete werkvormen en methodieken je kunt toepassen in de klas om de (hoog)begaafde leerlingen meer uit te dagen en hen leert hoe te leren.

Essentie

Tijdens deze workshop behandelen we de volgende onderwerpen:

 • Hogere orde denken m.b.v. de Taxonomie van Bloom
 • Profielen van Betts en Neihart
 • Fixed en Growth Mindset van Carol Dweck
 • Achtergrond en gebruik van Denksleutels
 • Achtergrond en gebruik van Denkhoeden
 • Achtergrond en gebruik van het TASC-wiel

Resultaten

 • Je kent de zes profielen van Betts en Neihart en weet welke behoeften deze verschillen typen leerlingen hebben.
 • Je kent de mindsettheorie van Carol Dweck en weet op welke manier je hier invloed op uit kunt oefenen bij je leerlingen.
 • Je kunt de denksleutels, de denkhoeden en het TASC-wiel aanbieden aan je (hoog)begaafde leerlingen.
 • Je kunt vragen op een laag denkniveau omzetten in vragen op een hoog denkniveau (hogere orde denken).

Werkwijze

De workshop duurt 3 uur, maar is eventueel op maat aan te passen per school.

Informatie

Prijs op aanvraag. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jaap Verouden.

Heeft u vragen over dit aanbod?

Jaap Verouden
Onderwijsadviseur

06 - 31 63 16 26

jverouden@hetabc.nl

Mijn profiel

 

Workshop begaafdheid (basis en vervolg)

Wil je als leerkracht of interne begeleider beter in staat zijn om je begaafde leerlingen op school te kunnen signaleren? Wil je weten wat hun kenmerken zijn, wat de risico’s zijn en wat de achterliggende theorie is? Wil je weten hoe je onderpresteerders beter kunt herkennen en wat je als school kunt doen om onderpresteren tegen te gaan? In deze basisworkshop leer je wat je kunt doen om beter tegemoet te komen aan de (onderwijs)behoeften van je begaafde leerlingen.

Basisworkshop:

Essentie

Tijdens de basisworkshop behandelen we o.a. de volgende onderwerpen:

 • Vooroordelen rondom begaafdheid
 • Kenmerken van begaafdheid
 • Risico’s die begaafden lopen
 • Signaleren van hoogbegaafdheid in de klas
 • Kenmerken van onderpresteerders
 • Modellen en theorieën rondom begaafdheid
 • (Onderwijs)behoeften van begaafden
 • Compacten en verrijken in de groep

Resultaten

 • Je kunt de begaafden op school beter herkennen en signaleren
 • Je kent de kenmerken een risico’s van begaafde leerlingen en onderpresteerders
 • Je weet welke (onderwijs)behoeften je begaafde leerlingen hebben
 • Het gehele team heeft de neuzen dezelfde kant op en heeft dezelfde basiskennis rondom het onderwerp begaafdheid
 • Je kunt op een verantwoorde manier de lesstof compacten en je weet waar goed verrijkingsmateriaal aan zou moeten voldoen.

Vervolgworkshop:

Heb je als school de basiscursus begaafdheid gevolgd of is er voldoende basiskennis aanwezig, maar wil je meer verdieping en informatie over de begeleiding en verrijking van je begaafde leerlingen? Wil je weten welke typen begaafden er zijn en wat hun behoeften zijn op sociaal-emotioneel en didactisch gebied? Wil je leren hoe je de begaafde kinderen meer kunt uitdagen met behulp van hogere orde denkvragen (Taxonomie van Bloom)? Wil je meer weten over de mindset van begaafde kinderen en hoe je hier invloed op uit kunt oefenen? Leer in deze werkshop welke concrete werkvormen en methodieken je kunt toepassen in de klas om de begaafde leerlingen meer uit te dagen en hen leert hoe te leren.

Essentie

Tijdens deze workshop behandelen we de volgende onderwerpen:

 • Hogere orde denken m.b.v. de Taxonomie van Bloom
  • Profielen van Betts en Neihart
  • Fixed en Growth Mindset van Carol Dweck
  • Achtergrond en gebruik van Denksleutels
  • Achtergrond en gebruik van Denkhoeden
  • Achtergrond en gebruik van het TASC-wiel

Resultaten

• Je kent de zes profielen van Betts en Neihart en weet welke behoeften deze verschillen typen leerlingen hebben.
• Je kent de mindsettheorie van Carol Dweck en weet op welke manier je hier invloed op uit kunt oefenen bij je leerlingen.
• Je kunt de denksleutels, de denkhoeden en het TASC-wiel aanbieden aan je begaafde leerlingen.
• Je kunt vragen op een laag denkniveau omzetten in vragen op een hoog denkniveau (hogere orde denken).

Werkwijze

Beide workshops duren 3 uur, maar is op maat aan te passen per school.

Informatie

Prijs op aanvraag. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jaap Verouden.

Heeft u vragen over dit aanbod?

Jaap Verouden
Onderwijsadviseur

06 - 31 63 16 26

jverouden@hetabc.nl

Mijn profiel