Rekenkisten voor het basisonderwijs en het speciaal (basis)onderwijs

Een aantal jaar geleden heeft het ABC een handleiding geschreven over wat goed rekenonderwijs voor nieuwkomers inhoudt en heeft het ABC voor de verschillende leerlijnen van rekenen uitwerkingen geschreven en praktische rekenkisten voor nieuwkomers samengesteld.

Tijdens de landelijke uitrol van de algemene handleiding over de rekenkisten en de praktische uitwerkingen per rekenkist kregen we als ABC veel positieve reacties op de ontwikkelde materialen. Men gaf aan dat de inhoud van deze handleidingen niet alleen interessant is voor nieuwkomers leerkrachten, maar voor alle leerkrachten die rekenonderwijs geven. Daarom zijn de reeds bestaande handleiding en uitwerkingen aangepast, zodat het ook voor de leerkrachten die werkzaam zijn in het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs prettig leest en inhoudelijk interessant is.

Op deze pagina vind je alle ontwikkelde materialen.

Rekenkisten

Hoe kom je met leerlingen op een effectieve manier tot realistisch rekenen en leer je ze te rekenen met inzicht in context? Daarvoor zijn rekenkisten in te zetten. De bijbehorende inhoudelijke uitwerkingen kun je onderaan deze pagina (gratis) downloaden.

 • Een doorontwikkeling van bestaande rekenkisten voor nieuwkomers, aangepast voor het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs.
  Met behulp van de Spellijst en de Materialenlijst geven we je suggesties van het benodigde materiaal en kun je op basis hiervan de lijst zelf desgewenst aanvullen en bestellen.
 • Uitwerkingen per rekenkist waarin staat wat de leerlingen per leerlijn wanneer moeten kennen en kunnen, zowel op 1F als 1S niveau. Met suggesties voor coöperatieve werkvormen en spellen.

Uitwerkingen bij de rekenkisten

Bij de rekenkisten zijn uitwerkingen gemaakt voor 8 domeinen/ leerlijnen. Deze zijn te downloaden via de desbetreffende links onderaan deze pagina.

 • Getallen
 • Meten - Tijd
 • Meten - Geld
 • Meten - Temperatuur,  Gewicht en Inhoud
 • Meten - Omtrek, Oppervlakte en Lengte
 • Meetkunde
 • Breuken en Procenten
 • Verbanden

Per uitwerking vind je informatie over de inhoud en over de benodigde kennis van de doelen uit de leerlijn op verschillende momenten in de schoolloopbaan van leerlingen. Hierbij is aandacht voor het handelings- en hoofdlijnenmodel. Ook is er aandacht voor verschillende strategieën en worden per leerlijn suggesties gegeven voor de inzet van coöperatieve werkvormen, rekenspelletjes en de inzet van concrete materialen.

 

Download hier het lesmateriaal, de handleiding en de materiaal- en spellijst:

Heb je vragen hierover?

Jessica Nelissen
Onderwijsadviseur

06-83209552

Jnelissen@hetabc.nl

Mijn profiel

 

Wil je advies op maat, een workshop of begeleiding bij de implementatie van rekenkisten in de groep? Neem dan contact op met Jessica Nelissen of Ineke Klapwijk. Indien gewenst geven zij begeleiding of  advies bij de implementatie van de rekenkisten in de groep.

Heb je vragen hierover?

Ineke Klapwijk
Onderwijsadviseur

06-31 63 16 12

iklapwijk@hetabc.nl

Mijn profiel

 

Algemene handleiding (theorethisch kader)

Hierin staat beschreven wat goed rekenonderwijs aan nieuwkomers is, hoe je de beginsituatie in kaart kan brengen, de voortgang kan monitoren en hoe je de rekenkist kan inzetten in de rekenles.

Handleiding downloaden

Meten - Geld

Binnen dit domein is er aandacht voor het benoemen en herkennen van de munten en briefgeld, het samenstellen van bedragen, het wisselen van geld, de relatie met kommagetallen en het kunnen schatten.

Meten - Geld downloaden

Meetkunde

Bij dit domein gaat het om het begrijpen van de ruimte om ons heen. Het heeft betrekking op de drie- en tweedimensionale wereld en de bijbehorende figuren en vormen. Het verschil met de overige domeinen binnen het Meten is dat het daarbij gaat om het kwantificeren van onze fysieke omgeving.

Meetkunde downloaden

Materialenlijst Rekenkisten

De rekenkisten zijn niet kant en klaar te bestellen. Wel is er naast de spellijst een uitgebreide materialenlijst.

Materialenlijst downloaden

Getallen

Over het rekendomein Getallen, met aandacht voor het getalbegrip, optellen en aftrekken, vermenigvuldigen en delen en kommagetallen.

Getallen downloaden

Meten Omtrek, Oppervlakte en Lengte

Binnen dit domein is er aandacht voor de leerlijnen Lengte, Omtrek en Oppervlakte.

Meten Omtrek, Oppervlakte en lengte downloaden

 

Breuken en Procenten

Bij de leerlijn ‘Breuken’ is er aandacht voor het benoemen van breuken, herkennen van breuken en het uitrekenen van breuken. Bij de leerlijn ‘Procenten’ is er aandacht voor het kunnen aangeven van een percentage, het herkennen van een percentage en het uitrekenen van percentages. Beide leerlijnen staan in verband met elkaar.

Breuken en Procenten downloaden

Spellijst Rekenkisten

De rekenkisten zijn niet kant en klaar te bestellen. Wel is er een uitgebreide spellijst, waarin per kist de spellen vermeld staan.

Spellijst downloaden

Meten - Tijd

Over het rekendomein Meten, de leerlijn Tijd, met aandacht voor het leren klokkijken, hanteren van een kalender en inzicht en begrip van tijd.

Meten - Tijd downloaden

Meten - Temperatuur, Gewicht en Inhoud

Binnen dit domein is er aandacht voor het leren van begrip van temperatuur. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan gewicht en inhoud.

Meten - Temperatuur, Gewicht en Inhoud downloaden

Verbanden

Binnen deze leerlijn is er aandacht voor het leren (af)lezen van tabellen, grafieken en diagrammen.

Verbanden downloaden

Vul svp voor meer informatie onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

Informatie formulier rekenkisten basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs

Mini-Designathon workshop

In deze workshop van één dagdeel wordt uitgelegd wat Ontwerpend Leren is en wat de onderliggende elementen van de Design-a-thon methodiek zijn die het mogelijk maken om op deze manier W&T in het curriculum te integreren.

Vervolgens ga je direct zelf aan de slag met een “mini-Designathon”. Je bedenkt creatieve oplossingen voor een echt probleem en maakt een prototype in kleine groepjes waarbij je technisch bezig bent met bijvoorbeeld stevige constructies, stroomkringen en motoren.

Die ervaring helpt beoordelen hoe ontwerpend leren en W&T specifiek aan het huidige lesprogramma van jouw school toegevoegd kunnen worden. Naar aanleiding van deze ervaring kun je een Designathon-methode training via Het ABC aanvragen.

Tijdsduur: 2,5 uur
Locatie: School
Kosten: € 445,-

 

 

 

 

Website Designathon: www.designathonworks.com

Wil je meer weten hierover?

Marijke van der Velde
Klantmanager & Onderwijsadviseur

06 316 316 17

mvandervelde@hetabc.nl

Mijn profiel

Dylan Hyman
Onderwijsadviseur Wetenschap en Technologie

06 – 24 23 97 26

dhyman@hetabc.nl

Mijn profiel

Effectief rekenen

Veel (ernstige) rekenproblemen zijn te voorkomen als er effectief rekenonderwijs wordt gegeven. Dit kan door de basisprincipes van een effectieve rekenles in te zetten. Als de leerkracht de basisprincipes van een effectieve rekenles onder de knie heeft, kan de verdieping opgezocht worden in effectief rekenen en het breinleren.

Dit (digitale) aanbod kan zowel individueel, in de vorm van een consult, of in teamverband aangevraagd worden.

Basisprincipes van een effectieve rekenles

Bij de basisprincipes wordt er gestart met aandacht voor de opbouw van een effectieve rekenles. Vervolgens wordt het omgaan met verschillen tussen de sterke en de zwakke rekenaars besproken. Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen is het een noodzaak om de rekenmethode ‘losser’ te hanteren. De sterke en de zwakke kanten van de (nieuwe) rekenmethodes worden in kaart gebracht, zodat het lesaanbod aangepast kan worden. Het aanpassen van het lesaanbod kan met behulp van een blokvoorbereiding worden gerealiseerd.

Na het volgen van dit aanbod kan de deelnemer het rekenonderwijs in de klas effectiever inrichten. De deelnemer krijgt inzichten in:

 • het geven van een effectieve rekenles;
 • het tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen;
 • het ‘losser’ hanteren van de rekenmethode.

 

Effectief rekenen en breinleren

Nu jouw lessen rekenen effectief verlopen wil je je nog verder verdiepen. Je besteedt aandacht aan de zwakke en sterke rekenaars en je zet de rekenmethode naar eigen inzicht in. Toch mis je nog steeds wat achtergrond bij het geven van de rekenlessen.

In dit verdiepende aanbod staat het leren rekenen in combinatie met de werking van de hersenen centraal. Na de theoretische achtergrond wordt er een koppeling gemaakt naar de praktijk. Er wordt besproken hoe de zes breinprincipes de rekenlessen kunnen verrijken.

Na het volgen van dit verdiepende aanbod kan de deelnemer het rekenonderwijs meer verrijken. De deelnemer krijgt inzichten in:

 • de rekendidactiek op basis van het functioneren van het brein;
 • de zes breinprincipes om de rekenles te verrijken.

 

Aanvragen

Wil je meer informatie over de inhoud of de kosten?
Neem dan contact op met Jessica Nelissen via  jnelissen@hetabc.nl

Heb je vragen hierover?

Jessica Nelissen
Onderwijsadviseur

06-83209552

Jnelissen@hetabc.nl

Mijn profiel

 

 

 

 

 

Effectief rekenonderwijs

Uit het PISA-onderzoek 2018 (internationaal peilingonderzoek)
blijkt dat de rekenvaardigheid van de Nederlandse kinderen t.o.v. van de vorige afname (2015) stabiel is gebleven. Daarvoor is de rekenvaardigheid van de Nederlandse kinderen fors gedaald. De groep sterke rekenaars wordt steeds kleiner. De dagelijkse praktijk laat zien dat de instructie niet altijd toereikend is voor alle leerlingen. Hoe leren we de kinderen weer rekenen?

 

 

 

 

Masterclass Rekennetwerk; Wetenschap en techniek

Wereldoriëntatie biedt volop kansen om rekenvaardigheden toe te passen in een betekenisvolle context. We beginnen de masterclass met een aantal praktijkvoorbeelden, zodat je een gevoel krijgt voor de rekenvaardigheden die kinderen kunnen toepassen tijdens de zaakvakken, zoals: grafieken ordenen werken op schaal Daarbij gaan we praktisch aan de slag en koppelen we de theorie aan … Lees meer >

Masterclass Rekennetwerk, Fixed & Growth mindset

“Ik ben gewoon slecht in rekenen” “Ik snap dit niet en zal het ook nooit leren” “Ik ben gewoon dom” Bovenstaande uitspraken zijn regelmatig te horen bij kinderen die moeite hebben met onderdelen van de leerstof. Ook wanneer ze verlengde instructie of juist extra uitdagende opdrachten krijgen, kunnen dit soort ideeën ingeprent raken in het … Lees meer >

Quick Scan W&T

Er zijn de afgelopen jaren veel ontwikkelingen op het gebied van wetenschap en technologie. Het Techniekpact, dat stelt dat basisscholen in 2020 structureel W&T moeten aanbieden. Ook de SLO en Kennisnet besteden veel aandacht aan W&T, zoals aan de 21ste-eeuwse vaardigheden. En W&T is opgenomen in veel nieuwe kerndoelen in het voorstel van curriculum.nu. De vraag is nu wat deze ontwikkelingen voor scholen betekenen. Er lijkt van alles te moeten, maar wat is nu echt belangrijk? Onze Quick Scan W&T helpt daarbij.

Wat levert het op? 

De Quick Scan W&T geeft concreet advies en tips over het verdiepen, verbreden en verrijken van W&T onderwijs op een manier die past bij de school. We zetten op een rijtje wat jullie school al doet en geven antwoord op onderstaande vragen. De resultaten zetten we op papier en koppelen we terug in een evaluatie- en adviesgesprek.

1. In hoeverre voldoen we aan de eisen die de overheid/ inspectie aan ons onderwijs stelt?

 • Dekt ons onderwijs in aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek de kerndoelen?
 • Hoe sluit ons onderwijs in digitale geletterdheid aan bij de ontwikkelingen?
 • Op welke manier is er aandacht voor het ontwikkelen van vaardigheden? En sluit dit aan bij de ontwikkelingen die de SLO en curriculum.nu schetsen?

2. Welke ambitie heeft onze school op het vlak van W&T? Wat is onze visie en welke doelen streven we na?

3. Hoe is het gesteld met de randvoorwaarden om de gewenste/vereiste veranderingen op het vlak van W&T te realiseren?

Hoe pakken we het aan? 

De uitvoering van de Quick Scan W&T bestaat uit de volgende stappen:

 1. Het ABC bereidt de Quick Scan W&T voor aan de hand van het schoolplan en relevante visie/beleidsstukken.
 2. Samen inventariseren we aan de hand van een vragenlijst de beschikbare materialen en middelen, zoals gebruikte lesmethodes, projectweken of excursies.
 3. In gesprekken met de schoolleiding, coördinator, werkgroep en een steekproef van leerkrachten bespreken we hoe de materialen en middelen in de praktijk worden ingezet en verzamelen we informatie om de vragen te beantwoorden die staan bij het kopje 'Wat levert het op?'
 4. We stellen een rapport op dat antwoord geeft op bovenstaande vragen.
 5. We bespreken onze bevindingen in een evaluatie- en adviesgesprek.

Wie kan mij meer vertellen? 

Dylan Hyman is expert Wetenschap & Technologie en kan inhoudelijke vragen beantwoorden. Marijke van der Velde beantwoordt als klantmanager alle overige vragen.

Wil je meer weten hierover?

Marijke van der Velde
Klantmanager & Onderwijsadviseur

06 316 316 17

mvandervelde@hetabc.nl

Mijn profiel

Dylan Hyman
Onderwijsadviseur Wetenschap en Technologie

06 – 24 23 97 26

dhyman@hetabc.nl

Mijn profiel

Beter rekenen met plezier

Zit jouw groep ook in een rekendip?
Met de hele groep effectief aan de slag met rekenen.

Hoe kun je nog meer uit je rekenonderwijs halen? Vallen de rekenresultaten tegen of wil je meer beleving in de rekenles? Wil je het rekenen weer leuk maken voor de leerlingen? En weten hoe je materialen zodanig inzet, dat ze effectief de rekenstrategie ondersteunen om de beoogde lesdoelen te behalen?

Dan is dit een snelle en effectieve aanpak die de leerkracht versterkt op kennisniveau én bewustwording geeft over het eigen handelen. In dit traject kun je rekenproblemen analyseren én aanpakken binnen je groep én de school. Hierdoor gaan de rekenresultaten omhoog en krijgen leerlingen en leerkrachten (weer) meer zelfvertrouwen en plezier in het rekenen. Doordat je het rekenen anders en leuker maakt voor de kinderen, zijn ze meer betrokken bij de les en houd je meer tijd over om aan de slag te gaan. Je kijkt weer met een frisse blik.

Aanpak 

 • Desgewenst bieden wij ondersteuning bij de aanvraag van een groepsarrangement
 • Het voortraject bestaat uit een uitgebreide intake en nulmeting:
  - Probleemanalyse
  - Gesprek met IB-er/ leerkracht
  - Analyse van de toets resultaten
  - Klassenobservatie(s)
  - Niveaubepaling met genormeerd meetinstrument
 • We stellen een plan van aanpak op in samenspraak met school
 • Bij de uitvoering van het groepsarrangement valt te denken aan:
  - Coaching on the job
  - Afstemming tussen IB-er en leerkracht &/ directie
  - Teamworkshop, waarin bv. materialen en de methode onder de loep worden genomen en een effectieve reken aanpak voor de hele school geborgd wordt
 • Tussen- en eindevaluatie voor de kwaliteitsbewaking

Aanvragen
Wil je meer informatie of direct contact hierover?
Neem dan contact op met Jessica Nelissen via jnelissen@hetabc.nl of Annemiek Roelen via aroelen@hetabc.nl.

Heb je vragen hierover?

Jessica Nelissen
Onderwijsadviseur

06-83209552

Jnelissen@hetabc.nl

Mijn profiel

 

Heb je vragen hierover?

Annemiek Roelen
Onderwijsadviseur

06 - 31 63 15 62

aroelen@hetabc.nl

Mijn profiel

 

 

 

 

 

 

Twee leraren van ABBS Elzenhagen over deze aanpak:

"Je ziet waarvoor je het gedaan hebt. Leerlingen doen actiever mee met de instructie en hebben hun werk nu ook binnen de tijd af."
Ingeborg

"Ik ben bewuster van mijn eigen handelen geworden. Ook zie ik bij een aantal leerlingen meer plezier in het rekenen."
Steffanie

Rekenverbetertraject

Veel leerkrachten werken hard om met hun leerlingen een fundamenteel rekenniveau te bereiken. In elke leeftijdsgroep, van jonge kinderen tot in de bovenbouw, worden elke dag de rekenlessen gegeven. Toch hebben veel scholen en leerkrachten behoefte aan en baat bij enige begeleiding op het gebied van de belangrijkste facetten van het rekenleerproces. Als er een probleem is ontstaan op het gebied van rekenen, bijvoorbeeld tegenvallende rekenresultaten, dan is die behoefte aan ondersteuning al snel duidelijk.

Werkwijze

Stap voor stap werken we samen aan de relevante factoren op weg naar beter rekenonderwijs en verbeterde rekenresultaten. Aangrijpingspunt van de aanpak zijn de uitkomsten uit de monitor, desgewenst aangevuld met een aanvullende analyse op schoolniveau. Op een laagdrempelige manier focussen we op leerdoelgericht werken, de vaardigheid van het werken met de kleine groep en het geven van korte effectieve rekeninstructies.

Met accentverschillen werken we dan aan de volgende aspecten zodat de leerkrachten:

 • zicht krijgen op leerlijnen en leerdoelgericht lesgeven
 • het methodisch diffentiatiemodel kunnen toepassen
 • een passend klassenmanagement kunnen realiseren
 • een effectieve rekenles kunnen opzetten
 • zelfstandig leren kunnen organiseren in hun klas
 • gestructureerde interactie kunnen opzetten
 • meer effectieve oefentijd realiseren
 • efficiënt gebruik maken van informatie uit methodegebonden toetsen en andere leerlingvolgsystemen.

Aanvragen

Wil je meer informatie of direct contact hierover?
Neem dan contact op met Jessica Nelissen via jnelissen@hetabc.nl of Annemiek Roelen via aroelen@hetabc.nl.

Heb je vragen hierover?

Jessica Nelissen
Onderwijsadviseur

06-83209552

Jnelissen@hetabc.nl

Mijn profiel

 

Heb je vragen hierover?

Annemiek Roelen
Onderwijsadviseur

06 - 31 63 15 62

aroelen@hetabc.nl

Mijn profiel

 

Didactiek van Meten en Meetkunde – Masterclass Rekenen

Op 17 oktober vindt de derde Masterclass Rekenen 2018 voor het Expertisenetwerk Rekenen plaats. Dit netwerk is een platform voor kennisuitwisseling en inspiratie rondom rekenthema’s. Het is opgericht door Het ABC en ondersteunt onderwijsprofessionals bij ontwikkelingen op het gebied van rekenen, door middel van masterclasses en een digitale community. Marije Bakker verzorgt deze middag de masterclass over de … Lees meer >

Masterclass Rekenen: EDI – Aanpak verhaal- en contextsommen

Effectief Rekenonderwijs op de basisschool: aanpak van verhaal- en contextsommen Op 30 mei vindt de tweede Masterclass Rekenen 2018 voor het Expertisenetwerk Rekenen plaats. Dit netwerk is een platform voor kennisuitwisseling en inspiratie rondom rekenthema’s. Het is opgericht door Het ABC en ondersteunt onderwijsprofessionals bij ontwikkelingen op het gebied van rekenen, door middel van masterclasses en een digitale … Lees meer >