Rekenkisten voor het basisonderwijs en het speciaal (basis)onderwijs

Een aantal jaar geleden heeft het ABC een handleiding geschreven over wat goed rekenonderwijs voor nieuwkomers inhoudt en heeft het ABC voor de verschillende leerlijnen van rekenen uitwerkingen geschreven en praktische rekenkisten voor nieuwkomers samengesteld.

Tijdens de landelijke uitrol van de algemene handleiding over de rekenkisten en de praktische uitwerkingen per rekenkist kregen we als ABC veel positieve reacties op de ontwikkelde materialen. Men gaf aan dat de inhoud van deze handleidingen niet alleen interessant is voor nieuwkomers leerkrachten, maar voor alle leerkrachten die rekenonderwijs geven. Daarom zijn de reeds bestaande handleiding en uitwerkingen aangepast, zodat het ook voor de leerkrachten die werkzaam zijn in het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs prettig leest en inhoudelijk interessant is.

Op deze pagina vind je alle ontwikkelde materialen.

Rekenkisten

Hoe kom je met leerlingen op een effectieve manier tot realistisch rekenen en leer je ze te rekenen met inzicht in context? Daarvoor zijn rekenkisten in te zetten. De bijbehorende inhoudelijke uitwerkingen kun je onderaan deze pagina (gratis) downloaden.

 • Een doorontwikkeling van bestaande rekenkisten voor nieuwkomers, aangepast voor het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs.
  Met behulp van de Spellijst en de Materialenlijst geven we je suggesties van het benodigde materiaal en kun je op basis hiervan de lijst zelf desgewenst aanvullen en bestellen.
 • Uitwerkingen per rekenkist waarin staat wat de leerlingen per leerlijn wanneer moeten kennen en kunnen, zowel op 1F als 1S niveau. Met suggesties voor coöperatieve werkvormen en spellen.

Uitwerkingen bij de rekenkisten

Bij de rekenkisten zijn uitwerkingen gemaakt voor 8 domeinen/ leerlijnen. Deze zijn te downloaden via de desbetreffende links onderaan deze pagina.

 • Getallen
 • Meten - Tijd
 • Meten - Geld
 • Meten - Temperatuur,  Gewicht en Inhoud
 • Meten - Omtrek, Oppervlakte en Lengte
 • Meetkunde
 • Breuken en Procenten
 • Verbanden

Per uitwerking vind je informatie over de inhoud en over de benodigde kennis van de doelen uit de leerlijn op verschillende momenten in de schoolloopbaan van leerlingen. Hierbij is aandacht voor het handelings- en hoofdlijnenmodel. Ook is er aandacht voor verschillende strategieën en worden per leerlijn suggesties gegeven voor de inzet van coöperatieve werkvormen, rekenspelletjes en de inzet van concrete materialen.

 

Download hier het lesmateriaal, de handleiding en de materiaal- en spellijst:

Heb je vragen hierover?

Ineke Klapwijk
Onderwijsadviseur

06-31 63 16 12

iklapwijk@hetabc.nl

Mijn profiel

 

Wil je advies op maat, een workshop of begeleiding bij de implementatie van rekenkisten in de groep? Neem dan contact op met Ineke Klapwijk. Indien gewenst geven zij begeleiding of  advies bij de implementatie van de rekenkisten in de groep.

Algemene handleiding (theorethisch kader)

Hierin staat beschreven wat goed rekenonderwijs aan nieuwkomers is, hoe je de beginsituatie in kaart kan brengen, de voortgang kan monitoren en hoe je de rekenkist kan inzetten in de rekenles.

Handleiding downloaden

Meten - Geld

Binnen dit domein is er aandacht voor het benoemen en herkennen van de munten en briefgeld, het samenstellen van bedragen, het wisselen van geld, de relatie met kommagetallen en het kunnen schatten.

Meten - Geld downloaden

Meetkunde

Bij dit domein gaat het om het begrijpen van de ruimte om ons heen. Het heeft betrekking op de drie- en tweedimensionale wereld en de bijbehorende figuren en vormen. Het verschil met de overige domeinen binnen het Meten is dat het daarbij gaat om het kwantificeren van onze fysieke omgeving.

Meetkunde downloaden

Materialenlijst Rekenkisten

De rekenkisten zijn niet kant en klaar te bestellen. Wel is er naast de spellijst een uitgebreide materialenlijst.

Materialenlijst downloaden

Getallen

Over het rekendomein Getallen, met aandacht voor het getalbegrip, optellen en aftrekken, vermenigvuldigen en delen en kommagetallen.

Getallen downloaden

Meten Omtrek, Oppervlakte en Lengte

Binnen dit domein is er aandacht voor de leerlijnen Lengte, Omtrek en Oppervlakte.

Meten Omtrek, Oppervlakte en lengte downloaden

 

Breuken en Procenten

Bij de leerlijn ‘Breuken’ is er aandacht voor het benoemen van breuken, herkennen van breuken en het uitrekenen van breuken. Bij de leerlijn ‘Procenten’ is er aandacht voor het kunnen aangeven van een percentage, het herkennen van een percentage en het uitrekenen van percentages. Beide leerlijnen staan in verband met elkaar.

Breuken en Procenten downloaden

Spellijst Rekenkisten

De rekenkisten zijn niet kant en klaar te bestellen. Wel is er een uitgebreide spellijst, waarin per kist de spellen vermeld staan.

Spellijst downloaden

Meten - Tijd

Over het rekendomein Meten, de leerlijn Tijd, met aandacht voor het leren klokkijken, hanteren van een kalender en inzicht en begrip van tijd.

Meten - Tijd downloaden

Meten - Temperatuur, Gewicht en Inhoud

Binnen dit domein is er aandacht voor het leren van begrip van temperatuur. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan gewicht en inhoud.

Meten - Temperatuur, Gewicht en Inhoud downloaden

Verbanden

Binnen deze leerlijn is er aandacht voor het leren (af)lezen van tabellen, grafieken en diagrammen.

Verbanden downloaden

Vul svp voor meer informatie onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

Informatie formulier rekenkisten basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs

Effectief rekenen

Veel (ernstige) rekenproblemen zijn te voorkomen als er effectief rekenonderwijs wordt gegeven. Dit kan door de basisprincipes van een effectieve rekenles in te zetten. Als de leerkracht de basisprincipes van een effectieve rekenles onder de knie heeft, kan de verdieping opgezocht worden in effectief rekenen en het breinleren.

Dit (digitale) aanbod kan zowel individueel, in de vorm van een consult, of in teamverband aangevraagd worden.

Basisprincipes van een effectieve rekenles

Bij de basisprincipes wordt er gestart met aandacht voor de opbouw van een effectieve rekenles. Vervolgens wordt het omgaan met verschillen tussen de sterke en de zwakke rekenaars besproken. Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen is het een noodzaak om de rekenmethode ‘losser’ te hanteren. De sterke en de zwakke kanten van de (nieuwe) rekenmethodes worden in kaart gebracht, zodat het lesaanbod aangepast kan worden. Het aanpassen van het lesaanbod kan met behulp van een blokvoorbereiding worden gerealiseerd.

Na het volgen van dit aanbod kan de deelnemer het rekenonderwijs in de klas effectiever inrichten. De deelnemer krijgt inzichten in:

 • het geven van een effectieve rekenles;
 • het tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen;
 • het ‘losser’ hanteren van de rekenmethode.

 

Effectief rekenen en breinleren

Nu jouw lessen rekenen effectief verlopen wil je je nog verder verdiepen. Je besteedt aandacht aan de zwakke en sterke rekenaars en je zet de rekenmethode naar eigen inzicht in. Toch mis je nog steeds wat achtergrond bij het geven van de rekenlessen.

In dit verdiepende aanbod staat het leren rekenen in combinatie met de werking van de hersenen centraal. Na de theoretische achtergrond wordt er een koppeling gemaakt naar de praktijk. Er wordt besproken hoe de zes breinprincipes de rekenlessen kunnen verrijken.

Na het volgen van dit verdiepende aanbod kan de deelnemer het rekenonderwijs meer verrijken. De deelnemer krijgt inzichten in:

 • de rekendidactiek op basis van het functioneren van het brein;
 • de zes breinprincipes om de rekenles te verrijken.

 

Aanvragen

Wil je meer informatie over de inhoud of de kosten?
Neem dan contact op met Annemiek Roelen.

Heb je vragen hierover?

Annemiek Roelen
Onderwijsadviseur BIG89927176631

06 - 31 63 15 62

aroelen@hetabc.nl

Mijn profiel

 

 

 

 

 

Effectief rekenonderwijs

Uit het PISA-onderzoek 2018 (internationaal peilingonderzoek)
blijkt dat de rekenvaardigheid van de Nederlandse kinderen t.o.v. van de vorige afname (2015) stabiel is gebleven. Daarvoor is de rekenvaardigheid van de Nederlandse kinderen fors gedaald. De groep sterke rekenaars wordt steeds kleiner. De dagelijkse praktijk laat zien dat de instructie niet altijd toereikend is voor alle leerlingen. Hoe leren we de kinderen weer rekenen?

 

 

 

 

Beter rekenen met plezier

Zit jouw groep ook in een rekendip?
Met de hele groep effectief aan de slag met rekenen.

Hoe kun je nog meer uit je rekenonderwijs halen? Vallen de rekenresultaten tegen of wil je meer beleving in de rekenles? Wil je het rekenen weer leuk maken voor de leerlingen? En weten hoe je materialen zodanig inzet, dat ze effectief de rekenstrategie ondersteunen om de beoogde lesdoelen te behalen?

Dan is dit een snelle en effectieve aanpak die de leerkracht versterkt op kennisniveau én bewustwording geeft over het eigen handelen. In dit traject kun je rekenproblemen analyseren én aanpakken binnen je groep én de school. Hierdoor gaan de rekenresultaten omhoog en krijgen leerlingen en leerkrachten (weer) meer zelfvertrouwen en plezier in het rekenen. Doordat je het rekenen anders en leuker maakt voor de kinderen, zijn ze meer betrokken bij de les en houd je meer tijd over om aan de slag te gaan. Je kijkt weer met een frisse blik.

Aanpak 

 • Desgewenst bieden wij ondersteuning bij de aanvraag van een groepsarrangement
 • Het voortraject bestaat uit een uitgebreide intake en nulmeting:
  - Probleemanalyse
  - Gesprek met IB-er/ leerkracht
  - Analyse van de toets resultaten
  - Klassenobservatie(s)
  - Niveaubepaling met genormeerd meetinstrument
 • We stellen een plan van aanpak op in samenspraak met school
 • Bij de uitvoering van het groepsarrangement valt te denken aan:
  - Coaching on the job
  - Afstemming tussen IB-er en leerkracht &/ directie
  - Teamworkshop, waarin bv. materialen en de methode onder de loep worden genomen en een effectieve reken aanpak voor de hele school geborgd wordt
 • Tussen- en eindevaluatie voor de kwaliteitsbewaking

Aanvragen
Wil je meer informatie of direct contact hierover?
Neem dan contact op met Annemiek Roelen via aroelen@hetabc.nl.

Heb je vragen hierover?

Annemiek Roelen
Onderwijsadviseur BIG89927176631

06 - 31 63 15 62

aroelen@hetabc.nl

Mijn profiel

 

 

 

 

 

 

Twee leraren van ABBS Elzenhagen over deze aanpak:

"Je ziet waarvoor je het gedaan hebt. Leerlingen doen actiever mee met de instructie en hebben hun werk nu ook binnen de tijd af."
Ingeborg

"Ik ben bewuster van mijn eigen handelen geworden. Ook zie ik bij een aantal leerlingen meer plezier in het rekenen."
Steffanie

Rekenverbetertraject

Veel leerkrachten werken hard om met hun leerlingen een fundamenteel rekenniveau te bereiken. In elke leeftijdsgroep, van jonge kinderen tot in de bovenbouw, worden elke dag rekenlessen gegeven. Toch hebben veel scholen en leerkrachten behoefte aan en baat bij enige begeleiding op het gebied van de belangrijkste facetten van het rekenleerproces. Als er een probleem is ontstaan op het gebied van rekenen, bijvoorbeeld tegenvallende rekenresultaten, dan is die behoefte aan ondersteuning al snel duidelijk.

Werkwijze

Stap voor stap werken we samen aan de relevante factoren op weg naar beter rekenonderwijs en verbeterde rekenresultaten. Aangrijpingspunt van de aanpak zijn de uitkomsten uit de monitor, desgewenst aangevuld met een aanvullende analyse op schoolniveau. Op een laagdrempelige manier focussen we op leerdoelgericht werken, de vaardigheid van het werken met de kleine groep en het geven van korte effectieve rekeninstructies. Ook het adviseren over of implementeren van een nieuwe rekenmethode kan onderdeel zijn van het rekenverbetertraject.

We werken tijdens dit traject aan de volgende aspecten zodat de leerkrachten:

 • zicht krijgen op leerlijnen en leerdoelgericht lesgeven
 • het methodisch differentiatiemodel kunnen toepassen
 • een passend klassenmanagement kunnen realiseren
 • een effectieve rekenles kunnen opzetten
 • zelfstandig leren kunnen organiseren in hun klas
 • gestructureerde interactie kunnen opzetten
 • meer effectieve oefentijd realiseren
 • efficiënt gebruik maken van informatie uit methodegebonden toetsen en andere leerlingvolgsystemen.

Aanvragen

Wil je meer informatie of direct contact hierover?
Neem dan contact op met Annemiek Roelen via aroelen@hetabc.nl.

Heb je vragen hierover?

Annemiek Roelen
Onderwijsadviseur BIG89927176631

06 - 31 63 15 62

aroelen@hetabc.nl

Mijn profiel

 

Masterclass Rekenen 21-03

Op 21 maart vindt de eerste Masterclass Rekenen 2018 voor het Expertisenetwerk Rekenen plaats. Dit netwerk is een platform voor kennisuitwisseling en inspiratie rondom rekenthema’s. Het is opgericht door Het ABC en … Lees meer >

Reken- en dyscalculie onderzoek

Elke leerling die leert rekenen maakt fouten. Maar als jouw leerling rekenfouten maakt, komt dat dan doordat het de sommen niet begrijpt? Of is er misschien wel meer aan de hand? Of heeft het zich misschien gewoon vergist en slordig gewerkt? Als je dat wilt laten onderzoeken, kun je een rekendiagnostisch gesprek aanvragen. In zo’n gesprek gaan wij op een ontspannen manier met uw kind na waar de schoen wringt, aan de hand van een rijtje sommen of opdrachten. We kijken wat wel goed gaat en wat nog niet lukt en bieden alvast wat hulp. Al doende vinden we aanknopingspunten voor een gerichte aanpak. Lichte rekenproblemen verhelpen we zo in een vroeg stadium, zonder uitgebreid onderzoek of specialistische hulp.

Een stap verder dan het rekendiagnostisch gesprek is het rekendiagnostisch onderzoek. We doen zo’n onderzoek wanneer een leerling zoveel moeite heeft met rekenen dat het bij begeleiding op school onvoldoende vorderingen maakt. In dit onderzoek kijken we nauwkeurig naar wat de leerling wel en niet kan en begrijpt. Daarnaast bespreken we hoe het tegen rekenen aankijkt: de ‘rekenbeleving’. Deze rekenbeleving heeft namelijk grote invloed op de rekenprestaties. Op deze manier proberen we te bepalen wat de oorzaken van de problemen zijn en welke hulp de leerling nodig heeft.

Als je de leerling hebt aangemeld, analyseren we eerst alle toets- en observatiegegevens van de school. Zo kunnen we vaststellen op welke rekengebieden nader onderzoek nodig is. Daarna nodigen we de leerling uit voor een rekenonderzoek bij Het ABC. Het onderzoek zal ongeveer een ochtend duren. In het verslag dat we van het rekenonderzoek maken, nemen we ook hulpsuggesties op.

Neem contact op voor meer informatie (bijvoorbeeld over onze tarieven). Meer informatie vind je ook bij de veelgestelde vragen over onderzoek en behandeling bij Het ABC.

Aanmeldformulier rekenonderzoek (ouders) (download)

Aanmeldformulier rekenonderzoek (school) (download)

ABC leveringsvoorwaarden

Heb je vragen hierover?

Annemiek Roelen
Onderwijsadviseur BIG89927176631

06 - 31 63 15 62

aroelen@hetabc.nl

Mijn profiel