Studiebegeleiding Het ABC


Studiebegeleiding hoger onderwijs
 • Hoe kun je nog beter studeren?
 • Heb je ook het gevoel dat je niet altijd goed gefocust bent?  
 • Voel je je soms onzeker? Wacht je met studeren tot het (bijna) te laat is?
 • Kan je hulp gebruiken op het gebied van planning en timemanagement?

Het hoger onderwijs verschilt op allerlei manieren van het middelbaar onderwijs. Er zijn andere vakken en er wordt op een andere manier onderwijs gegeven. Ook moet je op een andere wijze omgaan met leerstof. Ben je misschien ook anders gaan wonen en leven?

We merken dat er meer en meer wordt ingezet op jouw zelfsturing en flexibiliteit. Dit werd nog meer duidelijk tijdens de coronaperiode. Misschien voelde je wel dat je meer zelfstandig aan de slag moest en je meer afleiding had door het online werken? 

Binnen Het ABC gaan we jou hierin ondersteunen. Samen bekijken we wat jij graag anders wil en wat je wil bereiken tijdens je studieproces. Je kunt hierbij denken aan de volgende onderwerpen:

 • Beter kunnen focussen en minder afgeleid worden
 • Motivatie en uitstelgedrag
 • Planning en time management
 • Structuur en een gezonde levensstijl 
 • Faalangst, onzekerheid, omgaan met stress en angst
 • Samenwerken tijdens het studeren / studeren en jouw sociale leven

Uit onderzoek leren we dat we niet kunnen en mogen verwachten van studenten dat ze zelfgestuurd leren uit zichzelf aanleren. 
De executieve functies spelen een belangrijke rol om tot zelfsturing te komen. Executieve functies zijn de cognitieve processen die nodig zijn om doelgericht gedrag te sturen. Het gaat onder andere om planning, organisatie, time management, taakinitiatie, flexibiliteit, responsinhibitie, etc. Zelfgestuurd leren moet een nadrukkelijke plaats krijgen en we kunnen vanuit Het ABC jou hierin zo goed mogelijk begeleiden. Deze vaardigheden zijn belangrijk om een succesvolle studieloopbaan te doorlopen. Niet enkel deze vaardigheden zijn van belang, het kan ook zijn dat je gewoon het gevoel hebt de balans kwijt te zijn in je leven en je ergens in vastloopt.

Heb jij behoefte aan iemand die je helpt met studeren?​
Neem dan contact op met Karen de Cock.​

 • De sessies worden volledig online gegeven. 
 • We passen ons zo veel mogelijk aan je agenda aan. 
 • Het eerste gesprek is een kennismaking en is gratis. 
 • Voor 4 sessies van 30 minuten: 315 euro. 
 • Na deze 4 sessies en een evaluatie kan een vervolgtraject gepland worden.

 

Wil je persoonlijk advies?

Karen de Cock
Onderwijsadviseur

06 30342871

kdecock@hetabc.nl

Mijn profiel

Meer informatie? stuur een WhatsApp naar
06-303428 71

Aanbod Executieve Functies in het primair onderwijs

Individuele begeleiding

Heb je een leerling in de bovenbouw van het basisonderwijs die moeite heeft om zich te concentreren? ​Of een leerling die moeite heeft met plannen en organiseren? Heb je alle ‘trucs’ al uit de kast gehaald en zie je weinig verbetering?

Dan heeft je leerling baat bij het individuele traject Executieve functies.

 

Lees meer

Praktijkervaringen van kinderen

Welk profijt kinderen van een traject Executieve Functies hebben lees je hier.

 

Lees meer

Groepsbegeleiding

Heeft (een deel van) jouw klas moeite om zich te concentreren? ​Of moeite met plannen en organiseren? Heb je alle ‘trucs’ al uit de kast gehaald en zie je weinig verbetering?

Dan heeft jouw klas baat bij het groepstraject Executieve functies

 

Lees meer

Workshops & webinars

Hoe komt het dat de cijfers die mijn kind haalt niet altijd overeenkomen met wat wij denken dat hij kan? Waarom is mijn kind niet gemotiveerd om te leren? Hoe zorg ik ervoor dat eruit komt wat erin zit? Deze workshops en webinars zijn voor iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp, voor iedereen die zijn leerlingen wil helpen zich nog beter te ontwikkelen en zich klaar te maken voor het werk op school.

Lees meer

Breinlogboek

Download hier een pdf versie om op te kunnen hangen in de klasNu kinderen schoolwerk af en toe vanuit huis moeten doen, is zelfsturing extra belangrijk! Zelf aan het werk moet beginnen, zelf bedenken wanneer ze wat gaat doen en zelf eventjes door kunnen werken. Dit kan best moeilijk zijn. Om ze daarbij te helpen hebben wij dit boekje gemaakt voor met tips, spelletjes en een logboek.

Mijn Breinlogboek downloaden

Bekijk hier de instructievideo om het breinlogboek te gebruiken:

Bijscholing HBO-er op de groep naar meewerkend coach

 

Van HBO-er op de groep naar meewerkend coach.

Door een wijziging van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie wordt per 1 januari 2022 de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker/coach op een VE-groep verplicht.

De gemeente Amsterdam stelt in haar subsidievoorwaarden VVE voor elke VE groep een HBO-er als coach óf een HBO-er op de groep als voorwaarde, mét bijbehorende scholing (HBO-er in de voorschool: coach of op de groep).

Om aan zowel de wet als de subsidievoorwaarden van de gemeente Amsterdam tegemoet te komen is de bijscholing HBO-er op de groep aangepast én geaccrediteerd als branche-erkende coachopleiding.
Hiermee verschuift de rol van HBO-er op de groep als meewerkend voorvrouw naar meewerkend coach. De nieuwe trainingen zijn hierop aangepast.

Om ook alle reeds gecertificeerde HBO-ers op de groep te certificeren en  toe te rusten op hun nieuwe rol is een aanvullende training van 2 dagdelen ontwikkeld.
Er zijn vooralsnog 4 groepen gepland die vóór 1 januari 2022 zijn afgerond.
Deze groepen zijn in eerste instantie gepland voor HBO-ers op de groep op MBO-niveau met evc of zonder een relevante HBO vooropleiding (zie link vooropleiding coach); voor hen is certificering vóór 1-1-2022 verplicht.

Overzicht datum trainingsbijeenkomsten

groep 1  woensdag 10-11-2021 en vrijdag 03-12-2021, aanvang 09.00 uur eindtijd 13.00 uur
groep 2  maandag 15-11-2021 en maandag 06-12-2021, aanvang 14.00 uur eindtijd 18.00 uur (vol)
groep 3  maandag 06-12-2021 en maandag 20-12-2021, aanvang 09.00 uur eindtijd 13.00 uur (vol)
groep 4  woensdag 08-12-2021 en woensdag 15-12-2021, aanvang 13.30 uur eindtijd 17.30 uur (vol)
groep 5 donderdag 13-1-2022 en maandag 24-1-2022, aanvang 14.00 uur en eindtijd 18.00 uur

HBO-ers op de groep die in het bezit zijn van een relevante vooropleiding op HBO-niveau zijn krachtens de wetswijziging voldoende opgeleid om als meewerkend coach op de groep te fungeren.
Zij kunnen echter ook in aanmerking komen voor deze aanvullende training en daarmee voor het bijbehorende certificaat.

groep 6 woensdag 19-1-2022 en woensdag 2-2-2022, aanvang 14.00 uur en eindtijd 18.00 uur
groep 7 vrijdag 21-1-2022 en maandag 31-1-2022, aanvang 09.00 uur en eindtijd 13.00 uur
groep 8 woensdag 26-1-2022 en woensdag 9-2-2022, aanvang 14.00 uur en eindtijd 18.00 uur

Kosten

De training wordt door de gemeente Amsterdam eenmalig aangeboden en bekostigd.
Bij no show wordt € 75,= in rekening gebracht aan de organisatie.

Locatie

De trainingen vinden plaats op de tijdelijke locatie van Het ABC, de Louis Bouwmeesterschool.

 

Aanmelden 

Aanmelden HBO-er op de groep als meewerkend coach

Bijscholing voor gecertificeerde HBO-er op de groep als meewerkend coach.
 • Gegevens organisatie

 • LET OP! Naar dit adres wordt de (automatische) ontvangstbevestiging van de aanmelding gestuurd.
 • alleen invullen indien van toepassing

 

Wil je meer weten hierover?

Anneke Legel
Projectbureau

06-82045955

alegel@hetabc.nl

Mijn profiel

Rekenkisten voor het basisonderwijs en het speciaal (basis)onderwijs

Een aantal jaar geleden heeft het ABC een handleiding geschreven over wat goed rekenonderwijs voor nieuwkomers inhoudt en heeft het ABC voor de verschillende leerlijnen van rekenen uitwerkingen geschreven en praktische rekenkisten voor nieuwkomers samengesteld.

Tijdens de landelijke uitrol van de algemene handleiding over de rekenkisten en de praktische uitwerkingen per rekenkist kregen we als ABC veel positieve reacties op de ontwikkelde materialen. Men gaf aan dat de inhoud van deze handleidingen niet alleen interessant is voor nieuwkomers leerkrachten, maar voor alle leerkrachten die rekenonderwijs geven. Daarom zijn de reeds bestaande handleiding en uitwerkingen aangepast, zodat het ook voor de leerkrachten die werkzaam zijn in het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs prettig leest en inhoudelijk interessant is.

Op deze pagina vind je alle ontwikkelde materialen.

Rekenkisten

Hoe kom je met leerlingen op een effectieve manier tot realistisch rekenen en leer je ze te rekenen met inzicht in context? Daarvoor zijn rekenkisten in te zetten. De bijbehorende inhoudelijke uitwerkingen kun je onderaan deze pagina (gratis) downloaden.

 • Een doorontwikkeling van bestaande rekenkisten voor nieuwkomers, aangepast voor het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs.
  Met behulp van de Spellijst en de Materialenlijst geven we je suggesties van het benodigde materiaal en kun je op basis hiervan de lijst zelf desgewenst aanvullen en bestellen.
 • Uitwerkingen per rekenkist waarin staat wat de leerlingen per leerlijn wanneer moeten kennen en kunnen, zowel op 1F als 1S niveau. Met suggesties voor coöperatieve werkvormen en spellen.

Uitwerkingen bij de rekenkisten

Bij de rekenkisten zijn uitwerkingen gemaakt voor 8 domeinen/ leerlijnen. Deze zijn te downloaden via de desbetreffende links onderaan deze pagina.

 • Getallen
 • Meten - Tijd
 • Meten - Geld
 • Meten - Temperatuur,  Gewicht en Inhoud
 • Meten - Omtrek, Oppervlakte en Lengte
 • Meetkunde
 • Breuken en Procenten
 • Verbanden

Per uitwerking vind je informatie over de inhoud en over de benodigde kennis van de doelen uit de leerlijn op verschillende momenten in de schoolloopbaan van leerlingen. Hierbij is aandacht voor het handelings- en hoofdlijnenmodel. Ook is er aandacht voor verschillende strategieën en worden per leerlijn suggesties gegeven voor de inzet van coöperatieve werkvormen, rekenspelletjes en de inzet van concrete materialen.

 

Download hier het lesmateriaal, de handleiding en de materiaal- en spellijst:

Heb je vragen hierover?

Ineke Klapwijk
Onderwijsadviseur

06-31 63 16 12

iklapwijk@hetabc.nl

Mijn profiel

 

Wil je advies op maat, een workshop of begeleiding bij de implementatie van rekenkisten in de groep? Neem dan contact op met Ineke Klapwijk. Indien gewenst geven zij begeleiding of  advies bij de implementatie van de rekenkisten in de groep.

Algemene handleiding (theorethisch kader)

Hierin staat beschreven wat goed rekenonderwijs aan nieuwkomers is, hoe je de beginsituatie in kaart kan brengen, de voortgang kan monitoren en hoe je de rekenkist kan inzetten in de rekenles.

Handleiding downloaden

Meten - Geld

Binnen dit domein is er aandacht voor het benoemen en herkennen van de munten en briefgeld, het samenstellen van bedragen, het wisselen van geld, de relatie met kommagetallen en het kunnen schatten.

Meten - Geld downloaden

Meetkunde

Bij dit domein gaat het om het begrijpen van de ruimte om ons heen. Het heeft betrekking op de drie- en tweedimensionale wereld en de bijbehorende figuren en vormen. Het verschil met de overige domeinen binnen het Meten is dat het daarbij gaat om het kwantificeren van onze fysieke omgeving.

Meetkunde downloaden

Materialenlijst Rekenkisten

De rekenkisten zijn niet kant en klaar te bestellen. Wel is er naast de spellijst een uitgebreide materialenlijst.

Materialenlijst downloaden

Getallen

Over het rekendomein Getallen, met aandacht voor het getalbegrip, optellen en aftrekken, vermenigvuldigen en delen en kommagetallen.

Getallen downloaden

Meten Omtrek, Oppervlakte en Lengte

Binnen dit domein is er aandacht voor de leerlijnen Lengte, Omtrek en Oppervlakte.

Meten Omtrek, Oppervlakte en lengte downloaden

 

Breuken en Procenten

Bij de leerlijn ‘Breuken’ is er aandacht voor het benoemen van breuken, herkennen van breuken en het uitrekenen van breuken. Bij de leerlijn ‘Procenten’ is er aandacht voor het kunnen aangeven van een percentage, het herkennen van een percentage en het uitrekenen van percentages. Beide leerlijnen staan in verband met elkaar.

Breuken en Procenten downloaden

Spellijst Rekenkisten

De rekenkisten zijn niet kant en klaar te bestellen. Wel is er een uitgebreide spellijst, waarin per kist de spellen vermeld staan.

Spellijst downloaden

Meten - Tijd

Over het rekendomein Meten, de leerlijn Tijd, met aandacht voor het leren klokkijken, hanteren van een kalender en inzicht en begrip van tijd.

Meten - Tijd downloaden

Meten - Temperatuur, Gewicht en Inhoud

Binnen dit domein is er aandacht voor het leren van begrip van temperatuur. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan gewicht en inhoud.

Meten - Temperatuur, Gewicht en Inhoud downloaden

Verbanden

Binnen deze leerlijn is er aandacht voor het leren (af)lezen van tabellen, grafieken en diagrammen.

Verbanden downloaden

Vul svp voor meer informatie onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

Informatie formulier rekenkisten basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs

Nationale Onderwijsweek
Kennissessie 'Omgaan met begaafdheid'

Vrijdag 8 oktober, 16.00-17.00 uur

Digitale inspiratiesessie over begaafdheid en toekomstbestendig leren met (persoonlijke) groeidoelen.

Wat doe je als leraar, wanneer jouw leerling(en) meer uitdaging en begeleiding nodig hebben om tot leren te komen? Ervaringen vanuit de praktijk van de Day a Week School geven nieuwe inzichten, die breder toepasbaar zijn. In deze digitale kennissessie krijg je naast informatie over het werken met vaardigheids- en groeidoelen, vooral ook veel inspiratie en is er ruimte voor interactie en uitwisseling.

Daag je leerlingen uit om tot leren te komen

Met behulp van persoonlijke doelen kun je als leraar gericht werken aan het uitdagen van leerlingen en ze ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling. De behoefte van cognitief talentvolle leerlingen ligt niet bij uitbreiden van kennis, maar bij het uitbreiden en versterken van specifieke vaardigheden. In het artikel 'Toekomstbestendig leren' geeft Marleen een aantal praktische voorbeelden, waar we in deze kennissessie op doorgaan.

Informatie & aanmelden

Deze gratis kennissessie wordt, via Zoom, gegeven door Marleen van Beek en Annelies de Muijnck.
Zij zijn onderwijsadviseur begaafdheid bij Het ABC en maken onderdeel uit van het Day a Week School programmateam.

Na afloop is er voor de liefhebbers gelegenheid om met elkaar na te praten en ‘digitaal te borrelen’. Een mooie afsluiter van de Nationale Onderwijs Week!

Deze sessie is reeds voorbij. Neem voor meer informatie contact op met Annelies of Marleen.

Wil je hier meer over weten?

Annelies de Muijnck
Onderwijsadviseur & Schoolpsycholoog

06 - 31 63 15 56

ademuijnck@hetabc.nl

Mijn profiel

Marleen van Beek
Onderwijsadviseur en specialist begaafdheid

0682354526

mvanbeek@hetabc.nl

Mijn profiel

Day a Week School (DWS) biedt onderwijs aan cognitief talentvolle leerlingen die uitblinken qua leerprestaties en denkstrategieën en behoefte hebben aan meer uitdaging dan dat het reguliere onderwijs hun kan bieden, om zo tot actief leren en ontwikkelen te komen. Bij DWS dienen deze 4 doelgebieden als
kapstok voor ons onderwijs.

Opfrisdag Basistraining VVE

Voor pedagogisch medewerkers

 • Is jouw Basistraining VVE al een tijdje geleden en heb je behoefte aan het opfrissen van de uitgangspunten en werkwijze?
 • Heb je behoefte aan uitwisseling van ervaringen in de praktijk?
 • En heb je behoefte aan het vergroten en versterken van je eigen vaardigheden?

Kom dan naar de Opfrisdag Basistraining VVE !

Programma

 • Een leerzame dag die geënt is op de Basistraining VVE.
 • De essentie en werkwijze van de gehele (en vernieuwde) basistraining komt aan de orde.
 • Naast het vergroten en opfrissen van kennis komen je eigen vaardigheden aan bod. We zijn zowel theoretisch als praktisch bezig.

Wanneer?

vrijdag 11 maart 2022, aanvang 09.30 uur en eindtijd 16.00 uur.

vrijdag 8 april 2022, aanvang 09.30 uur en eindtijd 16.00 uur.

De training gaat door bij voldoende aanmeldingen.

Trainers

De training wordt gegeven door Marlies van Dolderen of Peter de Vries.

Kosten

€255,= per deelnemer

Annuleringskosten

Tussen 4 weken en 1 week voor aanvang van de training: administratiekosten € 75,=
Vanaf 1 week voor aanvang training: geen restitutie meer mogelijk.

 

Aanmelden 

Aanmelden Opfrisdag Basistraining VVE

 • Deelnemer gegevens

 

Wil je meer weten hierover?

Anneke Legel
Projectbureau

06-82045955

alegel@hetabc.nl

Mijn profiel

Hoe kun je nog beter luisteren?

Heb je ook het gevoel dat er niet altijd goed naar je wordt geluisterd?
Merk je zelf dat je de ene keer beter luistert dan de andere keer? 

Luisteren is een onzichtbare en tegelijkertijd hele belangrijke kwaliteit. Niemand vertelt je hoe je luistert, terwijl we merken dat het heel belangrijk is dat er goed naar je geluisterd wordt. Wil jij graag dat iemand (beter) naar jou luistert? Wil je zelf beter leren luisteren of ken je iemand die beter wil leren luisteren? Zowel op individueel als op groeps-/teamniveau kun je hier ervaring in opdoen en met feedback aan de slag gaan.

Workshop

In de workshop 'Luisteren in de schijnwerpers' leer je door middel van ervaringsoefeningen hoe je nóg beter kunt luisteren. We beginnen met onderzoeken wat wij 'goed luisteren' vinden. Je ervaart wat beter luisteren je oplevert en je ontdekt wat je valkuilen zijn. Je leert ook welke keuzes je vooraf en tijdens het luisteren kunt maken om beter te kunnen luisteren. Denk bijvoorbeeld aan het nemen van voldoende tijd, aan stil zijn, aan het uitstellen van je oordeel en het geven van adviezen. Hoe kun je echt nieuwsgierig zijn naar wat de ander beweegt?

Als je je meer bewust bent van je eigen luister-kwaliteiten dan kun je deze meteen gebruiken in je eigen communicatie. Wanneer we goed kunnen luisteren dan lukt het ons om de ander, een volwassene of een kind, beter te begrijpen. En als we elkaar beter begrijpen dan wordt de wereld zoveel prettiger, dan is er meer begrip voor elkaar.

Je kunt dat wat je leert tijdens de workshop gebruiken in bijvoorbeeld een teamoverleg. Ook kun je in de klas met kinderen werken aan het beter naar elkaar leren luisteren. Luisteren is niet alleen gehoorzamen! Door het luisteren, als onzichtbare vaardigheid, meer zichtbaar te maken wordt ook het belang hiervan groter.

 

Wil je hier meer over weten?
Neem dan contact op met Bianca Vlaar.

 

"Luisteren is als kwaliteit vaak onzichtbaar maar wanneer iemand echt naar je luistert dan voel je dat. Daarom vind ik dat het aanleren van de kwaliteit luisteren meer aandacht verdient!" - Bianca

Heb je vragen of wil je meer weten hierover?
Neem dan contact op met Bianca.

Bianca Vlaar
Consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen

06 - 31 63 16 09

bvlaar@hetabc.nl

Mijn profiel

 

Deze inhoud is beschermd met een wachtwoord. Vul hieronder het wachtwoord in om het te bekijken:

 

Heb je de inspiratiesessie over executieve functies op 15 april 2021 gemist en ben je wel benieuwd wat er besproken is.? Bekijk hieronder de padlet die we aan de hand van de inspiratiesessie gedeeld hebben met de deelnemers.

Gemaakt met Padlet

 

Aanmelden webinar De Gelukkige Groep donderdag 7 september

'Webinar De Gelukkige Groep'
Hierin aandacht voor een preventieve aanpak door de pedagogisch medewerkers op de groep. Daarnaast ook ruimte voor interactie en praktische vragen over specifiek gedrag in de groep of de sfeer.

'Worstelen met groepsdynamiek in tijden van Corona ’
Wat is groepsdynamiek precies? Waarom is het juist na een lockdown periode of bijvoorbeeld na een vakantie zo belangrijk? Hoe kun je er invloed op uitoefenen en hoe hangt het samen met groepsvorming? Hoe kun je sociale vaardigheden stimuleren en oog houden voor de emoties van kinderen? Wat is jouw eigen rol in dit proces en hoe zorg je voor voldoende veerkracht en zelfzorg?

In deze interactieve webinar gaan we in op deze vragen én is er ruimte voor het verkennen van persoonlijke hulpvragen over je eigen groep.

Aanmeldformulier Webinar De Gelukkige Groep 7 september

Neem voor meer informatie contact op met clodewijks@hetabc.nl.

Wil je meer informatie of direct contact hierover?

Christa Lodewijks
Onderwijsadviseur jonge kind

0657122053

clodewijks@hetabc.nl

Mijn profiel

Tips:

Hoe start je de groep na de lockdown op?!
Lees hier onze 6 tips om je groep op te starten na lockdown.

recente Interactieve webinars

'Hoe start je jouw groep op na de lockdown?!’
Over de verbinding tussen de factoren van een positief groepsklimaat en de fasen van de groepsvorming. Wat is groepsdynamiek precies? Waarom is het juist na een lockdown periode zo belangrijk? Hoe kun je er invloed op uitoefenen en hoe hangt het samen met groepsvorming?
Wat is jouw eigen rol in dit proces en hoe zorg je voor voldoende veerkracht?

'Gelukkige Groep'
Hierin aandacht voor een preventieve aanpak door de pedagogisch medewerkers op de groep. Daarnaast ook ruimte voor interactie en praktische vragen over specifiek gedrag in de groep of de sfeer.

In januari 2021 gaf Rachelle, samen met collega Christa, deze interactieve webinars in opdracht van de Gemeente Amsterdam voor honderden pedagogisch medewerkers.

Wil jij hier meer over weten of heb je ook interesse in een webinar over dit onderwerp?

Neem dan contact op met Christa Lodewijks: clodewijks@hetabc.nl.

 

Was heel mooi om meer ideeën en tips te krijgen. Ook mooi om te zien dat wij heel veel dingen doen, maar je staat er niet altijd stil bij. je bent een soort automatisch piloot”

Aanmelden webinar De Gelukkige Groep donderdag 26 augustus

'Webinar De Gelukkige Groep'
Hierin aandacht voor een preventieve aanpak door de pedagogisch medewerkers op de groep. Daarnaast ook ruimte voor interactie en praktische vragen over specifiek gedrag in de groep of de sfeer.

'Worstelen met groepsdynamiek in tijden van Corona ’
Wat is groepsdynamiek precies? Waarom is het juist na een lockdown periode of bijvoorbeeld na een vakantie zo belangrijk? Hoe kun je er invloed op uitoefenen en hoe hangt het samen met groepsvorming? Hoe kun je sociale vaardigheden stimuleren en oog houden voor de emoties van kinderen? Wat is jouw eigen rol in dit proces en hoe zorg je voor voldoende veerkracht en zelfzorg?

In deze interactieve webinar gaan we in op deze vragen én is er ruimte voor het verkennen van persoonlijke hulpvragen over je eigen groep.

Aanmeldformulier Webinar De Gelukkige Groep 26 augustus

Neem voor meer informatie contact op met clodewijks@hetabc.nl.

Wil je meer informatie of direct contact hierover?

Christa Lodewijks
Onderwijsadviseur jonge kind

0657122053

clodewijks@hetabc.nl

Mijn profiel

Tips:

Hoe start je de groep na de lockdown op?!
Lees hier onze 6 tips om je groep op te starten na lockdown.

recente Interactieve webinars

'Hoe start je jouw groep op na de lockdown?!’
Over de verbinding tussen de factoren van een positief groepsklimaat en de fasen van de groepsvorming. Wat is groepsdynamiek precies? Waarom is het juist na een lockdown periode zo belangrijk? Hoe kun je er invloed op uitoefenen en hoe hangt het samen met groepsvorming?
Wat is jouw eigen rol in dit proces en hoe zorg je voor voldoende veerkracht?

'Gelukkige Groep'
Hierin aandacht voor een preventieve aanpak door de pedagogisch medewerkers op de groep. Daarnaast ook ruimte voor interactie en praktische vragen over specifiek gedrag in de groep of de sfeer.

In januari 2021 gaf Rachelle, samen met collega Christa, deze interactieve webinars in opdracht van de Gemeente Amsterdam voor honderden pedagogisch medewerkers.

Wil jij hier meer over weten of heb je ook interesse in een webinar over dit onderwerp?

Neem dan contact op met Christa Lodewijks: clodewijks@hetabc.nl.

 

Was heel mooi om meer ideeën en tips te krijgen. Ook mooi om te zien dat wij heel veel dingen doen, maar je staat er niet altijd stil bij. je bent een soort automatisch piloot”