Specialistisch begaafdheidsonderzoek

 

Heb je een vermoeden van begaafdheid bij een of meer van je leerlingen?
Zijn er vragen over het juiste aanbod, bijvoorbeeld rondom compacten & verrijken?
En wil je weten hoe je deze leerling(en) passend begeleidt bij het aanbieden van je onderwijs?

Een begaafdheidsonderzoek kan dan inzicht bieden in de onderwijsbehoeften van de leerling. 

Dit kan bij een vermoedelijk onderpresterend kind, maar ook bij een kind dat zeer goed presteert.

Werkwijze

Bij een begaafdheidsonderzoek wordt er altijd een intelligentie/capaciteitenonderzoek uitgevoerd.
Hiernaast wordt er ook gekeken naar de volgende aspecten van de leerling:

 • het creatieve denkvermogen
 • de taakgerichtheid en motivatie
 • het (werk)geheugen

Als daar vraag naar is, worden ook het sociaal-emotioneel functioneren &/of de executieve functies in beeld gebracht. Op basis van dit begaafdheidsonderzoek schrijft de specialist een onderzoeksverslag. Met school en ouders wordt een adviesgesprek gevoerd en worden er handelingssuggesties gedaan voor op school en voor thuis.

Informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Annelies de Muijnck.

 

Reactie van ouders:
"Omdat onze zoon nogal wat drempels ervaart door een combinatie van hoe hij is, wat er om hem heen gebeurt en wat er van hem verwacht wordt zijn we op advies van school bij Het ABC terecht gekomen. Er is een interview en vragenlijst afgenomen bij de ouders en bij school. De ABC adviseur heeft zelf onze zoon gesproken, getest en geobserveerd. Over het verslag over onze zoon kregen we een goed gevoel. Onze zoon werd omschreven zoals hij is en op een bepaalde manier begrepen we daarna beter waarom hij is zoals hij is en waarom hij bepaalde drempels ervaart in het leven. Nog veel fijner is het dat het heeft geleid tot meer concrete adviezen en een plan van aanpak waar de school met hulp van Het ABC mee verder gaat. En tenslotte het allerbelangrijkste dat hij nu ruim een half jaar later weer lekker in zijn vel zit."

Linda Traudes over deze aanpak:
"Dit is een mooi voorbeeld van de kracht van samenwerking met school en ouders, waarbij we kijken vanuit het hele lerende kind. Aan de hand van diagnostiek en gesprekken kwamen collega specialist begaafdheid Heidi en ik tot praktische handvatten voor in de klas en begeleiding van school daarbij. Op deze manier versterken we elkaar en komt een kind weer in zijn kracht en tot leren."

Lees hier het artikel van ABC-onderwijsadviseur Linda Traudes, in Tijdschrift voor Orthopedagogiek. “Als we oplossingen zoeken, kijken we altijd naar het hele lerende kind binnen het gezins- en schoolsysteem, in iedere fase van het onderzoeksproces.”

Heb je vragen hierover?

Annelies de Muijnck
Onderwijsadviseur & Schoolpsycholoog

06 - 31 63 15 56

ademuijnck@hetabc.nl

Mijn profiel

Linda Traudes
Onderwijsadviseur, GZ psycholoog, Orthopedagoog-Generalist

06 - 31 63 15 66

ltraudes@hetabc.nl

Mijn profiel

No Show Regeling ABC

 

Een No Show (klanten die binnen 24 uur voor aanvang van een afspraak afbellen) kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Daarom geldt onderstaande regeling voor al onze klanten, voor alle producten:

 • Voor behandeltrajecten geldt dat maximaal eens per half jaar kosteloos kan worden afgezegd binnen 24 uur. De behandelduur wordt in dat geval verlengd
 • Bij een tweede afzegging binnen een half jaar én binnen 24 uur voor aanvang van de behandeling, ontvangt u van ons een rekening van € 37,50.

Bovengenoemde regelingen vervallen wanneer afspraken méér dan 24 uur van tevoren worden afgebeld.

 

Hoe afzeggen

Afzeggen doet u telefonisch bij de behandelaar of onderzoeker van uw kind. Wanneer u deze niet te pakken krijgt laat u een voicemail achter. 

Mocht u onverhoopt het telefoonnummer van uw behandelaar niet hebben dan kunt u contact opnemen met de centrale receptie. 

 

Wilt u persoonlijk advies over de beste oplossing voor uw kind?

Elly Baartscheer - Adviseur

020 799 00 03

Mail mij

Mijn profiel

Reken- en dyscalculie onderzoek

Elk kind dat leert rekenen maakt fouten. Maar als uw kind rekenfouten maakt, komt dat dan doordat het de sommen niet begrijpt? Of is er misschien wel meer aan de hand? Of heeft het zich misschien gewoon vergist en slordig gewerkt? Als u dat wilt laten onderzoeken, kunt u een rekendiagnostisch gesprek aanvragen. In zo’n gesprek gaan wij op een ontspannen manier met uw kind na waar de schoen wringt, aan de hand van een rijtje sommen of opdrachten. We kijken wat wel goed gaat en wat nog niet lukt en bieden alvast wat hulp. Al doende vinden we aanknopingspunten voor een gerichte aanpak. Lichte rekenproblemen verhelpen we zo in een vroeg stadium, zonder uitgebreid onderzoek of specialistische hulp.

Een stap verder dan het rekendiagnostisch gesprek is het rekendiagnostisch onderzoek. We doen zo’n onderzoek wanneer een kind zoveel moeite heeft met rekenen dat het bij begeleiding op school onvoldoende vorderingen maakt. In dit onderzoek kijken we nauwkeurig naar wat uw kind wel en niet kan en begrijpt. Daarnaast bespreken we hoe het tegen rekenen aankijkt: de ‘rekenbeleving’. Deze rekenbeleving heeft namelijk grote invloed op de rekenprestaties. Op deze manier proberen we te bepalen wat de oorzaken van de problemen zijn en welke hulp uw kind nodig heeft.

Als u uw kind hebt aangemeld, analyseren we eerst alle toets- en observatiegegevens van de school. Zo kunnen we vaststellen op welke rekengebieden nader onderzoek nodig is. Daarna nodigen we uw kind uit voor een rekenonderzoek bij Het ABC. Het onderzoek zal ongeveer een ochtend duren. In het verslag dat we van het rekenonderzoek maken, nemen we ook hulpsuggesties op. We bespreken het verslag met u en, als u dat wenst, met de school.

Neem contact op voor meer informatie (bijvoorbeeld over onze tarieven). Meer informatie vind je ook bij de veelgestelde vragen over onderzoek en behandeling bij Het ABC.

 

Aanmeldformulier dyscalculie onderzoek (ouders) (download)

Aanmeldformulier dyscalculie onderzoek (school) (download)

ABC leveringsvoorwaarden

 

Wil je persoonlijk advies over de beste oplossing voor jouw kind?

Anne Myyrylainen
Projectbureau / advieslijn

06 - 31 63 16 04

advies@hetabc.nl

Mijn profiel

Rekenbehandeling (individueel)

 

Bij de start van de behandeling bepalen we aan de hand van een kort onderzoek het niveau van uw kind en maken we een plan van aanpak Hierna volgt een begeleidingstraject van twintig weken.

Bij de behandeling combineren we een systematische instructie met speelse methoden. We besteden veel aandacht aan wat uw kind van rekenen vindt, waar het al goed in is en we leggen de focus op de positieve vorderingen welke worden bereikt. Zo krijgt het weer plezier in rekenen.

Tijdens de behandeling worden ook huiswerkopgave mee gegeven.

In al onze behandelingen werken we met concrete didactische doelen. Met begin- en eindmetingen bepalen we in hoeverre de doelen behaald zijn. Daarnaast zijn alle behandelingen gestandaardiseerd. Dit betekent dat de inhoud vast staat. Maar omdat we ook ingaan op het specifieke vaardigheidsniveau en de beleving van elk kind afzonderlijk, is onze aanpak tegelijkertijd flexibel.

Rekenbehandelingen vinden vooralsnog enkel plaats op onze hoofdvestiging aan de Baarsjesweg (west) en op onze zuidoost locatie aan de Kruitberghof.

Neem contact op voor meer informatie (bijvoorbeeld over onze tarieven). Meer informatie vind je ook bij de veelgestelde vragen over onderzoek en behandeling bij Het ABC.

 

Aanmeldformulier rekenbehandeling (ouders) (download)

Aanmeldformulier rekenbehandeling (school) (download)

ABC leveringsvoorwaarden

 

Wil je persoonlijk advies over de beste oplossing voor jouw kind?

Anne Myyrylainen
Projectbureau / advieslijn

06 - 31 63 16 04

advies@hetabc.nl

Mijn profiel

Aanmelden voor dyslexie

keurmerk-dyslexie

Op deze pagina staat uitleg over de criteria voor vergoeding voor dyslexieonderzoek en -behandelingen. Ook kun je zonder vergoeding onderzoek en behandelingen aanvragen. Onderaan deze pagina vind je een aanmeldformulier (voor particulier betaald onderzoek). Je kunt dit formulier ook invullen als je een specifieke vraag hebt, of meer informatie wenst.

Vergoede zorg

Binnen de jeugdzorg wordt een groot deel van het onderzoek en de behandeling van dyslexie vergoed door de gemeente. De school van jouw kind kan je alles vertellen over wat er nodig is voor een aanmelding. Veel informatie moet ook bij hen vandaan komen, vandaar dat de aanmelding in de meeste gevallen door de school wordt ingestuurd. De ouder blijft echter altijd de opdrachtgever, en moet hier ook voor tekenen.

Aan de toelating voor deze zorg zijn (strenge) eisen verbonden. Onder andere:

 • Het kind moet tussen de 7 en 13 jaar oud zijn en op de basisschool zitten.
 • Er moet er een duidelijk vermoeden zijn van ernstige dyslexie. Dit wordt beoordeeld aan de hand van de behaalde testresultaten over 3 achtereenvolgende hoofdmeetmomenten (januari/juni toetsen):
  • 3xE of 3xV-(min) scores op de DMT (Drie Minuten Toets) OF
  • 3x lage D (laagste 20%) of 3x V-scores op de DMT ÉN daarbij 3xE of 3xV-(min) scores op de CITO spellingtoets.
 • Er moet voldoende inspanning geleverd zijn om jouw kind extra te begeleiden (minimaal 2x10 weken, 3x per week 20 minuten extra begeleiding door een onderwijsprofessional).
 • Er mogen geen andere 'problemen' zijn die een eventuele behandeling in de weg staan. Hierbij kan gedacht worden aan ADHD of autisme-gerelateerde stoornissen. Deze moeten eerst aangetoond onder controle zijn voordat dyslexieonderzoek kan plaatsvinden.
 • Er mag geen sprake zijn van een algehele leerachterstand of breder leerprobleem.

De school van je kind kan u alles vertellen over wat er nodig is voor een aanmelding. Veel informatie moet ook bij hen vandaan komen, vandaar dat de aanmelding in de meeste gevallen door de school wordt ingestuurd. De ouder blijft echter altijd de opdrachtgever, en moet hier ook voor tekenen.

Veel informatie over dyslexie en de vergoedingen hierbij vind je op de website van Balans, de oudervereniging voor ouders van kinderen met dyslexie.

Lees hier de toelichting vergoedingsregeling dyslexie.

>> Link naar de aanmeldformulieren vergoede zorg PO

Niet-vergoed dyslexieonderzoek en/of behandeling

Het kan zo zijn dat een kind wel dyslectisch is, maar niet voldoet aan de voorwaarden voor vergoede zorg, bijvoorbeeld door een erg sterke compensatie (intelligentie) of doordat een kind een 'milde' variant van dyslexie heeft of alleen spellingproblemen.

Onderzoek en behandeling van dyslexie kan in deze gevallen door de ouders of school zelf betaald worden. Wij bekijken dan eerst goed alle gegevens om te bepalen of een kind voor particulier onderzoek ingepland kan gaan worden.
Je kunt onderstaand webformulier gebruiken voor het aanmelden van een particulier betaald onderzoek (geen wachtlijst).

Leerlingen Voortgezet Onderwijs

Soms is dyslexie nog niet vastgesteld in het basisonderwijs. Maar blijkt binnen het voortgezet onderwijs dat er toch sprake is van hardnekkige problematiek. Hierdoor kan een kind geregeld in tijdnood komen en veelal zijn er dan problemen met het aanleren van de vreemde talen. Dyslexieonderzoek kan meer duidelijkheid geven over de onderliggende problematiek en de benodigde begeleiding.

Vragenlijst voor ouders - Voortgezet Onderwijs (download)

Vragenlijst voor school - Voortgezet Onderwijs (download)

Meer informatie en particuliere aanmelding

Onderstaand formulier kun je invullen als je een specifieke vraag hebt, of meer informatie wenst.
Je kunt dit formulier ook gebruiken voor het aanmelden van een particulier betaald onderzoek.

Op dit moment hebben wij geen wachtlijst voor de dyslexieonderzoeken en -behandelingen.

Na het invullen nemen wij zo snel mogelijk contact op.

Informatie formulier onderzoek/behandeling

Wil je meer informatie hierover?

Anne Myyrylainen
Projectbureau / advieslijn

06 - 31 63 16 04

advies@hetabc.nl

Mijn profiel

Lees- en spellingbehandeling Voortgezet Onderwijs

Tot en met de derde klas van het voortgezet onderwijs begeleiden wij kinderen met lees- en spellingsproblemen. In onze spellingbehandelingen leren we specifieke spellingstrategieën aan. Zo leert het kind onderscheid maken tussen luisterwoorden, regelwoorden en inprentwoorden. Ook geven wij kinderen verschillende leer- en leesstrategieën mee. Op die manier leert een kind bewust een taakaanpak en leert zo sturing te geven aan het eigen leerproces (het "leren leren").

Bij een hoger spellingsniveau leren we kinderen hoe ze de Spellingchecker kunnen inzetten. Ze doen ervaring op met het toepassen van de spelling in eigen teksten (vergroten van het spellingbewustzijn) en het aanleren van leesstrategieën. Naast het gebruik van eigen teksten en de Spellingchecker geven we elke week een huiswerkopdracht mee.

Voor specifieke informatie over aanmelden en tarieven kun je onderstaand formulier invullen of een mail sturen naar advies@hetabc.nl

Informatie formulier onderzoek/behandeling

ABC leveringsvoorwaarden

Heb je vragen hierover?

Anne Myyrylainen
Projectbureau / advieslijn

06 - 31 63 16 04

advies@hetabc.nl

Mijn profiel

 

Dyslexieonderzoek

Soms heeft een kind veel moeite met lezen en spellen en helpt ook de extra begeleiding vanuit school en thuis onvoldoende. Dan kan er sprake zijn van dyslexie. Daarvoor is onderzoek nodig.

Het onderzoek bestaat uit één of twee dagdelen. We nemen verschillende testonderdelen af: We onderzoeken het niveau van lezen en spellen en mogelijke achterliggende oorzaken van de achterstand. We onderzoeken ook op welke manier een kind de opdracht verwerkt: kost het veel tijd om de opdracht te lezen? Snapt een kind de bedoeling van de opdracht? Lees hier de toelichting voor kinderen over het onderzoek.

Als er dyslexie wordt vastgesteld, kan een kind soms in aanmerking komen voor behandeling die wordt vergoed door de gemeente. Daar zijn afspraken over gemaakt: wanneer wel en wanneer niet. De resultaten van het onderzoek bepalen of het kind in aanmerking komt voor vergoede dyslexiebehandeling. Binnen twee weken na het onderzoek vindt een gesprek plaats over de uitslag van het onderzoek. Als de resultaten laten zien dat er geen sprake is van (ernstige) dyslexie, dan kunnen we bespreken welke andere mogelijkheden er zijn.

Neem contact op voor meer informatie over onze tarieven. Zie voor meer informatie ook de veelgestelde vragen.

Op dit moment hebben wij geen wachtlijst voor de dyslexieonderzoeken en -behandelingen.

Aanmelding vergoede dyslexiezorg PO

Het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs van Amsterdam is een instantie voor passend onderwijs die onder andere de rol van Poortwachter Dyslexie heeft. Zij beoordelen het dossier om na te gaan of een kind in aanmerking komt voor diagnostiek Ernstige Dyslexie bij een dyslexie-zorgaanbieder.

De aanvraag voor vergoede zorg moet dan ook ingediend worden via het Samenwerkingsverband Amsterdam (SWV).  Wanneer je een akkoordbrief ontvangt, en dit met het dossier naar ons toestuurt, kunnen wij het onderzoek inplannen (geen wachtlijst).

Aanmeldformulieren vergoede zorg (downloads):

1. Aanvraag dyslexiezorg schoolvragenlijst

2. Aanvraag dyslexiezorg oudervragenlijst.

3. Aanvraag dyslexiezorg toestemmingsverklaring

Let op voor Utrecht ga naar: https://www.hetabc.nl/professionals/dyslexie-poortwachter-utrecht/

Aanmelding niet-vergoede dyslexiezorg (particulier) PO en VO

Voor vergoede zorg zijn criteria afgesproken. Als aan die criteria niet wordt voldaan, is het soms wel mogelijk particulier onderzoek aan te vragen. Vul voor overleg hierover het webformulier onderaan deze pagina in of bel onze advieslijn.

Leerlingen voortgezet onderwijs

Soms blijkt pas binnen het voortgezet onderwijs dat er sprake is van hardnekkige problematiek bij het lezen en spellen, zonder dat er in het basisonderwijs dyslexie is vastgesteld. Jouw kind kan dan geregeld in tijdnood komen bij het schoolwerk. Vaak zijn er ook problemen bij het aanleren van de vreemde talen. Dyslexieonderzoek kan meer duidelijkheid geven over de onderliggende problematiek en de benodigde begeleiding.

Vragenlijst voor ouders - Voortgezet Onderwijs (download)

Vragenlijst voor school - Voortgezet Onderwijs (download)

 

Informatie formulier onderzoek/behandeling

 

ABC leveringsvoorwaarden

Anne Myyrylainen
Projectbureau / advieslijn

06 - 31 63 16 04

advies@hetabc.nl

Mijn profiel

 

Wanneer komt een leerling in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg?

Kijk op onderstaand overzicht voor de route van aanmelding.

 

Ouders aan het woord

"Ik zie mijn zoon al jaren worstelen zonder dat iemand kon helpen. Nu het blijkt om dyslexie te gaan kunnen we wel gericht helpen. Voor Lucas scheelt het ook enorm, hij gaf laatst aan 'zich niet langer dom te voelen'. Best hartverscheurend, maar ik ben blij dat we eindelijk weten wat het is." Marieke, Moeder van Lucas (10 jaar) 

Ik voel me als ouder betrokken. We zijn zo blij dat hij nu hiermee aan de slag kan en zijn gemotiveerd hem zo goed mogelijk hierbij te helpen.

Oudervereniging Balans

Oudervereniging Balans geeft uitgebreide informatie over kenmerken, oorzaken, gevolgen en over dyslexie op school, in de zorg en thuis. Ook is hier informatie te vinden over vergoedingsregelingen en informatiebijeenkomsten.

Naar de Balans website

Behandeling lezen en spelling (particulier)

Op school krijgt een kind alle klanken en spellingregels aangeleerd die het nodig heeft om goed te leren lezen en spellen. Bij sommige kinderen gaat dit niet vanzelf. Dan heeft een kind een andere vorm van uitleg nodig. Of heeft een kind iets meer tijd en inoefening nodig om bepaalde regels aan te leren of klanken in te slijpen en het technisch lezen onder de knie te krijgen. Het kan zijn dat dit in de klas zelf niet goed lukt.

In dat geval kunnen kinderen baat hebben bij onze lees- en spellingbehandeling. We geven een extra impuls aan het lezen en spellen, zodat het kind weer mee kan doen en met meer plezier aan de slag gaat (soms met behulp van hulpmiddelen).

Onze behandeling is geen hulples of huiswerkbegeleiding, maar echt een behandeling die gegeven wordt door ervaren orthopedagogen en psychologen met ruime ervaring in het begeleiden van leerlingen met (ernstige) lees- en spellingproblemen. Aan de hand van een duidelijke methode bekijken we waar de zwakke plekken zitten en gaan gericht aan de slag. We bouwen de verschillende lees- en spellingregels goed op, te beginnen bij het punt waar jouw kind de regels wel beheerst. In onze aanpak spelen we flexibel in op de behoeften van het kind. Hierdoor is onze behandeling ook effectief bij jonge kinderen.

Individuele behandeling

Een individuele behandelsessie voor spelling duurt een half uur (per week). De laatste 5 minuten geven we uitleg aan de ouder over de regels die we hebben geoefend en wat het huiswerk voor de komende week is. Behandeling van lezen en spelling samen duurt 50 minuten per week. We verwachten van ouders dat ze hun kinderen stimuleren en ondersteunen bij het huiswerk. Dan kunnen we samen een goed resultaat neerzetten.

Aan het eind van de behandeling, na 10 sessies, krijg je van onze behandelaar tips mee voor de verdere ondersteuning van jouw kind. Het is aan te raden de eigen leerkracht hierover te informeren en de materialen die we bij de behandeling gebruiken te laten zien. De leerkracht kan dan zorgen dat deze ook in de klas gebruikt worden.

Klik hier voor meer informatie over onze dyslexiebehandelingen.

Voor specifieke informatie over aanmelden en tarieven kun je onderstaand formulier invullen of een mail sturen naar advies@hetabc.nl.


Informatie formulier onderzoek/behandeling

ABC leveringsvoorwaarden

Heb je vragen hierover?

Anne Myyrylainen
Projectbureau / advieslijn

06 - 31 63 16 04

advies@hetabc.nl

Mijn profiel

 

Schoolkeuze & intelligentieonderzoek

“Een nieuwe school kiezen is leuk en spannend."

Simone Kukenheim, wethouder Amsterdam

 

De overgang naar van de basisschool naar de middelbare school is een grote stap. De website 'Voortgezet onderwijs' van de Gemeente Amsterdam biedt informatie die je kan helpen bij het maken van die keuze.

Leerwegondersteuning & praktijkonderwijs

Bij sommige leerlingen die doorstromen naar het voortgezet onderwijs worden extra toetsen en/of onderzoeken afgenomen. Met deze resultaten wordt het niveau bepaald en kan eventueel een aanvraag gedaan worden voor speciale onderwijsvormen (leerwegondersteuning en praktijkonderwijs).

Er kunnen leerachterstandentoetsen (LAT’s), capaciteitenonderzoeken (ook wel: intelligentietest of CAP’s) en sociaal-emotionele onderzoeken (SEM’s) worden afgenomen.

Deze toetsen worden door scholen alleen afgenomen bij kinderen die in aanmerking zouden kunnen komen voor extra begeleiding of ondersteuning (zoals in het praktijkonderwijs of bij leerwegondersteuning). Kijk hier voor meer informatie over de afname van deze toetsen.

Intelligentieonderzoek

Indien een leerling niet in aanmerking komt voor een van deze twee onderwijsvormen, kan er nog steeds sprake zijn van twijfel over de school- en/of niveaukeuze. Zou u graag willen weten wat de sterke en zwakkere kanten van uw kind zijn bij het leren? En welke aanpak het beste werkt? Vanuit Het ABC staan we altijd klaar om mee te denken. Er kunnen ook intelligentietoetsen en sociaal-emotionele onderzoeken particulier aangevraagd worden.

Een intelligentie-/capaciteitenonderzoek kan afgenomen worden om in kaart te brengen waar uw kind behoefte aan heeft. Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen die elk een ander aspect van de intelligentie meten. Het onderzoek wordt in één ochtend afgenomen. U zult na afloop van het onderzoek weten wat u en anderen van uw kind mogen verwachten. Door kinderen wordt de test meestal als afwisselend en leuk (maar wel intensief) ervaren.

Wil je meer informatie over het aanvragen van een intelligentieonderzoek, of heb je nog vragen? Neem dan contact op met onze advieslijn, via e-mail: advies@hetabc.nl, telefoon:  06 316 316 04, onderstaand contactformulier of kijk eens tussen de veelgestelde vragen over onderzoek en behandeling bij Het ABC

Onderstaand formulier kun je invullen als je een specifieke vraag hebt, of meer informatie wenst. Je kunt dit formulier ook gebruiken voor het aanmelden van een particulier betaald onderzoek.

Na het invullen nemen wij zo snel mogelijk contact op.

Informatie formulier onderzoek/behandeling

Anne Myyrylainen
Projectbureau / advieslijn

06 - 31 63 16 04

advies@hetabc.nl

Mijn profiel