Gratis Zoom inspiratiesessies begaafdheid

Onze begaafdheidsspecialisten organiseren de komende weken maar liefst vier gratis inspiratiesessies. De thema's variëren van Stimulerend Signaleren, Compacten&Verrijken, Werken met Persoonlijke Doelen tot Mindset.

Tijdens deze gratis inspiratiesessies krijg je de gelegenheid om met je collega’s uit het werkveld ideeën uit te wisselen en goede ervaringen, tips en adviezen te delen op uiteenlopende gebieden. En hoe dit in deze tijd met digitaal onderwijs kan. De inspiratiesessie is bedoeld voor onderwijsprofessionals uit het primair onderwijs en vindt online plaats.

Dus, ben jij...

Leerkracht/docent, bouwcoördinator, IB-er, zorgcoördinator, schoolleider, directeur of bestuurder in het PO en wil je meer weten over onderwerpen op het gebied van cognitief talent? Vul dan onderstaand formulier in en geef daarbij aan in welke sessie(s) jij geïnteresseerd bent om deel te nemen.
Tijdens elke digitale sessie is een korte inhoudelijke toelichting en gaan deelnemers vervolgens interactief met elkaar in gesprek.
Afhankelijk van de input van alle deelnemers, geven we het programma per keer op maat verder vorm.

Data & onderwerpen:

 • Woensdag 27 januari. 16.00 – 17.00 uur. Thema: Onderwijsaanpassingen in de klas: compacten en verrijken met begaafdheidspecialist Jaap Verouden.
 • Donderdag 11 februari 14.45 – 15.45 uur: Thema: Persoonlijke groeidoelen met begaafdheidsspecialist Annelies de Muijnck.
 • Donderdag 25 februari 16.00 – 17.00 uur: Thema: Motivatie & Mindset. Met begaafdheidsspecialist Heidi de Vries.
 • Woensdag 10 maart 16.00 -17.00 uur: (tijdens de week van hoogbegaafdheid) Thema: stimulerend signaleren. Met begaafdheidsspecialist Maaike Goddijn.

Neem voor meer informatie contact op met Maaike Goddijn via mgoddijn@hetabc.nl

Aanmeldformulier zoom Inspiratiesessie(s) begaafdheid

 

 

 

Wil je meer informatie of direct contact hierover?

Maaike Goddijn
Onderwijsadviseur en specialist begaafdheid

06-82 34 21 69

mgoddijn@hetabc.nl

Mijn profiel

Nieuwe training voor leidinggevenden en coaches VVE

Leidinggevenden en HBO-coaches VVE geven regelmatig aan behoefte te hebben aan meer kennis rond de uitgangspunten, werkwijze en terminologie van de Basistraining VVE. Zodat zij goed zijn toegerust om dit te vertalen naar het eigen VVE-beleid binnen de organisatie en dit goed te kunnen borgen, overeenkomstig het cyclisch model van opbrengstgericht werken.

In opdracht van de gemeente Amsterdam wordt momenteel een korte training ontwikkeld om in deze behoefte te voorzien.

De training bestaat uit één dag (twee dagdelen) waarbij leidinggevenden de keus hebben om slechts één dagdeel te volgen. De inhoud bestaat uit kennis van de essentie en theorie Basistraining, toepassing in en ervaring uit de praktijk. Daarnaast komen de consequenties voor beleid en borging aan de orde en  is er tevens ruimte voor inbreng van eigen praktijk en vragen.

De training wordt vanaf maart 2021 aangeboden, inschrijving voor deze training is vanaf eind januari mogelijk, hou hiervoor de website in de gaten.

Deelnemerskosten

Voor coaches (2 dagdelen)  € 230,=
Voor leidinggevenden (1 dagdeel)  € 120,=

De trainingen starten in maart en inschrijven is mogelijk vanaf eind januari via het Coördinatiepunt VVE trainingen.

Heeft u belangstelling voor deze training dan kunt u zich aanmelden voor de wachtlijst. Zodra bekend is wanneer de trainingen ingepland zullen worden ontvangt u bericht.

Aanmelden leidinggevenden en coaches VVE

 • Gegevens organisatie

 • LET OP! Naar dit adres wordt de (automatische) ontvangstbevestiging van de aanmelding gestuurd.

Heeft u vragen over dit aanbod?

2-jarigen op de voorschool

Doelgroep
pedagogisch medewerkers (in bezit van certificaat Basistraining VVE) en Coaches op de voorschool.

Duur van de training
Pedagogisch medewerkers:  twee dagdelen met praktijkopdracht tussendoor
Coaches VVE: één dagdeel

Sinds de verruiming van de subsidieregeling VVE nemen kinderen vanaf 2-jarige leeftijd deel aan voorschoolse educatie in plaats van de eerdere grens op 2,5 jaar.
Hierdoor lopen de leeftijden van kinderen op de groep meer uiteen en is de range van verschillende ontwikkelingsbehoeften vergroot.
Daarnaast is er meer diversiteit in de groepsdynamiek en ook de impact van wisselingen in de groepssamenstelling is groter dan voorheen. Dit alles stelt het professioneel handelen van pedagogisch medewerkers op de proef.
In opdracht van de gemeente Amsterdam is een korte aanvullende training ontwikkeld door Het ABC en Vijn in Beweging waarin op bovenstaande aspecten wordt ingegaan.

Korte inhoud

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Kennis over (brein-)ontwikkeling van het 2-jarige kind
 • Aanpassen inrichting speelleeromgeving aan ontwikkelingsbehoeften 2-jarigen
 • Kennis van groepsdynamiek en handvatten om deze positief te beïnvloeden
 • Goed en gedifferentieerd aanbod in een VVE groep voor kinderen van 2-4 jaar

De bijeenkomsten sluiten aan bij de uitgangspunten van de Basistraining en bestaan uit een mix van theoretische kennis en een praktische toepassing daarvan in de eigen praktijk.

Deelnemerskosten

Voor pm-ers (2 dagdelen)  € 230,=
Voor coaches (1 dagdeel)  € 120,=

Wanneer?

Ochtendtraining voor pm-ers, aanvang 09.00 tot 13.00 uur
bijeenkomst 1: woensdag 24 maart 2021
bijeenkomst 2: woensdag 14 april 2021

Middagtraining voor pm-ers, aanvang 13.30 tot 17.30 uur
bijeenkomst 1: woensdag 31 maart 2021
bijeenkomst 2: woensdag 28 april 2021

Ochtend of middagtraining voor coaches
ochtendtraining is op maandag 17 mei 2021, aanvang 09.00-13.00 uur
middagtraining is op dinsdag 18 mei 2021, aanvang 13.30-17.30 uur

Optioneel coaching, nader te bepalen na de gevolgde training
€ 210,= coaching op locatie voor pm-ers (2 uur)
€ 105,= coaching digitaal voor coaches (1 uur)

Locatie

Het ABC, Baarsjesweg 224 op de 3e etage (in de grote zaal).

De training start bij minimaal 10 deelnemer en het maximaal aantal deelnemers is 14. De locatie is "corona proof"

Aanmelden 2-jarigen

Aanmelden 2-jarigen op de voorschool

 • Gegevens organisatie

 • LET OP! Naar dit adres wordt de (automatische) ontvangstbevestiging van de aanmelding gestuurd.

Heeft u vragen over dit aanbod?

Dé ABC onderwijspodcast 'Meertaligheid Plus'

Het onderwijs is op meerdere fronten toe aan verandering. We willen meer aandacht besteden aan de individuele talenten en kwaliteiten van kinderen. Leerkrachten geven regelmatig aan handelingsverlegen te zijn op het gebied van meertaligheid. In de onderwijspodcast 'Meertaligheid Plus' belicht Femke Danse zowel de praktische als de positieve kant van meertaligheid. Onderwijs passend maken voor ieder kind, zodat het zich dieper kan ontwikkelen.

In deze podcast aflevering(en) betrekken we experts en onderwijsprofessionals uit de praktijk en bieden zowel informatie als inspiratie. Centraal staan het inzetten en benutten van de kracht van meertaligheid, door meer aandacht te creëren voor taal- en cultuurbewust lesgeven.

Meertaligheid Plus podcast
Trailer

Een podcast waarin we in gesprek gaan met onderwijsprofessionals om de mooie kanten van meertaligheid te belichten.

Aflevering 1 'Meertalige kansen voor het onderwijs'

Femke Danse, onderwijsadviseur meertaligheid bij het ABC in Amsterdam, gaat in gesprek met mensenrechten advocaat en oprichter van de taalvriendelijke scholen, Ellen-Rose Kambel en adjunct-directeur van de St. Jan school Dieneke Blikslager. Waar zien zij meertalige kansen voor het onderwijs?

Interessante links over onderwerpen die in deze aflevering aan bod komen:

 

 

Taal & Teach podcast aflevering over meertaligheid in het onderwijs

Leerkracht en Meertaligheidsspecialist Jaimy Ottevanger gaat in gesprek met Femke Danse over de rol van de moedertaal in het primair onderwijs. "Mensen beschreven het als een ‘onderbuik gevoel’, maar als we het hebben over iets zo essentieels als de taal die we gebruiken in een school dan moet het toch op iets meer gebaseerd zijn dan een ‘onderbuik gevoel’. We hebben het vaak over kansengelijkheid, investeer daarbij ook in meertaligheid."

Wil je meer weten?

In onze podcasts maken we een koppeling tussen theorie en praktijk en bieden, op zowel team- als individueel niveau, handvatten om in de dagelijkse onderwijssituatie toe te passen. Heb je specifieke vragen? Geef het in onderstaand formulier aan.

Wil je meer weten over Meertaligheid in het onderwijs? Femke denkt graag met je mee over de beste aanpak voor jouw situatie. Kijk ook op www.hetabc.nl/meertaligheid.

Vragen & ideeën voor de ABC Podcast Meertaligheid Plus

Heb je vragen hierover?
Neem dan contact op met Femke.

Femke Danse
Onderwijsadviseur

06 57165023

fdanse@hetabc.nl

Mijn profiel

 

Taalportret tekenen
Download hier het format

Voorafgaand aan het podcast gesprek, vragen we onze gasten om een taalportret te tekenen. Dit is ook een leuke activiteit om met meertalige leerlingen te doen.

 

 

Zin in leren met taalambitie

Kinderen die iets willen leren of voor elkaar willen krijgen, hebben taal nodig om dat kenbaar te maken en daarmee iets te bereiken. Als zij dat inzien, ontstaat ‘taalambitie’. Inspelen op deze taalambitie zorgt voor kinderen met ‘leerenergie’.

Wil je meer weten over ambitiebewust taalonderwijs of de taalambitieclub? Neem contact op met Froukje via fhoobroeckx@hetabc.nl

Lees ook haar taalambitieblogs

Heb je vragen hierover?
Neem dan contact op met Froukje.

Froukje Hoobroeckx
Onderwijsadviseur

0631631583

fhoobroeckx@hetabc.nl

Mijn profiel

 

Taal is overal

Taal is de basis voor alle vakken: we leren door er over te spreken, over na te denken, over te lezen en te schrijven, allemaal in taal. Elk vak kent bovendien zijn eigen taal: vaktaal. Het mooie is, dat elk vak op die manier kansen biedt om op een functionele manier taal te leren. Andersom verdiep je door een grotere taalvaardigheid ook de kennis van het vak. Het mes snijdt dus aan twee kanten!

Wil je weten hoe je taalgericht onderwijs vormgeeft? Neem dan contact op met Froukje. Zij denkt mee met taal in alle vakken in zowel PO als VO. Ook voor advies bij taalgericht rekenen, Wetenschap & Techniek en spelend taal leren.

Neem voor vragen of advies contact op met Froukje via fhoobroeckx@hetabc.nl

Heb je vragen hierover?
Neem dan contact op met Froukje.

Froukje Hoobroeckx
Onderwijsadviseur

0631631583

fhoobroeckx@hetabc.nl

Mijn profiel

 

Spreken & luisteren

Spreken en luisteren leer je al vanaf je geboorte. Toch is er genoeg reden er les in te krijgen. Goede gesprekken bieden de kans om te leren van en met elkaar. Goed kunnen communiceren is een voorwaarde om mee te kunnen doen in deze maatschappij. Wij helpen je graag bij het vormgeven van zinvol spreek- en luisteronderwijs, ook in meertalige groepen.

Daarbij kun je denken aan Taal-leergesprekken en een (digitale) training ‘Taaldenkgesprekken voeren’, ook voor nieuwkomers. Klik hier voor meer informatie.

Neem voor vragen of advies contact op met Froukje via fhoobroeckx@hetabc.nl

Heb je vragen hierover?
Neem dan contact op met Froukje.

Froukje Hoobroeckx
Onderwijsadviseur

0631631583

fhoobroeckx@hetabc.nl

Mijn profiel

 

Meer & beter schrijven

Schrijven verdiept het leren. En wil je zorgen dat je leerlingen mee kunnen komen in de eisen die de maatschappij stelt, dan is schrijfvaardigheid van groot belang Hoe bied je ruimte aan goed schrijfonderwijs? Spellen en schrijven zijn immers geen doel op zich, maar een functioneel middel: we leren schrijven om bijvoorbeeld informatie te verwerken en om te communiceren. Wij denken graag mee bij het vormgeven van functioneel schrijfonderwijs, op het gebied van bijvoorbeeld:

 • Functionele teksten schrijven & meertaligheid
 • Klankonderwijs
 • Taalrondes, ook voor nieuwkomers
 • Schrijven als verdieping van lezen
 • Spelling
 • Werkwoordspelling
 • Dyslexie

Neem voor vragen of advies contact op met Froukje via fhoobroeckx@hetabc.nl

Heb je vragen hierover?
Neem dan contact op met Froukje.

Froukje Hoobroeckx
Onderwijsadviseur

0631631583

fhoobroeckx@hetabc.nl

Mijn profiel

 

Jonge kind: spelend taal leren

Hoe stimuleer je, spelenderwijs, de taalontwikkeling van jonge kinderen? Peuters en kleuters leren taal spelenderwijs en in interactie.

Een goed begin is het halve werk. Hoe pak je dat aan? Wij zijn gespecialiseerd in de ontwikkeling van het jonge kind. De brede ontwikkeling en het spelenderwijs leren zijn voor ons het uitgangspunt. Wij adviseren bij het inrichten van een omgeving vol taalleerkansen.

Hier geloven wij in:

 • Spelenderwijs en ontdekkend leren
 • Eigenaarschap en betrokkenheid
 • Ontwikkelen en leren met hoofd, hart en handen
 • Bevlogen professionals

Wij ondersteunen professionals bij het versterken van hun pedagogische en didactische vaardigheden en bij het vergroten van hun kennis van de ontwikkeling van het jonge kind. Om van daaruit weloverwogen keuzes te maken: de ontwikkeling volgen waar mogelijk en stimuleren waar nodig. Dit komt terug in onze aanpak. Ondersteuning op maat vormt het hart van ons werk.
Kijk voor meer informatie op www.hetabc.nl/jongekind of neem direct contact op met Froukje of Ineke.

 

Wat er ook speelt in een land, laat het vooral de kinderen zijn.

Loesje

Heb je vragen hierover?
Neem dan contact op met Froukje.

Froukje Hoobroeckx
Onderwijsadviseur

0631631583

fhoobroeckx@hetabc.nl

Mijn profiel

Ineke van der Schuyt
Onderwijsadviseur & Expert VVE / Jonge Kind

06 - 46 61 03 15

ivanderschuyt@hetabc.nl

Mijn profiel

Taalbeleid op maat

Wil je een andere of betere aanpak van het taalonderwijs op jouw school?

Leerlingen zijn gebaat bij een goed doordacht en door het hele team gedragen taal- en/of leesbeleid. Wij bieden ondersteuning op maat om het beleid op jouw school verder vorm te geven of aan te scherpen. Wij begeleiden zowel managementteams als taalwerkgroepen of taalcoördinatoren bij het ontwikkelen en implementeren van beleid op maat voor taal, lezen, meertaligheid, nieuwkomers en dyslexie.

Daarbij kun je specifiek denken aan:

 • Taalbeleid
 • Leesbeleid
 • Nieuwkomersbeleid
 • Meertaligheidsbeleid
 • Dyslexiebeleid

Neem voor vragen of advies contact op met Froukje via fhoobroeckx@hetabc.nl

Heb je vragen hierover?
Neem dan contact op met Froukje.

Froukje Hoobroeckx
Onderwijsadviseur

0631631583

fhoobroeckx@hetabc.nl

Mijn profiel