Wij zoeken:

Zelfstandig werkende onderwijs experts

 

Het ABC is een expertisecentrum voor het onderwijs in de metropoolregio Amsterdam. Het ABC levert met hoofd, hart en handen expertise die gericht is op waarde gedreven kwaliteitsverbetering in het onderwijs. Altijd in de context van de school, de leerkracht, de leerling en de ouders. Wij noemen dat virtuoos onderwijs.

Naast onze vaste onderwijsadviseurs zoeken wij diverse zelfstandig werkenden die zich voor piekbelasting en specialistische opdrachten willen verbinden aan Het ABC. Wij noemen deze groep de metgezellen van Het ABC.

Een Metgezel van Het ABC is een zelfstandige topper. Een onderwijsexpert met veel ervaring die een strategische partner van Het ABC wil zijn en het daarnaast leuk vindt om ook “collega’s” te hebben waarmee vakkennis en expertise gedeeld kan worden. Door jou als Metgezel in te huren voor specialistische opdrachten realiseren we samen groei en kunnen wij maximaal inspelen op de wensen van onze klanten.

Wij zoeken Metgezellen op de volgende vakgebieden en onderdelen:

 • Diagnostiek en Behandeling (dyslexieonderzoeken, rekenonderzoeken, dyslexiebehandelingen, rekenbehandelingen). Dit team zoekt metgezellen die bereid zijn om te reizen binnen
  Amsterdam vanwege de verschillende behandellocaties in de stad. Ervaring op beide gebieden (rekenen én dyslexie) is een pré.
 • Jonge kind en Taal (taalvraagstukken vanuit scholen, brede kennis van en ervaring met VVE/jonge kind-, liefst zowel in de voorschoolse als de vroegschoolse periode. Eén of meer van de volgende licenties zijn een pre: Basistraining VVE Plus, Piramide, Uk en Puk, Peuter/Kleuterplein 2.0, Kijk! 0-7, School- en leerlingbegeleiding (Dit team zoekt generalisten die handelingsgericht diagnosticeren en arrangeren in hun bloed hebben zitten).
 • School- en leerlingbegeleiding (Dit team zoekt generalisten die handelingsgericht diagnosticeren en arrangeren in hun bloed hebben zitten).
 • Gedrag en Schoolklimaat. Dit team zoekt metgezellen met specialistische kennis op het gebied van gedrag en groepsdynamiek. Kennis en ervaring met handelingsgericht en oplossingsgericht werken zijn een pré, net zoals kennis en ervaring met verschillende methodieken, waaronder de Vreedzame school. Als specialist in dit team ga je uit van de kracht van de leerkracht, leerling en ouders en kan je daarmee gerichte adviezen geven die resulteren in een duurzame oplossing.
 • Onderwijs zieke leerlingen in PO en VO (als metgezel onderwijs aan zieke leerlingen ondersteun je de OZL-consulenten tijdens piekmomenten in het PO en VO met o.a. het plaatsen van klasse contact en verzorgen van bijeenkomsten op onderwerpen specifiek gericht op zaken m.b.t. zieke leerlingen. steunen van scholen in het PO en VO op het gebied van onderwijs aan zieke leerlingen.
 • Hoogbegaafdheid
 • Virtuoze School en Innovatie. Hiervoor is ervaring nodig in het coachen van school-en managementteams op het gebied van persoonlijk leiderschap en schoolontwikkeling. Voor het Maakonderwijs is ervaring met het geven van technieklessen een must en een achtergrond in een creatief beroep een pré.
 • Rekenspecialisten
 • Intern Begeleiders
 • Leerkracht begeleiders

Je profiel:

 • Je bent een topper in jouw vakgebied. Je hebt veel werkervaring en expertise opgebouwd binnen het onderwijs en hebt een uitgebreid netwerk van opdrachtgevers.
 • Je hebt de relevante diploma’s om bovenstaande werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Afhankelijk van je werkzaamheden kan dat zijn: NVO-Orthopedagoog-generalist, NIP-Kinder & Jeugd psycholoog, BIG-GZ psycholoog, schoolpsycholoog, hoofdbehandelaar, dyslexiebehandelaar, Intern Begeleider, rekenspecialist.
 • Je bent bij de KvK ingeschreven als zelfstandig werkende en je hebt een onderwijsvrijstelling van BTW.
 • Je bent flexibel en op afroep beschikbaar voor het uitvoeren van opdrachten op jouw expertise terrein.
 • Je vindt het belangrijk om naast je werkzaamheden voor het ABC verbinding met het ABC aan te gaan door aanwezig te zijn en input te geven op de vakgebied bijeenkomsten, inspiratiedagen en klantendagen.

 Wat bieden wij jou?

Als metgezel kan je bij ons altijd gebruik maken van een werkplek en bijbehorende faciliteiten, ook als je niet aan een opdracht voor Het ABC werkt. Je krijgt een ABC e-mailadres en ABC visitekaartjes en je komt als Metgezel met je profiel op onze website. Je kan kosteloos deelnemen aan onze interne inspiratiedagen en academies. Je bent lid van de ABC-vakgroep waarbinnen je opdrachten voor ons uitvoert en je krijgt een “maatje” toegewezen die je wegwijs maakt in onze organisatie en je inwerkt en soms ook met je samenwerkt. Je krijgt een Opdrachtovereenkomst waarin je uurtarief en verdere afspraken helder zijn vastgelegd rondom de uit te voeren opdrachten. Er is een jaarlijks evaluatiemoment en last but not least: Je bent altijd welkom op onze personeelsbijeenkomsten en feesten.

Metgezel worden?

Stuur dan je motivatiebrief en CV naar werkenbij@hetabc.nl o.v.v. Metgezel van Het ABC. Als wij een match zien voor nu of in de toekomst, dan word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.  Kijk ook op onze website: www.hetabc.nl