Wat doen jullie als poortwachter met de aanvraag?

Als Poortwachter Dyslexie beoordeelt Het ABC namens de gemeente Utrecht of een leerling in aanmerking komt voor een vergoed dyslexie onderzoek.

  • Stuur de documenten, met relevante aanvullende stukken, veilig naar ons op. Maak hiervoor gebruik van de knop ‘documenten uploaden’. Wij gaan ervan uit dat je de vragenlijsten compleet invult en dat je een handelingsplan en een LVS-overzicht meestuurt. Als dat zo is, dan gaan we aan de slag.
  • We screenen het leerlingdossier en beoordelen of het dossier alle benodigde informatie bevat.
  • Als er nog informatie ontbreekt, dan laten we je dat per e-mail weten. Je krijgt dan de tijd om informatie aan te vullen.
  • Als alle benodigde informatie is ontvangen, dan beoordelen wij of de leerling in aanmerking komt voor diagnostiek.
  • Uiterlijk binnen 2 werkweken na indiening van een compleet dossier ontvang je een akkoord of een niet-akkoordbrief.

Ik heb het bericht ontvangen dat het dossier niet compleet is.

Als je van ons bericht krijgt dat het dossier na een eerste beoordeling niet compleet is bevonden, laten we je precies weten wat er ontbreekt in het leerlingdossier. Je krijgt dan de tijd om aanvullende informatie aan ons te versturen. Soms lukt het niet om de gevraagde informatie aan te leveren. Je hebt dan de mogelijkheid opnieuw aan te melden, zodra je wel over de gevraagde informatie beschikt.

Het dossier is beoordeeld, maar voldoet niet aan de criteria.

Bij de beoordeling of de leerling in aanmerking komt voor diagnostiek, kunnen we tot de conclusie komen dat dit niet het geval is. Het dossier voldoet dan niet aan de landelijke criteria (richtlijnen NKD) voor het in aanmerking komen voor vergoede dyslexiezorg. Je ontvangt dan geen akkoordbrief, maar een brief met onderbouwing waarom niet wordt voldaan aan de criteria.

Als je vragen hebt over welke stap je dan kunt zetten, kun je contact opnemen met de consulent passend onderwijs van het Samenwerkingsverband Utrecht Primair Onderwijs.

Wat als ik als school een vraag heb over de totstandkoming van het leerlingdossier?

Je kan contact met ons opnemen via onze advieslijn, poortwachter@hetabc.nl
Wij treden niet in contact met ouders. Als zij een vraag hebben, kunnen ze daarmee terecht bij school.