Leraren- en Scholenbeurs

Het totaal aantal aanvragen voor de Leraren- en Scholenbeurzen 2015/2016 was boven verwachting hoog. Dat blijkt uit onlangs verschenen Voortgangsrapportage Amsterdamse Leraren- en Scholenbeurzen 20152016. 1242 scholen en 125 leraren uit het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs zijn gestart met diverse plannen voor onderwijsverbetering. Het ABC begeleidt leraren, scholenteams en directies om aan hun eigen ontwikkeling en professionalisering te werken.

Heb jij nog geen aanspraak gemaakt op deze beurs en wil je weten wat de mogelijkheden hiervoor zijn? Neem dan contact op met één van onze klantmanagers.