Workshops Klantendag – 9 februari 2017

 

Het ABC organiseert een virtuoze ervaringsmiddag voor alle leraren, directeuren, bestuurders en andere onderwijsprofessionals.
Je gaat op zoek naar de belangrijkste waarden en leert jezelf én elkaar beter kennen. Op deze pagina vind je uitgebreide informatie over de workshops die aangeboden worden. Je kunt één workshop volgen tijdens de ervaringsmiddag.

Eventbrite - Virtuoos Onderwijs, met plezier!

 

Kijk in de spiegel van je eigen virtuositeit; (her)vind je bevlogenheid!

 

workshops1

Wat is jouw onderwijsverhaal? Vanuit welke waarden ga je te werk? In welk opzicht bepaalt dit wat je doet en hoe je dat doet? In welke situaties ervaar jij dat alles perfect op zijn plek valt? Deze workshop is een belevenis op zich, een cadeautje voor jezelf.

Door: Sandra Hollander en Oeike Verheijen

Voor: Alle onderwijsprofessionals werkzaam in PO of VO, die (weer) met bevlogenheid aan de slag willen.

Wat ga je doen: Herontdek wie je bent als onderwijsprofessional, hoe je het liefst te werk gaat en waar jij energie van krijgt. Hervind je bevlogenheid, om van daaruit weer met energie in je vak én voor je leerlingen te staan.

Wat neem je mee terug naar je school: Je creëert ruimte voor jezelf, door je bewust te zijn van je eigen waarden, de keuzes die je maakt en waarom je die maakt. Daarmee zorg je ervoor dat je in de hectiek van de dag en regelgeving de ruimte weet te bewaren om met aandacht en flexibiliteit op situaties in de klas om te gaan. Én om al je kinderen te zien en te horen en van daaruit flexibel te reageren.

 

 

 

Virtuoos en krachtig leiderschap: ontdek je eigen professioneel kompas

 

workshops2

Met het professioneel kompas reflecteer je op je eigen handelen. Daarmee versterk je je vaardigheden als leerkracht. Niet doordat je lijstjes afvinkt, maar doordat je vertrouwen krijgt in dat wat je doet pedagogisch wenselijk is. De geschoolde intuïtie.

Door: Klaartje Kuitenbrouwer en Lijgien Bos

Voor: Alle onderwijsprofessionals werkzaam in PO of VO.

Wat ga je doen: Het professioneel kompas wordt in de Virtuoze School gebruikt om het eigen handelen onder de loep te nemen. Wat doe jij in bepaalde situaties, en waarom doe je dat? Maar ook: wat is het effect van jouw handelen op een bepaalde situatie? Lijgien Bos en Klaartje Kuitenbrouwer laten in deze workshop de inhoud en het gebruik van het professioneel kompas zien én ervaren, in combinatie met het progressiegericht denken. Hoe past het gebruik in ieders eigen organisatie, op een waardevolle manier?

Wat neem je mee terug naar school: Je versterkt je vaardigheden als onderwijsprofessional en leert om met het professioneel kompas te reflecteren op je eigen handelen en daarmee ook momenten van virtuoos handelen te herkennen.

 

Virtuoos omgaan met bumpy moments!

 

workshops3

Bumpy moments zijn lastige situaties binnen het onderwijs die meteen effect hebben op het leerklimaat en de groep. Door de dilemma’s die docenten daarin ervaren vanuit verschillende invalshoeken te bekijken, ontstaan inzicht en ruimte om hiermee om te gaan.

Door: Fleur Runeman en Linda Traudes

Voor: Leraren werkzaam in PO en VO.

Wat ga je doen: In deze workshop staan we stil bij het effect van “Bumpy moments” op het leerklimaat en de groepsdynamiek. We kijken naar de emotie die dit moment oproept, de ingreep die gedaan is, de verklaring voor het moment en de eventuele preventie voor een volgend moment. Bij deze werkvorm wisselen onderwijsprofessionals kennis en ervaring uit over eigen praktijksituaties. Het zet aan tot reflectie over denken en handelen en de uitkomst van het gesprek kan benut worden t.b.v. verdere ontwikkeling, visie en beleid van de school.

Wat neem je mee terug naar school: Een zinvolle en praktische werkwijze die in te zetten is bij het omgaan met uitdagingen, gerelateerd aan het bieden van Passend Onderwijs. Het zet de leraar in zijn kracht door inzicht en begeleiding te geven bij het proces van onbewust bekwaam naar bewust bekwaam.

 

 

Met plezier! Aan de slag met eigentijdse projecttechnieken

 

workshops4

Ben jij ook op zoek naar eigenaarschap en ruimte? Wij hebben een nieuwe manier van werken ontdekt die erop gericht is het onnodige weg te laten en focus te houden op wat echt belangrijk is.

Door: Annerose Groot en Heleen Bouwmans

Voor: PO: directies, bouwcoördinatoren en IB-ers; VO: directies, afdelingsleiders en sectievoorzitters.

Wat ga je doen: In deze workshop ga je aan slag met eigentijdse projectmethodieken zoals scrummen en bordsessies. Deze interactieve werkvormen zijn een antwoord op projecten die meer kosten en langer duren dan begroot en niet opleveren wat je ervan verwacht. Samen bekijken we waar deze projecttechnieken bij kunnen helpen in jouw onderwijspraktijk. We bespreken verschillende varianten en kenmerken en je gaat er ook meteen zelf mee aan de slag. Twee onderdelen die in ieder geval aan bod komen:

  • Het Storyboard: wat is het ‘verhaal’ van je project of vraag en hoe vertaal je dat naar concrete acties?
  • Het Scrumboard: hoe houd je het proces van de vraag of het project goed in beeld en hoe kom je tot waardevolle acties en effectieve keuzes?

Wat neem je mee terug naar je school: Effectieve werkwormen, waar door je in een team samen doelen bepaald en in haalbare stappen naar je eindambitie toewerkt. Daardoor maak je meer gebruik van de creativiteit in je team, worden leerkrachten meer eigenaar van de schoolontwikkeling en leerlingen meer eigenaar van de klasontwikkeling.

 

Gebruik je rekenmethode op een virtuoze manier

 

workshops5

Betekenisvol rekenonderwijs, voor dit kind en deze groep, wie wil dat nou niet? Hoe gebruik ik daarbij de rekenmethode en ervaar ik toch ruimte om mijn lessen aan te passen aan wat mijn kinderen vragen en nodig hebben.

Door: Janneke Oussoren en Dianne Roerdink

Voor: PO-leerkrachten en IB-ers

Wat ga je doen: Hoe creëer je de ruimte om de rekenmethode los te laten zonder het doel van het rekenonderwijs uit het oog te verliezen? Wat heb je daarvoor nodig, wat zijn cruciale beslismomenten? Wat zijn hierin voor jou belangrijke waarden? In deze workshop gaan we met elkaar aan de slag rondom bovenstaande vragen, toegespitst op het rekenonderwijs. We gaan o.a. in op de volgende punten:

  • Bewust keuzes maken en hierop reflecteren
  • Loslaten van de methode; hoe dan?!
  • Kennis van de opbouw van de leerlijnen
  • Doel van de les behouden; de bedoeling van de methode voor ogen

Wat neem je mee terug naar school: Meer zicht op je eigen rekenmethode: welke aspecten van goed rekenonderwijs komen juist veel en welke weinig aanbod en wat dit betekent voor jouw rekenaanbod op school. Rekenen wordt (weer) leuk en betekenisvol.

 

Eventbrite - Virtuoos Onderwijs, met plezier!