Zorg voor een sterke groep in dynamische tijden

Hoe zorg je ervoor dat de groep in zijn kracht blijft en zich veilig blijft voelen, ook bij wisseling van leerkrachten?

Wat ik veel tegenkom is dat er wisseling in samenstelling van het team is en dat meerdere leerkrachten met een groep werken. Niet alleen bij de start van het jaar, maar ook gedurende het jaar. Bij het observeren komen de onderwijsbehoeften van de groep naar boven. Maar dan krijgt de groep een andere leerkracht na de herfstvakantie. Hoe zorg je er dan voor dat ook bij wisseling van leerkrachten er een doorgaande lijn in het pedagogisch handelen en aanpak is?
Zorg ervoor dat de aanpak helder en consistent is, ook bij een eventuele overdracht. Dit geeft de groep duidelijkheid en rust. Dit maakt het ook voor nieuwe leerkrachten op een dynamische groep makkelijker om met de groep aan de slag te gaan. Zo kun je echt verder werken aan een positief klassenklimaat en de juiste ondersteuning bieden die past bij de fase van groepsvorming.
Aldus Rachelle Solomons

Drie tips die helpen om dit goed op orde te hebben:
  • Deel je groepsafspraken door middel van een “zo gaan we met elkaar om poster” met de groep en leg vast hoe je de regie als leraar hierop houdt.
  • Stel een reactieprocedure op; Hoe reageer je op (on)gewenst gedrag? Oefen gewenst gedrag samen met de leerlingen. Bespreek de vaardigheden die daarvoor nodig zijn.
  • Visualiseer en bespreek de oplossingsgerichte pestaanpak (opa): maak helder hoe je omgaat met pesten en met conflicten.

En zorg er altijd voor dat er voldoende energizers en groepsvormende activiteiten klaarliggen die de groep en jij prettig vinden. Wanneer dit helder en overdraagbaar is, kan elke (nieuwe) professional hier naadloos op voortborduren.
Daarmee zorgen we samen voor een gelukkige klas.

Lees hier meer over het traject De Gelukkige Klas.

Bovenstaande kan meegenomen worden in een gedragsarrangement

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *