homepage

Passend onderwijs voor alle leerlingen

Het ABC is er voor besturen, directies, IB'ers, leerkrachten, ouders en natuurlijk leerlingen. Of het nu gaat om het jonge kind, de basisschoolleerling of het voortgezet onderwijs. Samen met u zetten we ons in voor vernieuwend, toekomstgericht en vooral voor pássend onderwijs. Al meer dan 40 jaar.

Advies en consultatie:
020 799 00 75 advies@hetabc.nl.
Elke werkdag van 10.30 tot 15.00 uur.