homepage

Passend onderwijs voor alle leerlingen

Door inzichten te delen werkt Het ABC aan duurzame onderwijsverbetering, -vernieuwing, en -ontwikkeling. We zijn expert in interventies op het gebied van leren en ontwikkelen van jonge mensen. Complexe vraagstukken en innovaties maken we inzichtelijk en praktisch toepasbaar. We faciliteren en organiseren het gezamenlijk opbouwen en delen van kennis en inspiratie. Dit doen we met passie, een heldere visie en een stevige positie in het grootstedelijke onderwijs. De Metropool Amsterdam is al meer dan 40 jaar onze thuisbasis.

Advies en consultatie:
020 799 00 75 advies@hetabc.nl.
Elke werkdag van 10.30 tot 15.00 uur.

De Amsterdamse Leraren- en scholenbeurs

Tussen 19 maart en 1 mei 2015 kun je een Amsterdamse Lerarenbeurs aanvragen voor schooljaar 2015/16. De hoogte van een beurs bedraagt maximaal € 2.000,- per persoon. Je mag, in overleg met de schoolleiding, zelf bepalen waarvoor een lerarenbeurs wordt aangevraagd. Scholen in het po en vo kunnen een Scholenbeurs aanvragen. Op de website van de gemeente Amsterdam vind je alle informatie en de aanvraagformulieren.

Minimarkten

Wat kan jij als leerkracht en school met De Amsterdamse leraren- en scholenbeurs? Hoe besteed je de beschikbare gelden zinvol? Welke thema’s verdienen aandacht? Wil je inzetten op de ontwikkeling van het persoonlijk meesterschap? Kies je voor het bevorderen van diversiteit en burgerschap of voor technologie in de school? Of besteed je extra aandacht aan de ontwikkeling op het gebied van taal en rekenen? Verdiepend of eerst de basis op orde?

Op 30 maart en 13 april staan deze en andere vragen over de leraren- en scholenbeurs centraal. Deze markten zijn met name bedoeld voor leerkrachten, interne begeleiders en directies van het basis- en voortgezet onderwijs. De markten vinden plaats op het kantoor van Het ABC, Baarsjesweg 224, tussen 17.00 en 19.00 uur. Wij zorgen voor koffie/thee en broodjes.

U kunt zich hier registreren als bezoeker (gratis)