homepage

Passend onderwijs voor alle leerlingen

Door inzichten te delen werkt Het ABC aan duurzame onderwijsverbetering, -vernieuwing, en -ontwikkeling. We zijn expert in interventies op het gebied van leren en ontwikkelen van jonge mensen. Complexe vraagstukken en innovaties maken we inzichtelijk en praktisch toepasbaar. We faciliteren en organiseren het gezamenlijk opbouwen en delen van kennis en inspiratie. Dit doen we met passie, een heldere visie en een stevige positie in het grootstedelijke onderwijs. De Metropool Amsterdam is al meer dan 40 jaar onze thuisbasis.

Advies en consultatie:
020 799 00 75 advies@hetabc.nl.
Elke werkdag van 10.30 tot 15.00 uur.


Week van het jonge kind 12-18 april

Dit is de week van het jonge kindDe bedoeling van deze week is om aandacht te vragen voor de zo belangrijke, eerste jaren van het kind en om te laten zien wat er in het land gebeurt voor jonge kinderen en de gezinnen waarin zij opgroeien. Wil je zien hoe je kind groeit? Houd dan online een persoonlijk Groei-dossier van je kind bij. Makkelijk en leuk. Want behalve groeicurves bijhouden, kun je in het groeidossier foto’s uploaden en bewerken, ‘gebeurtenissen’ beschrijven en mijlpalen bijhouden zodat er als vanzelf een soort digitaal babyboek ontstaat. Dit boekje kun je opslaan als pdf, delen via social media, of laten afdrukken. Het ABC zit in de redactie van de GroeiGids.

Voor professionals is er de leergang Ontwikkeling jonge kind.


Maak uw eigen enquête voor feedback van gebruikers