Starttraining NT2 

Ben je leerkracht of intern begeleider en pas begonnen met het werken in een opvanggroep voor nieuwkomers, vluchtelingen of asielzoekerskinderen?
Heb je behoefte aan meer kennis op gebied van NT2-onderwijs om je onderwijsaanbod te versterken op een of meerdere gebieden van de taalverwerving (zoals woordenschatverwerving, mondelinge taalvaardigheid of lezen), maar heb je niet direct tijd of gelegenheid een uitgebreide NT2-opleiding te volgen? Dan zijn de modules van de Starttraining NT2 misschien een mooie kans om jouw kennis uit te breiden.

voor wie

Programma

 

 Voor leerkrachten/Leidsters van nieuwkomersgroepen 6-12 jarigen

Basis:

Module 1: NT2 en meertaligheid; leermiddelen voor NT2; het curriculum en de organisatie

Wat is taalverwerving, wat is het verschil tussen het leren van je moedertaal (eerste taalverwerving) en het leren van een tweede taal (tweedetaalverwerving). Wat is een goede didactiek voor het leren van Nederlands als tweede taal? Hoe ga je om met de eigen talen van kinderen, wat weten we over meertaligheid?

Welke leermiddelen zijn er voor NT2 op de basisschool, hoe kan de organisatie eruitzien?

Module 2: Mondelinge Taalvaardigheid: Total Physical Response + gesprekken voeren

Op welke manier werk je aan de mondelinge taalvaardigheid van een nieuwkomerskind? Wat is de Total Physical Response en hoe kun je de principes uit deze aanpak toepassen?

Hoe kun je gesprekjes voeren met kinderen die nog een kleine taalvaardigheid in het Nederlands hebben? Met welke leermiddelen kun je werken aan de ontwikkeling van de mondelinge taalvaardigheid van kinderen?

Module 3: Woordenschatverwerving

Wat is het belang van woordenschat, hoeveel woorden kunnen nieuwkomers leren in een jaar eerste opvang en wat is een effectieve didactiek om woorden te leren? Wat is het verschil tussen incidenteel en intentioneel woordenschatonderwijs? Welke doelen kun je behalen en welke leermiddelen kun je hiervoor inzetten?

Inclusief een aantal onderdelen uit Zien is snappen (lidwoorden; samenstellingen; eigennamen).

Module 4: NT2-grammatica

Een aantal onderwerpen uit Zien is snappen: ‘zinnen maken’; aanwijzend voornaamwoorden; verkleinwoorden; bijvoeglijk naamwoorden. Grammaticale onderwerpen die lastig te verwerven zijn door tweede taalleerders, als je er niet specifiek aandacht aan besteed. Zien is snappen biedt praktische handreikingen voor het leren hiervan op een visuele en coöperatieve manier.

Module 5: Leren lezen (leerroutes); leermiddelen en doelen

Nieuwkomers komen met verschillende leesniveaus binnen. Sommige kinderen zijn nog niet gealfabetiseerd in hun eigen taal (de jonge kinderen, maar soms  ook oudere kinderen), andere kinderen zijn wel gealfabetiseerd in hun eigen taal maar in een ander schrift, en andere kinderen zijn wel gealfabetiseerd in het Latijnse schrift, maar moeten nog wel leren lezen in het Nederlands.

De basis modules van deze training zijn gevalideerd door Registerleraar (15 RU).

Verdieping

Module 6: Klankvaardigheid (uit Zien is snappen)

Welke klanken heeft het Nederlands en op welke manier kun je kinderen de klanken uit het Nederlands leren?

Module 7: Begrijpend lezen

Wanneer en op welke manier kun je met nieuwkomers aan de slag met  begrijpend lezen. Welke leermiddelen heb je tot je beschikking en met welke  leesmoeilijkheden moet je rekening houden?

Inclusief Jokerwoorden uit Zien is snappen.

Module 8: Stellen en beoordelen van teksten van leerlingen (NT2-grammatica)

Puntje van je pen is een leermiddel waarmee je nieuwkomers kunt laten stellen. We laten de aanpak van Puntje van je pen zien. Daarnaast oefenen we met het beoordelen van teksten van leerlingen. Wat kun je zien aan schriftelijke teksten van leerlingen over hun taalverwerving?

De verdiepingsmodules van deze training zijn gevalideerd door Registerleraar (9 RU)

Data

Basismodule

Module 1            Maandag             15-01-2018

Module 2            Maandag             29-01-2018

Module 3            Maandag             12-02-2018

Module 4            Maandag             05-03-2018

Module 5            Maandag             19-03-2018

Verdiepingsmodule      

Module 6            Maandag             09-04-2018

Module 7            Maandag             23-04-2018

Module 8            Maandag             14-05-2018

 

Per module 2 uur, de modules vinden plaats van 15:30 tot 17:30. Maatwerk met een eigen team is mogelijk. Neem daarvoor contact op met Moniek Sanders msanders@hetabc.nl.

Basismodules 6-12-jarigen totaal 10 uur, met verdieping 16 uur.

 

Aanmelden & kosten

Aanmelden via onderstaand formulier

De training gaat door bij voldoende aanmeldingen. Aanmelden kan tot uiterlijk twee weken voor aanvang.

Deelnemersprijs voor onderstaande modules;

  • Basismodule (1 t/m 5)                   € 400,=
  • Verdiepingsmodule (6 t/m 8)         € 240,=
  • Per losse module                          €   80,=

Aanmelden Starttraining NT2 - nieuwkomersgroep

  • Deelnemer gegevens


Neem voor meer informatie contact op met Moniek Sanders 

Wil je meer weten hierover?

Moniek Sanders
Onderwijsadviseur & Taalspecialist

06 - 31 63 16 20

msanders@hetabc.nl

Mijn profiel

 

Ik verwachtte actuele kennis, leuke werkvormen in een informele sfeer. Dat is prima gelukt!

Deelnemer NT2 / tweedejaars nieuwkomers

 

 

 

blog-moniek